Evocon DOO Srbija
Volvo Services Dig Assist

Dig Assist

Otkopavanje na jednostavan način

Dig Assist

Nivelisanje lokacija, kopanje kanala, kategorizacija nagiba ili stvaranje složenih, višedimenzionalnih profila lokacija, nikada nije bilo lakše, zahvaljujući upravljačkom sistemu mašine Dig Assist za bagere iz asortimana Volvo Construction Equipment. Uz pomoć tableta Volvo Co-Pilot u kabini kao i ugrađenih senzora i najnovije tehnologije određivanja lokacije (GNSS), Dig Assist omogućava neverovatnu preciznost iskopavanja u deliću vremena u odnosu na vreme koje je potrebno korišćenjem konvencionalnih metoda. Tehnički sofisticiran sa intuitivnom inteligencijom Dig Assist će učiniti da svaki rukovaoc postane najbolji – povećavajući produktivnost mašine do najviše tačke.

Volvo Active Control

Vaš radni dan je još lakši uz Volvo Active Control. Automatski pokreti strele i korpe omogućavaju da postupak kopanja bude efikasniji i precizniji, uz manje napora. Jednostavno podesite stepen, pritisnite dugme i obavite posao – sve kontroliše jedna ručica.

Saznajte više o Volvo Active Control
2D

Namenjen za nivelaciju položaja i profilisanje nagiba, 2D koristi podatke u realnom vremenu da jasno pokaže rukovaocima kada se postižu ciljni nivoi dubine/nagiba. I bezbednost se poboljšava pošto ne postoji potreba da se ručno proveravaju nagibi ili nivoi. 2D omogućava visok nivo preciznosti, brže vreme završetka i manje iskopavanje ispod/iznad tla. Pomaže svim rukovaocima bez obzira na kvalifikaciju i radno iskustvo da postignu veću produktivnost.

In-Field Design

U oblasti dizajna koristi tehnologiju navigacije GNSS i RTK kako bi se omogućila precizna tačnost po santimetru za radove iskopavanja. Omogućava kopanje kanala i komplikovanijih oblika u 3 dimenzije, koje rukovalac lako definiše na tabletu Volvo Co-Pilot.Eliminiše potrebu da geometri obeležavaju lokaciju za iskopavanje.

3D

3D omogućava pristup odgovarajućem sajtu za pripremu aplikacija od strane vodećih proizvođača iz oblasti 3D rešenja. Crteži dizajna mogu, radi izvršenja projekta, biti uvezeni iz spoljnih izvora (npr. planovi za izvođenje građevinskih radova).3D je idealan za složene ili veće infrastrukturne projekte.

Ugrađeni sistem za merenje težine

Pozdravite se sa nagađanjem sa ugrađenim sistemom za merenje težine koji daje uvide u opterećenje korpe u realnom vremenu. Za optimalno opterećenje, operateri mogu postaviti ograničenja prema tipu kamiona/tegljača. Sistem broji sve korpe koje su istovarene u unapred definisanoj zoni za utovar kamiona. Ukupna tonaža se takođe beleži (npr. po smeni ili danu).

Volvo CO-Pilot

Volvo Co-Pilot je najsavremeniji tablet sa ekranom osetljivim na dodir koji upravlja svim Volvo Assist platformama, pomoću podataka na mašini i senzora visoke preciznosti radi lakšeg izvršavanja zadataka za manje vremena. Jednostavan je i intuitivan pa rukovalac može da postavi projekte birajući neophodne parametre posla samo sa nekoliko dodira. Rukovalac može zatim da nadgleda napredak tokom obavljanja posla i da ostane bezbedan, uz upozorenja na ekranu koja ukazuju kada su unapred postavljeni parametri ispunjeni. Android tablet sa ekranom 3G je kompatibilan kada ima SIM karticu i omogućava sistemu da automatski i bežično dobija ažuriranja softvera.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas