Evocon DOO Srbija
Volvo Services Operator training

Obuka rukovalaca

Naučite da rukujete na najbolji način

Obuka rukovalaca

Jasno nam je da današnji kupci ne kupuju mašine, već produktivna rešenja. Volvo mašina je sredstvo koje to omogućava, ali od veštine rukovaoca zavisi da li će posao biti obavljen bezbedno, efikasno i ekonomično. Zato vam nudimo obuku za rukovaoce jer će vam pomoći da produktivnije i rentabilnije koristite mašinu.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas