Evocon DOO Srbija
Volvo Services Fuel advice

Saveti za gorivo

Ocenjivanje, poboljšavanje i održavanje

Saveti za gorivo

Oslonite se na našu stručnost da biste lakše smanjili radne troškove. Saveti za gorivo omogućavaju identifikovanje oblasti za poboljšanje u cilju dugoročne ekonomične potrošnje goriva. Preuzmite paket sa savetima od Volvo dilera uključujući postupak u tri koraka – ocenjivanje, poboljšavanje i održavanje.

Ocenite svoje performanse

Lokalni diler ocenjuje performanse vaših Volvo mašina da bi prilagodio program specifičnim oblastima vašeg poslovanja.

Ekonomičnija potrošnja goriva

Sprovedite relevantni akcioni plan za svoje poslovanje pridržavajući se saveta Volvo dilera. Odaberite oblasti na koje ćete se fokusirati kao što su radna efikasnost, vreme čekanja ili prekomeran prazan hod da bi potrošnja goriva bila ekonomičnija.

Održivi ciljevi

Optimizujte potrošnju goriva na dug rok uz pomoć Volvo dilera koji redovno prati i ocenjuje vaše performanse. Vaš lokalni diler vam pomaže sve vreme tokom postupka savetovanja oko goriva u tri koraka kako biste postigli dugoročne rezultate.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas