Evocon DOO Srbija
Volvo Services Haul Assist Map

Mapa

Vidljivost obezbeđene lokacije

Mapa

Poznavanje položaja drugih mašina na licu mesta može pomoći rukovaocima da izbegnu potencijalno opasne situacije, posebno kada rade na lokaciji sa ograničenom vidljivošću. Obaveštenja o ograničenju brzine dodatno podsećaju rukovaoce da održavaju bezbednu brzinu.

Efikasna vožnja

Rukovaoci mogu da prate saobraćaj i tok transporta tokom ciklusa rada što im omogućava da bolje predvide odluke o vožnji i povećaju efikasnost u radu.

Kako sve funkcioniše

Ugrađeni GPS sistem na damperu se koristi za svrhe pozicioniranja, dok priključak telekomunikacije na Volvo Co-Pilot-u omogućava komunikaciju između mašina. Mapa radi besprekorno u kombinaciji sa opcijom Ugrađeni sistem za merenje težine.

Transportni putevi
Prikazani su transportni putevi koji pomažu rukovaocima u kretanju oko lokacije.

Zone utovara i istovara
Unapred definisana područja utovara/istovara mogu se odrediti da bi se pokrenule određene funkcije, na primer, aktiviranje informacija o ugrađenom sistemu za merenje težine prilikom ulaska u određenu zonu.

Oblasti sa jednom trakom
Rukovalac će biti obavešten ako se neka druga mašina približava u okviru unapred definisane deonice sa jednom trakom.

Ograničenja brzine
Podesite ograničenja brzine za lokaciju i/ili određene delove lokacije da biste sprečili prebrzu vožnju.

Poboljšani podaci, bolji uvidi

Pomoću Mape dobijate sve potrebne izveštaje kao i funkcionalnost u izveštavanju koju očekujete od ugrađenog sistema za merenje težine, i još mnogo toga.

Mapa omogućava da se u izveštaje uključe podaci sa GPS-koordinatama, što znači da možete da merite materijal koji se pomera između koordinati različitih lokacija.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas