Evocon DOO Srbija
Volvo Services Fuel Efficiency Services

Usluge za ekonomičnu potrošnju goriva

Veći učinak sa manje goriva

Usluge za ekonomičnu potrošnju goriva

Kontrolišite potrošnju goriva koristeći asortiman usluga za ekonomičnu potrošnju goriva koji uključuje savetodavne usluge i izveštaje o gorivu osmišljene tako da smanjite radne troškove i maksimalno povećate rentabilnost. Kada imate informacije o mašini nadohvat ruke, možete da preduzmete korektivne radnje da biste bolje radili, što vam pomaže da smanjite ukupnu potrošnju goriva i emisiju ugljen-dioksida, čime štedite novac i planetu. U kombinaciji sa obukom za rukovaoce, možete da unapredite veštine rukovalaca i postignete optimalnu ekonomičnost.

Oslonite se na našu stručnost da biste lakše smanjili radne troškove.

Produktivnije i rentabilnije korišćenje mašine.

Smanjite potrošnju goriva i ukupne troškove.

Optimizujte vozni park i budite maksimalno produktivni.

Imajte na umu da sve naše ponude nisu dostupne u svim zemljama, Potražite dodatne informacije od lokalnog dilera.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas