Volvo Construction Equipment Finland Suomi

Koneiden Load Assist -tietojärjestelmään lisätty viisi uutta sovellusta

Volvo CE:n Load Assist -järjestelmään, joka on nyt saatavana entistä useampaan yrityksen pyöräkuormaajaan L60H:sta L350H:hon* asti, on lisätty viisi uutta sovellusta.

Volvo Construction Equipmentin (Volvo CE) Load Assist on kattotermi usealle koneen hallintasovellukselle, jotka on suunniteltu erityisesti Volvo CE:n pyöräkuormaajia varten. Nämä sovellukset toimivat Volvo Co-Pilotin, 10-tuumaisella suuriresoluutioisella kosketusnäytöllä varustetun palkitun ohjaamon käyttöliittymän, kautta. Load Assist -järjestelmä esiteltiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016 ja siihen kuului aluksi On-Board Weighing -sovellus. Vuonna 2019 Load Assistiin lisättiin Operator Coaching, toimialan johtava työkalu, joka parantaa kuljettajan suoritustehoa antamalla neuvoja tehokkaista työskentelytavoista. Nyt vuonna 2020 siihen sisältyy vielä enemmän sovelluksia. Tämän lisäksi Load Assist on nyt yhteensopiva useamman Volvo CE:n pyöräkuormaajan kanssa mallista L60H aina malliin L350H* asti.

Viisi uutta sovellusta on tarkoitettu tekemään työskentelystä helpompaa ja turvallisempaa ja parantamaan työmaan yleistä tehokkuutta. Aiemmin manuaalisesti tehtävät työt tai työt, joita varten kuljettajien täytyi poistua ohjaamosta, voidaan nyt automatisoida mukavasti ohjaamosta käsin. Viisi uutta sovellusta ovat seuraavat:

Rengaspaineiden valvontasovellus

WLO_H_series_Updates_Reduce_TCO

Volvo Co-Pilotin kosketusnäyttö näyttää nyt rengaspaineet ja lämpötilan reaaliajassa. Oikeiden rengaspaineiden käyttäminen on erittäin tärkeää turvallisuuden, polttonestetehokkuuden ja käyttövarmuuden kannalta. Jokaista rengasta valvotaan erikseen ja painerajat (alhainen/korkea) asetetaan akseleittain. Jos jonkin renkaan paine ei ole määritysten mukainen, kuljettaja saa hälytyksen – hälytysrajat näytetään nimellisarvoina ja prosentteina. Sininen ilmoitus kertoo kuljettajalle, että paineessa tai lämpötilassa on ristiriitoja ja että tilannetta on tarkkailtava. Keltainen ilmoitus ilmoittaa, että ristiriidat ovat pahentuneet ja kuljettajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin.
 
Kaikki nämä tiedot voidaan näyttää CareTrackissa, jotta työmaapäälliköt voivat tarkastella ja analysoida rengaspaineiden kehittymistä ajan mittaan ja samankaltaisiin työmaaolosuhteisiin voidaan valita oikeat rengasmääritykset. 

Kartta-sovellus

Kartat tekevät paljon enemmän kuin vain auttavat sinua pääsemään määränpäähäsi. Kartta-sovellus käyttää kuormaajan sisäänrakennettua GPS:ää paikantamiseen ja Volvo Co-Pilotin tietoliikenneyhteyttä tietojenvaihtoon koneiden välillä. Uuden Kartta-ominaisuuden avulla kuljettajat voivat valvoa työmaaliikennettä reaaliajassa ja säätää ajotapaansa ennakoivasti liikenneolosuhteiden mukaan etenkin alueilla, joilla työskentelee useita koneita lähellä toisiaan. 

WLO_H_series_Updates_Reduce_TCO

Muiden koneiden sijainnin tietäminen on hyödyllistä myös turvallisuusnäkökulmasta katsottuna, etenkin työskenneltäessä työmailla, joilla on rajallinen näkyvyys. Tiet, mielenkiintoiset kohteet, rajoitetut alueet ja yksisuuntaiset osuudet näytetään, jotta kuljettajien on helppo liikkua työmaalla. Lisäksi ilmoitukset nopeusrajoituksista auttavat kuljettajia välttämään mahdollisesti vaaratilanteita. Tämä karttaominaisuus parantaa myös tehokkuutta, koska kuljettajat voivat tehdä paremmin ajamista koskevia ennakoivia päätöksiä seuraamalla liikennettä ja työjaksojen kulkua.

Viimeiset kolme sovellusta voidaan luokitella työkalupakki-sovelluksiksi. Älypuhelimen tai tabletin tavoin Volvo Co-Pilotiin on asennettu valmiiksi kuljettajan elämää helpottavia sovelluksia.

Laskin-sovellus

Tee peruslaskutoimituksia, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja. Laskinta voidaan käyttää myös yksikkömuuntimena, jolla voidaan helposti ja nopeasti muuntaa kuuden tyyppisiä yksiköitä (pituus, massa, kulma, aika, lämpötila ja nopeus).

Muistio-sovellus

Muistivihkoa ja kynää ei tarvita, kun käytettävissä on digitaalinen muistio, johon voidaan kirjoittaa ja tallentaa muistiinpanoja ohjaamosta käsin. 

Sää-sovellus

Varautuminen säätilan muutoksiin auttaa suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Sää-sovellus kertoo helppotajuisen aikajanan avulla vallitsevasta ja tulevasta säätilasta. Kun uusimmat tiedot ovat sormenpäittesi ulottuvilla, voit mukauttaa toimintaasi tehokkaammin ja jatkaa työskentelyä, satoi tai paistoi.

Volvo CE Load Assist

Eikä tässä vielä kaikki

Volvo CE Load Assist

Myös useat koneessa jo olevat ominaisuudet on päivitetty. 

Asiakkaan tilatessa tutkajärjestelmän (Radar Detect System) se integroidaan nyt Volvo Co-Pilotiin. Tällöin kuljettajat voivat hyödyntää takanäkymäkameraa ja kuormitustietoja, jotka näytetään yhdellä näytöllä mukavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi peruutettaessa.

WLO_H_series_Updates_Reduce_TCO

 

 

 

 

 

Päivityksistä viimeinen on kahden uuden työtilan lisääminen On-Board Weighing -sovellukseen. Kuljettajat voivat nyt valita osamatkamittarin, kuorma-auton kuormaamisen, varastointi- tai käsittelytilan. Volvo Co-Pilotin näytön asettelu muuttuu kunkin työtilan mukaan ja tarjoaa kuljettajalle tehokkuutta parantavaa tietoa eri käyttötarkoituksia varten.

Nämä kattavat päivitykset Volvo CE:n Load Assist -tietojärjestelmään auttavat asiakkaita maksimoimaan Volvo-pyöräkuormaajiensa ja niiden kuljettajien suoritustehon.

 

* Sovellusten saatavuus:

Load Assist
On-Board Weighing -sovellus Operator Coaching -sovellus Rengaspaineiden valvontasovellus Kartta-sovellus
Laskin-, Muistio-, Sää-sovellukset
Integroitu tutkajärjestelmä
L60H   X   X X X
L70H   X   X X X
L90H   X   X X X
L110H X X X X X X
L120H X X X X X X
L150H X X X X X X
L180H X X X X X X
L180H High-lift            
L220H X X X X X X
L260H X X X X X X
L350H X X X X X X