Evocon DOO Srbija

Karakteristike i pogodnosti za PL4809E

Postignite najbolju upravljivost i performanse pomoću Volvo cevopolagača E-serije koji ima jedinstven kapacitet obrtanja pod uglom od 360°. Bagerska konstrukcija ovog cevopolagača vam nudi bezbroj mogućnosti za polaganje cevi, pa možete bezbedno da radite na nagibima do 35°. Bezbedno rukujte koristeći sistem za upravljanje teretom (LMS) koji će vas obavestiti onda kada teret dostigne graničnu vrednost i koji će naznačiti status utovara drugima na gradilištu.

Volvo pretraživač zastupnika cevopolagači
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Kontaktirajte nas