Evocon DOO Srbija
Volvo advanced operator training

Napredna obuka za rukovaoce

Podignite svoju efikasnost na viši nivo

Napredna obuka za rukovaoce

Napredna obuka za rukovaoce, takođe poznata kao obuka EcoOperator, je napredni kurs za već iskusne rukovaoce, sa primarnim fokusom na efikasnosti. Program pomaže rukovaocima da budu produktivniji, istovremeno smanjujući potrošnju goriva, trošenje i habanje mašine i neplanirane zastoje - za profitabilnije i ekološki prihvatljivije poslovanje.

Ono što dobijete

Optimalna efikasnost

Sa većom svešću o njihovim mašinama i aplikacijama, rukovaoci mogu da planiraju i obavljaju svoj posao efikasnije, da rade više uz manje, podižući efikasnost i profitabilnost.

veće produktivnosti

Uz dobro razumevanje mnogih inteligentnih karakteristika i funkcija svojih Volvo mašina, rukovaoci mogu da koriste svoje mašine do punog potencijala.

Bezbedniji rad

Obuka omogućava rukovaocima da neprestano usavršavaju svoje veštine i radne prakse, pomažući u smanjenju rizika od incidenata ili nesreća.

Smanjeno habanje, smanjeni troškovi

Obuka pomaže da se spreči nepotrebno izlaganje mašine naporu, uz svođenje na minimum habanja i trošenja - čime se smanjuju troškovi.

Više radnih sati

Pravilna upotreba mašine održava vaše mašine u dobrom stanju i smanjuje rizik od neplaniranih zastoja, istovremeno povećavajući vek trajanja i preostalu vrednost mašine.

Veće zadovoljstvo rukovalaca

Dokazano je da obuka povećava zadovoljstvo poslom, što rezultira srećnijim i produktivnijim rukovaocima. Posvećenost razvoju zaposlenih takođe pomaže u privlačenju talentovanih rukovalaca.

Obuka se isplati

Novac uložen u razvoj rukovalaca je dobro utrošen novac. Kvalifikovani rukovalac mašinom radi brže i efikasnije - štedi vreme i gorivo. Odgovarajuća obuka za rukovaoce će vam pomoći da povećate profitabilnost, uz smanjenje radnih troškova i uticaja na životnu sredinu.

Holandija

Ton Driessen, rukovalac utovarivačem na točkovima (Wienerberger)

„Pre obuke EcoOperator uvek sam radio punom snagom, sada postižem istu produktivnost sa pola tempa.“

Alžir

Kader salhi, menadžer u proizvodnji (SAPAM)

„Nakon obuke primetili smo smanjenje troškova goriva, pneumatika i rezervnih delova.“

Švedska

Anders Johansson, vođa tima (Econova)

„Kada već 23 godine upravljate utovarivačima na točkovima mislite da znate sve. Ali impresivno je koliko možete naučiti i poboljšati svoje veštine uključujući se u obuku EcoOperator. Naučite kako da uštedite vreme i novac zajedno sa brigom o životnoj sredini.”

Holandija

Peter Amsen, menadžer fabrike (Wienerberger)

„Uštedeli smo 4 litre goriva na sat - 20% smanjenja - to je mnogo!“
„Na osnovu odličnih rezultata, sprovešćemo obuku EcoOperator i na našim drugim lokacijama.”

Kako sve funkcioniše

Volvo advanced operator training

Program obuke EcoOperator pokriva širok spektar oblasti u kojima rukovalac može uticati na ishod vašeg rada. Volvo instruktor blisko sarađuje sa rukovaocima kako bi poboljšao njihovo znanje i pružio im veštine da isporuče najbolje moguće performanse.

Procena

Analiza podataka
Instruktor vrši početnu analizu podataka o mašini, da bi identifikovao mogućnosti za poboljšanje.

Poseta lokaciji
Da biste prikupili više informacija i završili fazu procene, organizovana je poseta lokaciji. Ovo uključuje pregled mašina kao i procenu radnih praksi i uslova na lokaciji.

Poboljšanje

Teorija
Rukovaoci završavaju teorijsku obuku kako bi stekli detaljno znanje o najboljim praksama, uključujući i tehnike rada i ukupnu efikasnost. Naši instruktori rade sa najnovijim alatima za obuku kako bi pružili dugoročna održiva poboljšanja.

Praksa
Rukovaoci dobijaju aktivno učešće, uz primenu prethodno naučenih tehnika. Ovo se može završiti praktičnim vežbama spremnim za upotrebu ili tokom svakodnevnog rada rukovaoca, pod vođstvom instruktora.

Održavanje

Praćenje
Nekoliko meseci kasnije, vrši se nova analiza podataka o mašini. Rezime rezultata daje se zajedno sa preporukama za dalja poboljšanja.

Moćni izveštaj

Da bi bolje razumeli vaš rad i da biste vrednovali vaše potencijalne uštede, instruktor će kreirati prvi EcoOperator izveštaj prilikom posete vašoj lokaciji. Sa činjeničnim informacijama o radnim praksama, instruktor može prilagoditi program obuke vašim specifičnim oblastima poboljšanja.

Tokom faze praćenja, biće kreiran novi EcoOperator izveštaj koji će ukazati na poboljšanja i uštede ostvarene u odnosu na performanse pre obuke.

Pametni alati za obuku

Da bi podržao program obuke, kao i održao postignute rezultate, vaš Volvo diler može ponuditi niz pametnih rešenja. U nastavku su neki primeri.

Simulatori za neprednu obuku

Bez obzira na loše vremenske uslove ili manjak mašina, praktični delovi obuke EcoOperator uvek se mogu izvoditi u najsavremenijem Volvo simulatoru.

Sa dostupnim konfiguracijama za bager, utovarivač na točkovima i zglobni tegljač, Volvo simulatori precizno repliciraju stvarne uslove lokacije i rukovanja mašinom kako bi rukovaocima pružili autentično iskustvo na radnoj lokaciji. Efikasnost i produktivnost rukovaoca mere se detaljno dok se upravlja simulatorom kako bi se pomoglo u praćenju performansi i nadgledanju napretka.

Pregled izveštaja

Uz podršku CareTrack telematičkog sistema, Pregled izveštaja može biti savršen materijal za obuku za rukovaoce. Sveobuhvatan portfolio izveštaja pruža informacije koje se odnose na zdravlje, efikasnost i produktivnost Volvo mašina, a rukovaocima daje informacije o tome kako njihov način rada utiče na performanse mašine.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas