Evocon DOO Srbija
Volvo Services Maintenance

Održavanje

Uspeh održavanja

Održavanje

Održavanje će vam omogućiti da se usredsredite na vođenje vašeg poslovanja, dok verujete da kompanija Volvo stručno održava vaše mašine u vaše ime. Planiramo program održavanja u vezi vaših operacija – na prvo mesto stavljamo efikasnost na lokaciji i obezbeđujemo što je moguće manji uticaj na produktivnost. Zajedno sa vama, slažemo se da cene održavanja mašine budu po satu, kvartalno u skladu sa kalendarom, za vreme trajanja ugovora – po bilo kom metodu koji najviše odgovara vašim novčanim sredstvima.

Vaš način planiranja

Raspored održavanja je prilagođen vašoj mašini tako da odgovara okruženju i primeni za koju se koristi. Obezbeđuje da u najprikladnijem vremenu, uz minimalne poremećaje u vašoj proizvodnji, obučeni servisni tehničari kompanije Volvo – opremljeni odgovarajućim delovima – stignu na lokaciju da urade ono što je potrebno na najefikasniji način.

Potpuno Volvo

Naravno, koristiće se samo originalni Volvo delovi, maziva i rashladna sredstva, kao i ažuriranja svih instaliranih softvera. Sve će biti i dokumentovano; time dobijate jasnu istoriju održavanja da biste uverili buduće vlasnike i pomoć da postignete najveću preostalu vrednost vaše mašine. Raspored održavanja je od ključnog značaja: radićemo zajedno sa vama u vezi dogovora oko nivoa podrške koja vam je potrebna od kompanije Volvo. Dakle, nije problem ako smo vam potrebni da vam isporučimo delove za manje radove održavanja, tako da vaši tehničari mogu da obavljaju ovaj posao. Razgovarajte sa svojim dilerom o pravom nivou usluge koji odgovara vašim potrebama.

Posebno dodato

Kompanija Volvo shvata da svako ima različite potrebe i zato nudi širok spektar usluga koje možete dodati u svoj raspored održavanja. U razgovoru sa svojim dilerom možete da se dogovorite o spektru usluga, uključujući:

  • Odlaganje otpada za ulje i filtere
  • Čišćenje mašine
  • Kontrola bezbednosti
  • Održavanje priključaka
  • Zamena potrošnih delova
  • Servisiranje klimatizacije
Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas