Evocon DOO Srbija

Pretvorite vaš utovarivač u pravog univerzalca

Mnogi su pokušali da kopiraju koncept univerzalca Volvo utovarivača točkaša, ali bez uspeha. Različiti poslovi zahtevaju različite priključke. Kako je Volvo proizvođač utovarivača točkaša sa najširom ponudom priključaka, možete opremiti vaš Volvo utovarivač točkaš priključcima koji ne samo da u potpunosti odgovaraju vašem utovarivaču, već i vašim potrebama i radnim uslovima. To znači da dobijate neprevaziđenu fleksibilnost i svestranost.

Preciziraj

Nosači priključaka

volvo priključak utovarivač točkaš vo

Nosač priključaka – VAB-L

VAB-L, Volvo nosač priključaka za velike utovarivače, ima dobro poznati i provereni međusklop za velike utovarivače točkaše koje Volvo nudi nekoliko decenija.

Kašike

Korpa za premeštanje materijala

Savršen izbor za rukovanje, nagomilavanje i utovar obrađenog materijala. Optimizovana za primene u kojima je potrebna umerena sila kidanja. Postiže najbolje moguće performanse mašine – i pri kratkim ciklusima i pri utovaru i transportu. Može da se poruči sa opcionalnom ivicom spojenom zavrtnjima.

Korpa za premeštanje materijala sa ravnim dnom

Najbolji izbor za rukovanje, nagomilavanje i utovar obrađenog materijala, kao što su pesak, šljunak i agregat. Optimizovana za uslove meke podloge. Maksimizujte vuču i silu kidanja dok održavate čisto i nivelisano radno područje za nepobedivu produktivnost i efikasnost. Može da se poruči sa opcionalnom ivicom spojenom zavrtnjima.

Korpa za pesak

Optimizovana za rukovanje peskom ili agregatom u malim frakcijama, što je čini idealnim izborom za uslove meke podloge. Dugačak pod korpe obezbeđuje maksimalno prodiranje radi bolje vuče, a njen ravan oblik održava radnu oblast u čistom i ravnom stanju. Može da se poruči sa opcionalnom ivicom spojenom zavrtnjima.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa opšte namene za teške radne uslove

Najbolji izbor za sveobuhvatnu efikasnost. Korpa je prvenstveno namenjena za rad u operacijama sa slabim udarima i sa umereno abrazivnim materijalima, kao što su prljavština, ilovača, šljunak i glina. Reflektivne nalepnice poboljšavaju vidljivost za brzo i jednostavno punjenje. Ojačana čelikom otpornim na habanje HB400 i HB500. Može se opremiti ivicama spojenim zavrtnjima, opcionim zavarenim zubima i segmentima.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za kamen sa vrhom u obliku ašova

Najbolje rešenje za kidanje tvrdog i kamenitog materijala i lomljenog kamena. Preporučuju se verzije sa adapterima sa stopama 1 1/2, zubima (GP ili AM) i segmentima. Za šljunak, sitno lomljeni kamen i rudu može da se montira ivica spojena zavrtnjima ili zubi.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za kamen sa ravnom ivicom

Korpa za teške radne uslove, otporna na habanje. Optimizovana za utovar lomljenog kamena ili lako lomljenog materijala sa nasipa primenom velike sile kidanja. Kada ima opcionalne zavarene zube i segmente, predstavlja najbolje rešenje za utovar lako lomljenog materijala sa nasipa.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za kamen sa bočnim istovarom

Korpe za kamen sa bočnim istovarom su predviđene za utovar kamena na skučenim lokacijama kao što su tuneli. Konstrukcija omogućava utovar paralelno sa kamionom tako što se kašika bočno prazni. Ovaj način utovara zahteva manje prostora i često se koristi za rad u tunelima. Korpa je obično opremljena zubima za abrazivni kamen, adapterima sa stopama 1 1/2 i livenim segmentima, ali može da bude opremljena i ivicom spojenom zavrtnjima.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Light material bucket - Low density

High capacity light material bucket for efficient handling of low density material such as compost, refuse, coal etc.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za lake materijale vrlo male gustine

