Evocon DOO Srbija

Preventivno održavanje

Zato što mi vodimo računa

Preventivno održavanje

Ugovor o preventivnom održavanju vam pruža sigurnost i pomaže vam da se bavite osnovnom delatnošću i kupcima. Budite efikasniji i maksimalno raspoloživi da biste zadatke na gradilištu obavljali onako kako ste planirali.

Ugovorom o preventivnom održavanju obuhvaćeno je sledeće:
održavanje prema Volvo servisnom programu
servisiranje od strane kvalifikovanog Volvo servisnog tehničara
originalni Volvo delovi
Volvo maziva i Volvo rashladne tečnosti
dokumentovana istorija servisiranja
fiksna cena preventivnog održavanja
fleksibilna rešenja za plaćanje

Osim toga, moguće je uključiti alatke i usluge za analizu kao što su CareTrack, analiza ulja i MATRIS. Pomoću ovih usluga pratite status mašine i dobijate rana obaveštenja, pa je vaša mašina maksimalno radno efikasna.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas