Evocon DOO Srbija

Sistem za elektronsko upravljanje finišerom 3

Novi, izuzetno napredni kontrolni sistem za elektronsko upravljanje finišerom treće generacije (EPM 3) obezbeđuje rukovaocu potpunu kontrolu finišera.

Sistem za elektronsko upravljanje finišerom 3

Novi, izuzetno napredni kontrolni sistem za elektronsko upravljanje finišerom 3 treće generacije (EPM 3) obezbeđuje rukovaocu potpunu kontrolu finišera. Jedinstvena kontrolna tabla intuitivno vodi rukovaoca kroz pojedinačne radne funkcije. Kontrolna dugmad za sve funkcije su raspoređena na dijagramu ptičje perspektive koji ih povezuje sa stvarnim lokacijama mašine. Ostvarite superiornu kontrolu nad funkcijama vaše mašine.

Platforma za rukovaoca i vidljivost

Rukovalac ima potpunu, neometanu vidljivost oko finišera, koša, kanala puža i pegle, za jasniji pregled, poboljšane performanse i kvalitet asfaltiranja. Udobna kontrolna oblast smanjuje zamor rukovaoca za duži i fokusiraniji rad. Radna platforma smanjuje rizik od spoticanja, a nekližuće ploče platforme i rukohvati obezbeđuju stabilnost prilikom kretanja oko mašine.

Menadžer podešavanja

Funkcija menadžera podešavanja vam omogućava da memorišete i sačuvate prilagođena podešavanja za pojedinačne projekte, čime se postiže konstantan kvalitet na svim gradilištima. Kada se susretne sa sličnim projektima asfaltiranja, rukovalac može da otvori parametre sačuvane u EPM 3, što pojednostavljuje početno podešavanje mašine da bi se brzo započelo asfaltiranje. Kada je asfaltiranje u toku, fino podešavanje može da se obavi fino podešavanje da bi se optimizovale performanse i produktivnost.

Radna svetla

Šest standardnih radnih svetala pomažu u radu u uslovima slabog osvetljenja. Dva svetla svetle napred, dva osvetljavaju oblast iza mašine, a dva dodatna bočna svetla su postavljena da bi se povećala vidljivost i performanse. Osvetljenje se može povećati korišćenjem opcije od najviše 10 LED svetala ili sijalica.

Zvučna zaštita

Volvo finišeri su projektovani da obavljaju posao na izuzetno niskom nivou buke. Nivo buke finišera se smanjuje još više kada je aktiviran podrazumevani Eco režim. Ovo je naročito korisno u prometnim gradskim sredinama ili stambenim oblastima u kojima su na snazi ograničenja buke.

Volvo pretraživač zastupnika finišeri
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Kontaktirajte nas