Korpa za lake materijale velikog kapaciteta za efikasnu manipulaciju materijalima vrlo male gustine kao što su iverica, zrnasti materijali itd.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za istovar sa velike visine sa centralnim cilindrima

Volvo korpa za istovar lakih materijala sa velike visine ima veliki kapacitet za manipulaciju materijalima male gustine kao što su kompost, otpad, ugalj itd. Korpa za istovar sa velike visine ima veću istovarnu visinu u odnosu na standardne korpe za lake materijale zato što je hidrauličkim putem podignuta u odnosu na ugrađeni okvir.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za otpad

Volvo korpe za otpad su izdržljive korpe za lake materijale predviđene za postupke recikliranja kao što su manipulacija otpadnim materijalom, komunalnim otpadom i drugim otpadnim materijalom male gustine.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za nabijanje otpada

Korpa je optimizovana za manipulaciju otpadom na prenosnoj stanici. Ova korpa ima vrlo dug pod i konstrukciju za teške radne uslove, zbog čega je idealna za podno potiskivanje i pakovanje (nabijanje) materijala u kontejner.

volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za nabijanje otpada sa steznim kracima

Korpa je optimizovana za manipulaciju otpadom na prenosnoj stanici. Ova korpa ima vrlo dug pod i konstrukciju za teške radne uslove, zbog čega je idealna za podno potiskivanje i pakovanje (nabijanje) materijala u kontejner. Stezni kraci omogućavaju rukovaocu da potisne oko 25% više materijala po utovaru, kao i da ukloni materijal sa kamiona ili iz kontejnera. Treća hidraulička funkcija je potrebna za rukovanje korpom.

Vile

volvo priključak utovarivač točkaš vi

Standardne viljuške

Paletni okvir sa viljuškama omogućava laku manipulaciju, utovar i premeštaj paleta građevinskog materijala, drenažnih cevi, oble građe ili slobodnih predmeta kao što su kanalizacione cevi po neravnom terenu na gradilištu.

volvo priključak utovarivač točkaš vila za kamen

Viljuške za kamen

Fiksirane viljuške konstruisane za teške radne uslove ili manipulaciju blokovima, npr. granitnim blokovima, mermernim blokovima itd.

volvo priključak utovarivač točkaš vi

Viljuške za manipulaciju blokovima

Izdržljive viljuške konstruisane za podizanje i premeštanje blokova u kamenolomima.

volvo priključak utovarivač točkaš vi

Riper za manipulaciju blokovima

Jedan viljuškasti riper za teške radne uslove za oslobađanje blokova u kamenolomima i premeštanje teških neobrađenih blokova.

volvo priključak utovarivač točkaš vi

Grabulja za manipulaciju blokovima

Grabulja za čišćenje pri premeštanju predmeta i raščišćavanju otpada.

Krak za rukovanje materijalima

volvo priključak utovarivač točkaš ar

Krak za manipulaciju materijalima

Krak za manipulaciju materijalima se koristi na gradilištima za polaganje cevi itd. Ima dve teleskopske sekcije sa ugrađenim mehaničkim graničnicima radi sprečavanja prevelikog izduženja.

Izvucite više iz vaše Volvo mašine

Maksimalno uvećajte profit i neprekidno vreme rada već danas

Razumemo da se potrebe vaše firme menjaju. Zbog toga nudimo četiri različita sporazuma o podršci za kupce, koji vam pomažu da ostanete profitabilni.

Svi sporazumi
Pravi način da minimizujete zastoje u radu

Garantujte performanse tako što će vaša mašina ostati Volvo. Znamo da je svaki deo od vitalnog značaja i pomažemo vam da na duge staze maksimizujete vreme neprekidnog rada kroz originalne volvo delove.

Originalni Volvo delovi
Daljinsko upravljanje vašim voznim parkom

Vreme za uštedu novca i vremena. CareTrack je naš sistem za telematiku koji vam obezbeđuje pristup velikom spektru informacija dobijenim nadzorom motora. Gde god da ste.

Volvo pretraživač zastupnika utovarivači točkaši
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Kontaktirajte nas