Construction Equipment Suomi

6 syytä käyttää Volvo Dig Assist -järjestelmää

Dig Assist, Volvo Construction Equipmentin kaivukoneen ohjausjärjestelmä, tarjoaa kuljettajille ja rakennusyrittäjille monia hyötyjä, jotka auttavat parantamaan turvallisuutta ja tuottavuutta ja alentamaan kustannuksia.

Rakennuskoneet sisältävät yhä edistyneempää tekniikkaa ja niihin lisätään vuosittain uusia tuottavuutta parantavia ominaisuuksia ja lisävarusteita. Nykypäivän huipputekniset anturit voivat välittää tarkkaa reaaliaikaista tietoa koneen liikkeistä kuljettajalle ohjaamoon ja näyttää sitä Volvo Co-Pilotin näytössä.

Monet kaivukoneiden kuljettajat eivät tulisi toimeen ilman Volvo Dig Assist -ohjausjärjestelmää, koska se auttaa heitä tekemään työt turvallisesti, tarkasti ja aikaa säästäen. Seuraavassa on kuusi syytä siihen, miksi investointi tähän järjestelmään kannattaa.

1. Ojituksen tarkkuus paranee

Volvo Co-Pilotin ja Dig Assist -järjestelmän ansiosta kuljettaja voi tehdä muutamassa minuutissa määritykset kiperimpiäkin ojia varten, joissa on mm. kallistuksia ja useita kerroksia. Tämän jälkeen virtuaalinen opastus auttaa kuljettajaa ojan kaivamisessa. Tällöin suurinta osaa valmistelutöistä ei tarvita ja kuljettaja saa työt tehtyä nopeasti ja oikein.

2. Kaivumuodot yksinkertaistuvat

Jotkut työt, kuten ojitus tai perustuksen kaivaminen, edellyttävät monimutkaisempia muotoja. Volvo Dig Assist -järjestelmän ansiosta kuljettajat voivat piirtää yksinkertaisia 3D-muotoja suoraan ohjaamossa (esimerkiksi porrastetun ojan useamman kunnallistekniikkalinjan asentamista varten) tai valita jonkin valmiista muodoista ja muokata sitä työn vaatimusten mukaisesti. Tämä säästää aikaa ja rahaa vähentämällä maanmittareiden ja mittausten tarvetta.

3. Työskentely-ympäristöstä tulee turvallisempi

Volvo Dig Assist antaa sekä näkyviä että kuuluvia varoituksia työmaan esteiden välttämiseksi. Kuljettajat asettavat vain syvyyden, jolla he voivat kaivaa osumatta kunnallistekniikkalinjoihin, tai enimmäiskorkeuden, johon he voivat ojentaa varren osumatta sähköjohtoihin, minkä jälkeen he saavat varoituksen mennessään liian lähelle niitä. Nämä parametrit auttavat huomattavasti ehkäisemään onnettomuuksia.

4. Työkustannukset alenevat

Kun syvyyden ja kaltevuuden tarkistamiseen ja uudelleentarkistamiseen kaivupaikalla tai paalujen junttaamiseen maahan menee vähemmän aikaa, henkilöstöä vapautuu tekemään muita töitä. Tämä parantaa koko työmaan tehokkuutta ja tuottavuutta.

Lisäksi kuljettajat eivät tuhlaa aikaa ylikaivamiseen tai ojan tekemiseen uusiksi. Tällöin he voivat tehdä työt valmiiksi ja siirtyä seuraavaan tehtävään paljon nopeammin. Tämä vähentää yleisesti ottaen työn määrää työmaalla sekä säästää aikaa ja siten myös polttonestettä.

5. Saat kilpailuetua

Dig Assist -ohjausjärjestelmää käyttäessään urakoitsijat voivat työskennellä esimerkiksi hyvin pimeissä ympäristöissä, kuten syvissä kaivannoissa, joissa muilla kaivukoneilla olisi vaikeuksia toimia. Kuljettajat voivat syöttää työprofiileja ja nähdä kauhan asennon näytössä reaaliajassa.

6. Uusista kuljettajista tulee osaajia

Uudet kuljettajat eivät vaikuta niin kokemattomilta käyttäessään Dig Assist -järjestelmää. Sen käyttäminen on yhtä helppoa kuin tabletin tai älypuhelimen, ja käytön oppii alle kahdessa minuutissa. Dig Assist on myös erinomainen koulutustyökalu, koska tarkkuutta tukevan visuaalisen apuvälineen ansiosta kuljettajien ei tarvitse pelätä tekevänsä virheitä. Ajan myötä järjestelmän antama reaaliaikainen palaute auttaa hyvin päteviäkin kuljettajia parantamaan taitojaan.

Volvo Dig Assist

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com