Evocon DOO Srbija

Privatnost

Kompanija Volvo Group privatnost shvata veoma ozbiljno. Mi cenimo poverenje koje imate u nas time što nam dajete svoje lične podatke. Uvek ćemo koristiti vaše lične informacije na način koji je pošten i dostojan tog poverenja. Uvek ćemo biti transparentni prema vama o informacijama koje sakupljamo, o tome šta radimo sa njima, sa kime ih delimo i koga treba da kontaktirate ukoliko ste zabrinuti oko bilo čega. Ukoliko želite da saznate više o vrsti informacija koju sakupljamo o vama, posetite veb lokaciju kompanije Volvo Group.

Opšta privatnost veb lokacije

Možete da koristite univerzalnu veb lokaciju grupacije Volvo Group bez otkrivanja svog identiteta. Detalji o informacijama koje sakupljamo kao standard kada pristupite veb lokacijama na način opisan u nastavku. Ako se registrujete na bilo koju od naših usluga ili nas kontaktirate putem obrazaca, postojaće detalje informacije o načinu obrade vaših podataka u vezi sa vašom registracijom.

Identitet i detalji o kontaktu kontrolora i službenika za zaštitu podataka
AB Volvo („VOLVO“), kao kontroler ličnih podataka, je odgovoran za obradu ličnih podataka koje se odnose na vas pod primenljivim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u pogledu obrade vaših ličnih podataka, kontaktirajte službenika za privatnost grupacije VOLVO na GPO.Office@volvo.com ili putem pošte ili telefona na:

AB Volvo, Primalac: Kancelarija za privatnost grupacije, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska
+46 (0)31 66 00 00

Koje kategorije ličnih podataka će VOLVO obrađivati, u koju svrhu i na osnovu koje pravne osnove?
Kada pristupite bilo kojoj VOLVO veb lokaciji, vaš pretraživač je tehnički konfigurisan da automatski prenese sledeće podatke („podatke evidencije“) na naš veb server, koji će tada snimiti podatke evidencije:

  • Datum pristupa
  • Vreme pristupa
  • URL referentne veb lokacije
  • Preuzete datoteke
  • Prenesena količina podataka
  • Tip i verzija pretraživača
  • Operativni sistem
  • IP adresa
  • Ime domena vašeg dobavljača pristupa internetu

Ovo su isključivo informacije koje ne dozvoljavaju da budete identifikovani. Ove informacije su neophodne za tehničke svrhe da bi se pravilno isporučio sadržaj koji ste vi tražili i njegovo sakupljanje je neizbežni aspekt korišćenja veb lokacija. Podaci evidencije se analiziraju isključivo u statističke svrhe da bismo poboljšali našu veb lokaciju i njenu osnovnu funkcionalnost. Volvo će obrađivati vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa sa zakonskom osnovom. Legitimni interesi kompanije VOLVO uključuju interes za upravljanje njenim veb lokacijama u skladu sa poštenim poslovnim praksama i za održanje dostupnosti i funkcionalnosti veb lokacija.

Kolačići
Koristimo kolačiće i piksele za praćenje za sakupljanje podataka u pogledu vašeg korišćenja veb lokacije da bismo veb lokaciju prilagodili potrebama njenih korisnika. Sakupljanje ovih podataka o korišćenju i kreiranje korisničkog profila se obavlja na anonimnoj osnovi korišćenjem ID-a kolačića. Mi kreiramo i čuvamo ove korisničke profile isključivo u anonimnom obliku i ne kombinujemo ih sa vašim imenom ili bilo kojim drugim informacijama, kao što su adresa vaše e-pošte, koje mogu da otkriju vaš identitet.

Kolačići mogu da se koriste za pokretanje programa ili isporuku virusa na vaš računar. Sa informacijama koje sadrže kolačići, možemo da pojednostavimo navigaciju i olakšamo odgovarajuće prikazivanje vaših veb lokacija.

Svaka veb lokacija ima sopstvenu izjavu o kolačićima u kojoj vi, kao korisnik, možete videti tačnu upotrebu kolačića za tu specifičnu lokaciju.

Prosleđivanje podataka trećim stranama
VOLVO može, po potrebi, da ispuni svrhu obrade ličnih podataka, ili, ukoliko to zahteva zakon ili propis, podeli vaše lične podatke sa drugom kompanijom grupacije Volvo Group, uključujući kompaniju van Evropske Unije ili Evropskog ekonomskog prostora EU/EEA. VOLVO takođe može, po potrebi, da ispuni svrhu za obradu ličnih podataka, podeli vaše lične podatke sa kompanijama trećih strana i dobavljačima, uključujući kompanije i dobavljače van EU/EEA.

Radimo sa asortimanom različitih dobavljača usluga da bismo obezbedili univerzalnu veb lokaciju grupacije Volvo Group. VOLVO će obezbediti postavljanje odgovarajućih zaštita koje obezbeđuju odgovarajuće nivoe zaštite vaših ličnih podataka na način na koji to zahtevaju primenljivi zakoni o zaštiti podataka.

Veze do drugih veb lokacija
Naše veb lokacije mogu da sadrže veze do drugih veb lokacija. Nemamo uticaja na usklađenost ili neusklađenost operatera ovih lokacija sa odredbama o zaštiti podataka.

Koliko dugo će VOLVO čuvati vaše lične podatke?
VOLVO će čuvati vaše lične podatke sve dok je to potrebno da bi ispunili svrhe za koje su lični podaci sakupljeni.

Vaša prava na zaštitu podataka
Imate pravo da od kompanije VOLVO tražite informacije o ličnim podacima koje je obradila kompanija VOLVO, kao i pristup takvim ličnim podacima. Takođe imate pravo da zahtevate ispravljanje vaših ličnih podataka ukoliko su oni netačni i da zahtevate brisanje vaših ličnih podataka. Zatim imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka, što znači da od kompanije VOLVO zahtevate da ograniči svoju obradu vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima. Takođe imate pravo da se protivite obradi na osnovu zakonskog interesa ili obradi za direktni marketing. Takođe imate pravo na prenosivost podataka (prenos vaših ličnih podataka drugom kontroloru) ukoliko se obrada vaših ličnih podataka koju obavlja kompanija VOLVO zasniva na saglasnosti ili ugovornoj obavezi i automatizovana je.
Takođe imate pravo da nadzornom organu podnesete bilo kakve žalbe koje možete imati u pogledu obrade vaših ličnih podataka koju obavlja kompanija VOLVO.