Evocon DOO Srbija
Volvo Services Dig assist

Dig Assist

Precizne performanse

Dig Assist

Maksimalno povećajte produktivnost mašine koristeći Dig Assist sa podrškom preko Volvo Co-Pilot displeja. Inteligentni, intuitivni sistem nudi nenadmašnu kontrolu, što vam omogućava da rukujete maksimalno precizno i efikasno. Koristeći Volvo Co-pilot displej visoke rezolucije u kabini, rukovalac brzo, samostalno i lako upravlja svim operacijama. Koristite In-Field Design funkciju jednostavno i lako tako što ćete nadograditi softversku aplikaciju.

Maksimalna produktivnost

Obavite posao brže i preciznije svaki put pomoću Dig Assist funkcije. Intuitivni i integrisani sistem firme Volvo daje rukovaocu trodimenzionalni prikaz kretanja mašine u realnom vremenu, čime se postiže potpuna sinhronizacija između korpe i displeja visoke rezolucije. Inteligentni sistem eliminiše potrebu za proverom dubine kopanja i povećava produktivnost do 50%.

Znatno veća rentabilnost

Dig Assist omogućava kvalitetno i preciznije obavljanje posla uz istovremeno smanjenje otpadnog materijala. Potpuno podesivi Volvo Co-Pilot displej sa svetlosnim trakama obaveštava rukovaoca kada postigne ciljni nagib, što smanjuje potrebu za ponovnim obavljanjem posla. Kopanje rovova je tačnije i brže pomoću Dig Assist funkcije za praćenje linije.

Bezbedno rukovanje

U cilju veće bezbednosti rukovaoca i gradilišta, lako podesiva zvučna i vizuelna upozorenja obaveštavaju rukovaoca ako prekorači bezbedna radna ograničenja visine i dubine. Osmišljena od strane firme Volvo i predviđena za Volvo mašine i Volvo korisnike, Dig Assist funkcija ima precizno isprogramiranu veličinu vaše mašine. Veća autonomija rukovaoca smanjuje potrebu za dodatnim osobljem na gradilištu, pa je bezbednost na gradilištu znatno veća.

In-Field Design

Maksimalno povećajte autonomiju i produktivnost rukovaoca pomoću Dig Assist sistema firme Volvo. Opcionalna In-Field Design funkcija još više povećava nezavisnost rukovaoca, eliminišući potrebu da inženjeri i geometri određuju osnovne profile i količine. Rukovalac lako definiše i precizno postavlja profile i korisnički definisane količine tokom rada pomoću Volvo Co-Pilot displeja osetljivog na dodir.

Lako rukovanje

Odmah pređite na posao koristeći praktični Dig Assist sistem koji je dovoljno intuitivan za korišćenje uz minimalnu obuku. Radite brzo i pouzdano pridržavajući se saveta na displeju inteligentnog sistema da biste postigli optimalnu nezavisnost rukovaoca i radnu efikasnost. Da bi rukovalac lakše radio, tehnička pomoć globalne mreže firme Volvo dostupna je svuda.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas