Construction Equipment Suomi

3 tapaa, joilla Volvo ACTIVE CARE voi auttaa pysymään työlle varatussa budjetissa

Telematiikkadata auttaa urakoitsijoita pitämään silmällä kaikkea polttonesteenkulutuksesta ja koneen käytöstä aina korjaustöitä tai odottamattomia seisokkeja mahdollisesti aiheuttaviin ongelmiin asti – mutta nämä tiedot voivat olla vaikeita ymmärtää. Volvo ACTIVE CARE seuloo aineistosta tärkeimmät seikat tarjoten ennakoivaa valvontaa ja kunnossapitoa ilman ylimääräistä vaivaa.

1. Koneen ongelmien nopea havaitseminen ja niihin reagointi

Kaikki, jotka ovat joskus käyttäneet telematiikkajärjestelmää, ovat tutustuneet vikakoodeihin. Nämä koodit ilmoittavat koneessa olevista ongelmista, mutta eivät anna mitään tietoa siitä, miten kriittisiä ne ovat tai miten ne voidaan ratkaista. Joissain tapauksissa kalustopäälliköiden on ehkä tarkistettava, mitä vikakoodi oikeastaan tarkoittaa, ja yritettävä sitten päätellä ongelman syy itse.

Keskikokoisen tai suuren kaluston päällikkö voi saada joka päivä useita hälytyksiä lähinnä pikkuseikoista, kuten vähissä olevasta tuulilasin pesunesteestä, ja kun tällaisia hälytyksiä pikkuasioista tulee jatkuvasti, todennäköisyys tärkeän ongelman jäämiselle huomiotta on suuri. Jos tällaiseen ongelmaan ei puututa, seurauksena voi olla odottamattomia seisokkeja, jotka lisäävät projektin kustannuksia ja viivästyttävät töitä.

Jos kalustopäällikkö tilaa kuitenkin Volvo ACTIVE CARE -palvelun, telematiikkatiedot analysoidaan hänen puolestaan ja vikakoodin sijasta hän saa tapaushälytyksen, joka sisältää ongelman todennäköisen syyn, suositellun ratkaisun ja mahdolliset seuraukset, jos ongelma jätetään huomiotta.

Lisäksi jälleenmyyjä saa tiedon asiasta samaan aikaan kuin asiakas, joten hän voi toimia nopeasti. Koska diagnoosi on tiedossa, jälleenmyyjä tietää, mitkä työkalut ja ketkä asentajat työmaalle pitää lähettää tai jopa sen, pitääkö lähettää korvaava kone, jos ongelman korjaamisen odotetaan kestävän kauan.

Perinteistä telematiikkajärjestelmää käytettäessä jälleenmyyjän pitäisi odottaa asiakkaan soittoa ja tehdä samalle työmaalle ehkä useita käyntejä (jotka asiakas maksaa) ongelman diagnosointia ja korjaamista varten. Kaikki tämä huonontaa huomattavasti työmaan tuottavuutta ja vaikeuttaa budjetissa pysymistä.

Volvon huoltoauto

2. Kaluston käyttöasteen valvonta heikon taloudellisuuden havaitsemiseksi

Toinen tapa, jolla Volvo ACTIVE CARE voi auttaa projekteja pysymään budjetissa, on valvoa sekä koko kaluston että yksittäisten koneiden käyttöä. ACTIVE CARE -palvelun tilaajat saavat koko kaluston datapisteitä esitteleviä kuukausiraportteja. He näkevät esimerkiksi yhdellä silmäyksellä työtuntien ja joutokäyntiaikojen prosenttiosuudet konetyypeittäin ja yksittäisten koneiden osalta. Sopivat joutokäyntiajat voivat erota huomattavasti työstä toiseen, joten näiden tietojen arviointi voi auttaa pitämään kaluston oikealla tiellä ja tarttumaan turhiin kustannuksiin havaitsemalla tuntikausia joutokäynnillä olevat koneet, joiden jälleenmyyntiarvo laskee.

Pitkät joutokäyntiajat saattavat olla merkki siitä, että asiakkaan kalustoa ei ole valittu oikein työtä varten. Tiettyjen dumpperien joutokäyntiajat voivat olla merkki siitä, että asiakas tarvitsee erikokoisen kaivukoneen tai kuormaajan tai että vajaakäyttöiset koneet on siirrettävä muihin töihin. Tunnistamalla nämä suuntaukset voidaan varmistaa, että kalusto on mahdollisimman tehokas ja että mikään kone ei nosta projektikustannuksia tarpeettomasti.

ACTIVE CARE valvoo myös koko kaluston polttonesteenkulutusta, jolloin kalustopäälliköt voivat havaita heikon taloudellisuuden ja tehdä muutoksia lisäsäästöjen saavuttamiseksi.

Volvo-pyöräkuormaaja

3. Koneen vääränlaisen käytön tunnistaminen

Käyttöastetta ja polttonestetehokkuutta koskevien tietojen lisäksi ACTIVE CARE -kuukausiraportit sisältävät katsauksen koneen mahdollisesti vääränlaiseen käyttöön. Kalustopäälliköt näkevät – konekohtaisesti tai koko kaluston osalta – tapaukset, joissa kuljettaja tekee jotain, mitä hänen ei pitäisi tehdä, kuten vaihtaa pyöräkuormaajan vaihdetta suurella ajonopeudella, käyttää väärää kaivukoneen työskentelytilaa tai ylikäyttää dumpperin tasauslukitussarjaa. Kaikkien näiden ongelmien havaitseminen voi alentaa kustannuksia, parantaa toimintavarmuutta ja auttaa tunnistamaan kuljettajien koulutustarpeita – kaikki asioita, jotka voivat auttaa pitämään projektikustannukset alhaisina.

Kuljettajan koulutus

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com