Construction Equipment Suomi

Myynti väheni 17 % Volvo CE:n ensimmäisellä neljänneksellä

Kysyntä pysähtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun toimenpiteet Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi ovat olleet etusijalla. Huolimatta Kiinan markkinoilla maaliskuussa tapahtuneesta noususta, myynti laski tällä neljänneksellä 17 % ja tilauksia tuli tänä aikana 7 % vähemmän.

Globaalin kysynnän nopea heikkeneminen johtuen yhteiskunnan toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen estämiseksi vaikutti negatiivisesti Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE) vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen taloustuloksiin, koskien myyntiä, tuottavuutta, toimituksia ja tilauksia, jotka kaikki kääntyivät laskuun.

Vuoden 2020 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Volvo CE:n nettomyynti väheni 17 % ollen 20 148 miljoonaa SEK (24 155 miljoonaa SEK vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä). Toiminnallinen tulos 2 678 miljoonaa SEK putosi myös vuoden 2019 saman jakson tuloksesta, joka oli 3 646 miljoonaa SEK. Tuottoihin vaikuttivat koneiden vähäisempi määrä ja epäedullinen konekalusto. Tämä näkyi käyttökatteessa, joka oli 13,3 %, eli vähän pienempi kuin edellisen vuoden saman jakson luku 15,1 %.

Saatujen tilausten määrä väheni 7 % vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka kysyntä Kiinassa – maailman suurimmilla maanrakennuskonemarkkinoilla – kasvoi vuosineljänneksen loppua kohden. Toimitukset vähenivät 13 %, 20 170 koneeseen, verrattuna vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen lukuun 23 139.

Markkina-alueiden kehittyminen

Molemmilla maailmanlaajuisesti tärkeillä maanrakennuskoneiden markkina-alueilla, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, oli laskua 1 % ja 2 % vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Aasiassa (lukuun ottamatta Kiinaa) kysyntä laski 4 % verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Covid-19-viruksen vaikutus oli voimakkainta Kiinassa, jossa lasku oli 44 % jakson aikana, johtuen markkinoiden sekasorrosta. Kiinassa tapahtui käännös maaliskuussa, jolloin kysyntä kasvoi 2 % verrattuna vuoden 2019 maaliskuuhun, infrastruktuurin kehittämiseen suunnattujen hallituksen elvytystoimenpiteiden ansiosta.

"Toimenpiteet Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi alkoivat vaikuttaa toimintoihimme Kiinassa helmikuussa, ja niiden vaikutus oli suuri maaliskuun puolivälissä, kun globaali toimintaketjumme oli katkennut ja tuotanto pysähtynyt toimintamme useimmissa osissa", kommentoi Volvo CE:n pääjohtaja Melker Jernberg. "On selvää, että siirrymme nyt vaikeaan kauteen, jossa sekä tuotantopysäytykset että alhainen kysyntä vaikuttavat negatiivisesti tuottavuuteemme. Siitä huolimatta suhtaudumme tulevaisuuteen luottaen siihen, että asiakkaamme ovat aktiivisia liiketoiminnoissaan, jotka ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä, ja että tuotteemme ja palvelumme ovat olennaisia rakentaessamme kestävän kehityksen infrastruktuuria tulevaisuutta varten."

volvo-ce_april-2020_q1-financial-results
Taulukko 1. Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Brian O’Sullivan

SE10
London
Puh.: +44 7733350307
Sähköposti: osullivan@se10.com