Construction Equipment Suomi

4 vinkkiä pyöräkuormaajan käyttöiän pidentämistä varten

Huolellisten päivittäisten tarkastusten ja ylläpidon avulla pyöräkuormaajien kuljettajat voivat parantaa koneidensa toimintavarmuutta, tuottavuutta ja käyttöikää.

1. Tee päivittäiset käynnistystä edeltävät tarkastukset

Ennen käyttöä tehtävä koneen ja maanpinnan perusteellinen tarkastus paljastaa, onko vaurioita syntynyt tai tärkeitä nesteitä vuotanut maahan. Kuljettaja voi tällöin myös tarkistaa rengaspaineet renkaiden kulumisen ja renkaanvaihtojen määrän vähentämiseksi.

Esimerkiksi tuulettimen hihnan kuluneisuuden ja kireyden, ilmansuodatusjärjestelmän puhtauden sekä moottoriöljyn, rasvan ja jäähdytysnesteen määrien tarkistaminen voi myös estää vakavien vaurioiden syntymistä ja osien vaihtotarvetta tulevaisuudessa. Volvon pyöräkuormaajien helppo huollettavuus tarkoittaa sitä, että aikainen puuttuminen pieniin ongelmiin on yksinkertaista ja hinnaltaan edullista. Estämällä koneen lisävauriot kuljettajat voivat välttää vaihto-osien tarpeen ja parantaa käyttämänsä mallin toimintavarmuutta.

2. Käytä kone lämpimäksi

Käynnistä moottori ja anna sen käydä alhaisella joutokäynnillä viisi minuuttia (10 minuuttia, jos lämpötila on alle -15 °C). Käännä toimintatilan valitsinkytkin työskentelytilan (W) kohdalle ja nosta nopeudeksi noin 1200 rpm. Aja kauhan sylinterin männänvarsi uloimpaan päätyasentoon ja aja kauhanvarsi samalla ulos ja sisään. Tarkista näyttöyksiköstä, onko öljyn lämpötilan pylväskaavio vihreä.

3. Työskentele huolellisesti

Kauhan kapasiteetin jatkuva valvonta koneen käytön aikana vähentää renkaiden sutimisen vaaraa (ja uusien renkaiden tarvetta) sekä jaksoaikojen ja tuotantonopeuden hidastumisen riskiä. Lisäksi laitteita ja mittareita seuraamalla kuljettaja voi ehkäistä ennalta työn keskeytymisiä.

4. Laadi jäähdytysmenettely

Myös perusteellinen jäähdytysmenettely edistää Volvon pyöräkuormaajien toimintaa pitkällä aikavälillä varmistaen niiden käyttökelpoisuuden tulevia projekteja varten ja rajoittaen ympäristövaikutuksia. Kuljettajien tulee aina varmistaa, että kone on pysäköity tasaiselle alustalle, kauha laskettu maahan ja seisontajarru kytketty renkaiden pidon säilyttämiseksi.

Moottorin ollessa joutokäynnillä turboahtimen jäähdyttämiseksi kuljettajien on merkittävä muistiin koneessa näytetyt työtunnit verrattuna työpäivän alussa merkittyihin työtunteihin. Siten kuljettaja varmistaa koneen huoltamisen ajoissa eikä vasta sitten, kun vakavia ongelmia alkaa esiintyä. Polttoaine- ja DEF-säiliöt tulee pitää täynnä kondensaation minimoimiseksi ja mahdollisesti osien vaihtoja aiheuttavien ongelmien estämiseksi. Kuljettajien on huuhdeltava koneen ulkopuoli vedellä maalipinnan suojaamiseksi ja syövyttävien materiaalien aiheuttaman korin korroosion estämiseksi.

Vaikka hyvin koulutetut kuljettajat ovat avainasemassa koneen päivittäisen kunnossapidon kannalta, myös Volvo CE:llä ja sen jälleenmyyjäverkostolla on oma merkityksensä. Volvon pyöräkuormaajat on käyttökatkojen minimoimiseksi suunniteltu helpoiksi huoltaa ja Volvo CE tarjoaa palveluja, joiden ansiosta omistajat ja kuljettajat saavat koneistaan irti mahdollisimman paljon. Esimerkiksi Volvo ACTIVE CARE, ympärivuorokautinen koneen valvonta- ja raportointipalvelu, voi auttaa tunnistamaan ja diagnosoimaan mahdolliset ongelmat reaaliajassa ennen niiden kasvamista suuremmiksi.

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com