Construction Equipment Suomi

Volvo CE:n Customer Centerissä käytetään nyt biopolttoainetta

Volvo CE:n Customer Center Ruotsin Eskilstunassa viitoittaa tietä kestävään tulevaisuuteen käyttämällä esittelykoneitaan uusiutuvalla HVO-polttoaineella.

HVO-biodieseliä käytetään nyt kaikissa Ruotsin Eskilstunassa sijaitsevan Volvo CE:n Customer Centerin koneissa. HVO on uusiutuva synteettinen diesel, jonka lyhenne tulee sanoista "hydrogen-treated vegetable oil" (vetykäsitelty kasviöljy"). Yhtiön tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta HVO muodostaan osansa tuottamalla häviävän vähän CO2:ta. Se on puhdas polttoaine, jonka suorituskyky on vertailukelpoinen tavallisen dieselpolttoaineen kanssa.

Toisin kuin jotkin muut biopolttoaineet, HVO ei ole erityisen herkkä alhaisille tai korkeille lämpötiloille tai auringonvalolle. Lisäksi koska sen tuotantoprosessissa käytetään vetyä, HVO:n säilyvyys on huomattavan pitkä muihin biodieselpolttoaineisiin verrattuna.

HVO:n käyttäminen tarkoittaa sitä, että Volvo voi vähentää huomattavasti Customer Centerinsä CO2-päästöjä ja esitellä vieraille, miten hyvin polttoaine toimii käytännössä.

Volvo CE:n markkinointipäällikön Karl Sernebergin kanssa käyty keskustelu valaisi Volvon ympäristöä säästävää päätöstä. "HVO:n hiilijalanjälki on hyvin pieni, mutta tämän lisäksi tarkastelimme sitä koko toimitusketjun näkökulmasta ja hankimme sitä kaikkein lähimmältä tuottajalta, jolloin kokonaisvaikutukset ympäristöön pienenevät entisestään", hän sanoi.

Tarjonta ja kysyntä

Keskeinen syy siihen, miksi HVO:ta ei ole otettu aiemmin käyttöön, on ollut sen saatavuus. HVO on suhteellisen uusi polttoaine, joka on tullut laajemmin saataville vasta hiljattain, joten tasaisen tarjonnan varmistaminen oli ensiarvoisen tärkeää ennen sen käyttöönottoa täydessä laajuudessa.

Serneberg kommentoi: "Volvo CE on hyväksynyt HVO:n käytettäväksi kaikissa koneissamme. Moottoreihin ei tarvitse tehdä erityisiä muutoksia ja ne toimivat yhtä tehokkaasti HVO:lla kuin tavallisella dieselpolttoaineella.

"Olemme käyttäneet HVO:ta Customer Centerissämme viime kesästä lähtien. Ennen kuin se oli mahdollista, meidän piti ratkaista muutama käytännön kysymys, esimerkiksi öljysäiliöiden puhdistaminen. Ensimmäinen HVO-toimitus oli elokuun lopussa ja olemme käyttäneet sitä siitä lähtien menestyksekkäästi keskuksemme koneissa."

HVO:ta on nyt helpommin asiakkaidemme saatavana ja hintaero tavalliseen dieselpolttoaineeseen verrattuna supistuu. Polttoainetta varten käytetään saman tyyppisiä säiliöitä ja pumppuja, joten asiakas tuskin huomaa vaihtamista tähän polttoaineeseen.

HVO:n tulevaisuus Volvolla

HVO:n käyttäminen Customer Centerissä on Volvo CE:lle enemmän kuin pelkkä "ekokokeilu". Kone-esittelyissä tullaan edelleen käyttämään ainoastaan HVO:ta ja sen käyttöä tuodaan esille esittelyissä asiakkaiden rohkaisemiseksi muuttamaan omaa toimintaansa ympäristöä säästävämpään suuntaan.

"Volvo pyrkii luomaan kestävämmän maailman", Serneberg sanoi. "Tämä kaikki on osa suurempaa kokonaisuutta, joka johtaa Volvo CE:tä puhtaampaan tulevaisuuteen ja rakentamaan maailmaa, jossa haluamme elää."

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com