Construction Equipment Suomi

3 helppoa tapaa alentaa kaivukoneen omistajuuden kokonaiskustannuksia

Kaivukoneen omistajuuden kustannukset koostuvat paljon muustakin kuin vain alkuperäisestä ostohinnasta. Polttoaineenkulutus, huolto ja arvon aleneminen ovat kaikki merkittäviä osatekijöitä. Ymmärtäessään nämä tekijät ja valitessaan koneen, jossa on valmiudet hallita niitä, omistajat saavat kaivukoneestaan enemmän irti vähemmällä.

1. Vaihtele työtiloja ja käytä automaattista tyhjäkäyntiominaisuutta

Polttoaine on usein rakennuskoneen käyttämiseen liittyvä suurin kustannus. Joillakin markkina-alueilla polttoainekustannukset voivat olla paljon suuremmat kuin työ-, huolto- ja vakuutuskustannukset. Tämän takia polttoaineenkulutuksen pienentäminen on nopea tapa vähentää merkittävästi omistajuuden kokonaiskustannuksia.

Volvo-kaivukonetta käyttäessään kuljettajat voivat esimerkiksi valita jonkin neljän eri työskentelytilan – Idle (I), Fine (F), General (G) ja Heavy (H) – yhdeksästä eri asetuksesta voidakseen sovittaa koneen tehon ja sitä kautta sen polttoaineenkulutuksen tehtävän työn vaatimuksiin.

Volvon kaivukoneissa on myös automaattinen tyhjäkäyntitoiminto, jonka ansiosta kuljettaja voi asettaa koneen vaihtamaan automaattisesti tyhjäkäynnille sen oltua käyttämättä tietty aika. Tämä aika voi olla 3–20 sekuntia.

Näitä ominaisuuksia hyödyntämällä kuljettajat voivat saavuttaa toimialan johtavan polttoainetehokkuuden, suojata yrityksen tuoton ja suojella ympäristöä.

Vaihtele työtiloja

2. Hallitse tarkasti tyhjäkäyntiaikaa

Jopa Volvo CE:n sisäisistä tutkimuksista käy usein ilmi, että kaivukoneet käyvät tyhjäkäynnillä noin 50 % ajasta polttaen tarpeettomasti polttoainetta, kuluttaen komponentteja ja lisäten työtunteja mittariin.

Yhdistämällä koneet Volvo CE:n CareTrack-telematiikkajärjestelmään ja tilaamalla Insight-raportin omistajat voivat nähdä, kuinka paljon heidän kaivukoneensa ovat tyhjäkäynnillä, ja ryhtyä toimenpiteisiin tämän ajan vähentämiseksi. Realistinen tavoite olisi noin 25 %.

Omistajat voivat vähentää tyhjäkäyntiaikaa kouluttamalla kuljettajia tai keskustelemalla Volvo CE:n kanssa siitä, miten koneiden määrä ja kapasiteetti sovitetaan paremmin työmaan tunnissa tarvittavien tonnien tai tonnikohtaisten kustannusten mukaan.

Ottamalla tyhjäkäyntiajan hallintaansa, omistajat voivat vähentää polttoainekustannuksia (ja ympäristövaikutuksiaan), huoltokustannuksia ja arvon alenemista.

Hallitse tarkasti tyhjäkäyntiaikaa

3. Omaksu ennakoiva lähestymismistapa huoltoon

Koneiden yhdistäminen voi alentaa myös huoltokustannuksia. Sen sijaan, että odottaisivat kaivukoneen rikkoutumista, ennen huolto- ja korjaustöiden tekemistä, asiakkaat voivat – jälleenmyyjänsä avustuksella – valvoa koneen kuntoa ennakoivasti. Tällöin he voivat havaita mahdolliset ongelmat ja korjata ne, ennen kuin ne pääsevät kasvamaan suuriksi ja kalliiksi ongelmiksi. 

Volvo CE:n tiettyjen jälleenmyyjien tarjoaman uuden Active Care -palvelun ansiosta Volvo voi ottaa tehtäväkseen koneiden kunnon ennakoivan valvonnan ja kuntoraportoinnin, jolloin koneiden omistajille jää enemmän aikaa keskittyä toimintaansa. Tässä älykkäässä telematiikkapalvelussa yhdistyvät koneiden kunnon valvonta, viikoittaiset raportit, hälytykset ja huoltojen aikataulutus. Kaiken tämän seurauksena on käyttöaika lisääntynyt ja pienemmät kustannukset asiakkaalle.

Omaksu ennakoiva lähestymismistapa huoltoon

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com