Construction Equipment Suomi

Liiketoiminnan vilkastuminen paransi Volvo Construction Equipmentin tulosta kolmannella neljänneksellä

Asiakkaiden kohentunut luottamus kasvatti tilausmäärää 40 % ja koneiden toimituksia 20 % Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE) vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä samaan aikaan kun oikaistut myyntiluvut kasvoivat 6 %.

Asiakkaiden parantuneet tunnelmat, Covid-19-epidemian puhkeamisen jälkeen, lisäsivät rakennuskoneiden ja palvelujen kysyntää voimakkaasti vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä etenkin Kiinassa, auttaen Volvo Construction Equipmentia (Volvo CE) kirjaamaan kasvua myyntiin, tilauksiin ja konetoimituksiin tällä ajanjaksolla. 
Vaikka nettomyynti laski 2 % kolmannella neljänneksellä, 17 619 milj. Ruotsin kruunuun (17 921), valuuttamuutosten huomioimisen jälkeen se kasvoi 6 % kyseisellä ajanjaksolla. Myös oikaistu liikevoitto laski hieman ollen 1 963 miljoonaa, kun se vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla oli 2 180 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tämä tarkoittaa 11,1 %:n käyttökatetta (12,2 %). 

Nettotilausmäärä kolmannella neljänneksellä kasvoi 40 % verrattuna vuoden 2019 samaan neljännekseen. Toimitukset lisääntyivät 20 % ollen kolmannella neljänneksellä 19 774 konetta lähinnä Kiinan myynnin kasvun seurauksena.

Markkina-alueiden kehittyminen

Useimmat markkina-alueet toipuivat hyvin Covid-19-pandemian vaikutuksista kolmannella neljänneksellä, ja koneiden käyttöaste oli ajanjakson lopussa lähes vuoden 2019 tasolla. Tästä huolimatta pandemiasta johtuvan epävarmuuden jatkuminen painoi Euroopan markkina-alueita, joilla oli elokuun loppuun mennessä laskua 19 %.

Myös Pohjois-Amerikan markkina-alueella laskua oli 19 %, kun taas Etelä-Amerikassa kasvua oli 11 % vuoden 2019 hyvin alhaisiin tasoihin verrattuna. Aasian kokonaismarkkinoilla (Kiinaa lukuun ottamatta) laskua oli 13 %. Kiinan markkina-alue toipui voimakkaasti pandemian vaikutuksista hallituksen elvytystoimenpiteiden seurauksena, ja kysyntä kasvoikin siellä 22 % kyseisellä ajanjaksolla.

"Toisella neljänneksellä tapahtuneen Covid-19:n aiheuttaman jyrkän alamäen jälkeen havaitsimme rakennustoiminnan elpyvän asteittain useimmilla markkina-alueilla kolmannen neljänneksen aikana", Volvo CE:n pääjohtaja Melker Jernberg kommentoi. "Kysyntä oli erityisen vahvaa Kiinassa, maailman suurimmalla markkina-alueella, missä jatkoimme markkinaosuutemme kasvattamista. Pandemian leviämisen aiheuttaman epävarmuuden jatkuessa keskitymme edelleen tiukasti kustannusten hallintaan ja asetamme kollegoidemme, asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme terveyden ja turvallisuuden etusijalle."

Tärkeitä tapahtumia

Yrityksen toimintaperiaatteen – ydintuoteryhmiin keskittymisen – mukaisesti Volvo CE luopui pohjoisamerikkalaisesta Blaw-Knox-asfaltinlevittimien liiketoiminnasta kolmannen neljänneksen aikana. Se ilmoitti myös, että sen ensimmäiset täyssähköisten minikoneiden toimitukset alkavat Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa tulevien viikkojen aikana.

Nettomyynti markkina-alueittain Kolmas neljännes Ensimmäiset 9 kk
Milj. SEK 2020 2019 2020 2019
Eurooppa 5 423 6 629 17 154 23 510
Pohjois-Amerikka 2 969 3 556 10 206 14 104
Etelä-Amerikka 522 703 1 503 1 915
Aasia 7 787 6 137 29 117 26 002
Afrikka ja Oseania 919 895 2 663 3 359
Yhteensä 17 619 17 921 60 642 68 889

Taulukko 1. Volvo Construction Equipment, nettomyynti markkina-alueittain, miljoonaa Ruotsin kruunua (SEK).

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Puh.: +32 499 56 68 47
Sähköposti: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O’Sullivan

SE10
London
Puh.: +44 7733350307
Sähköposti: osullivan@se10.com