Evocon DOO Srbija

Pravno obaveštenje

Obaveštenje o autorskom pravu

Sadržaj veb-sajta je zaštićen autorskim pravom firme AB Volvo (publ) (ili njenih podružnica gde je tako naznačeno i/ili njenih davalaca dozvole), SE-405 08 Göteborg, Sweden. Sva prava zadržana.

Informacije na veb-sajtu, koje uključuju tekst, slike i zvuk, ali se ne ograničavaju na njih, ne smeju da se reprodukuju, prenose, distribuiraju ili čuvaju bez prethodne pismene saglasnosti koju daje AB Volvo (publ), osim u isključivo privatne svrhe ili gde je drugačije naznačeno. Izmena sadržaja veb-sajta je strogo zabranjena.

Neki delovi veb-sajta sadrže slike koje su zaštićene autorskim pravom njihovih davalaca.

Zaštitni znaci
Ako nije drugačije naznačeno na veb-sajtu, prikazane oznake, korporativni logotipi i znaci kao što je, na primer, dole prikazan simbol, zaštićeni su pravima o zaštitnim znacima Volvo Trademark Holding AB i/ili AB Volvo (publ) (ili njenih podružnica).

Bez garancija ili zastupanja
INFORMACIJE NA OVOM VEB-SAJTU SU PRIKAZANE „TAKVE KAKVE JESU“. NI U KOM SLUČAJU GRUPACIJA VOLVO NIJE ODGOVORNA NIJEDNOJ STRANI NI ZA KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI DRUGU ŠTETU NASTALU USLED BILO KAKVOG KORIŠĆENJA OVOG VEB-SAJTA ILI BILO KOG DRUGOG VEB-SAJTA SA KOJIM JE ON POVEZAN, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KAKVU IZGUBLJENU DOBIT, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠEM SISTEMU ZA OBRADU INFORMACIJA I SLIČNO, ČAK I AKO SMO JASNO OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Grupacija Volvo ne daje nikakve garancije i/ili ne zastupa neke druge veb-sajtove do kojih možete doći preko ovog veb-sajta. Takve garancije i/ili zastupanja postoje samo kao pogodnost i ne znače da grupacija Volvo odobrava i prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili korišćenje takvog veb-sajta. Osim toga, na vama je da preduzmete mere predostrožnosti i da proverite da li je ono što birate da koristite očišćeno od virusa, crva, trojanskih konja ili drugih destruktivnih programa.

Informacije na ovom veb-sajtu možda sadrže tehničke neispravnosti ili štamparske greške.

Informacije na ovom veb-sajtu mogu da se menjaju bilo kada bez prethodnog obaveštavanja ili obavezivanja.

Informacije objavljene na ovom veb-sajtu mogu da se odnose na proizvode i usluge grupacije Volvo koji nisu najavljeni ili dostupni u vašoj zemlji. Ne možemo da garantujemo ispravnost tih informacija, posebno zato što su te informacije podložne promenama, posebnim zahtevima i dostupnosti, a njihovo navođenje ne znači da grupacija Volvo planira da najavi takve proizvode, usluge itd. u vašoj zemlji. Javite se lokalnom zastupniku za sve detalje u vezi sa proizvodima, uslugama itd. koji su vam dostupni i koje možete da naručite.

Komentari, pitanja ili predlozi
Imajte u vidu da nikakve informacije, predloge koje nismo tražili, ideje ili druge vrste prijava nećemo smatrati poverljivim i zaštićenim. Ako pošaljete bilo kakve informacije ili materijal, firmi AB Volvo (publ) i grupaciji Volvo dajete neograničenu i neopozivu dozvolu za upotrebu, reprodukovanje, prikazivanje, izvođenje, modifikovanje, prenošenje i distribuiranje tih materijala ili informacija, i takođe pristajete na to da AB Volvo (publ) i grupacija Volvo slobodno koriste sve ideje, zamisli, znanje ili tehnike koje ste nam poslali iz bilo kog razloga.

Specifičan softver dostupan na veb-sajtu
Sav softver koji možete da preuzmete sa ovog veb-sajta preko svog računara („Softver“) zaštićen je autorskim pravom firme AB Volvo (publ) (ili bilo koje njene podružnice) i/ili njenih dobavljača.

Softver se koristi u skladu sa uslovima ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom koji, ako postoji, prati softver ili se isporučuje sa njim („Ugovor o licenciranju“). Ako nije drugačije naznačeno u Ugovoru o licenciranju, Softver je dostupan za preuzimanje da bi ga koristili isključivo krajnji korisnici. Svako reprodukovanje ili redistribuiranje Softvera koje nije u skladu sa Ugovorom o licenciranju podleže plaćanju građanske i krivične kazne.

BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNO NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKOVANJE SOFTVERA NA BILO KOM DRUGOM SERVERU ILI LOKACIJI RADI DALJEG REPRODUKOVANJA ILI REDISTRIBUIRANJA STROGO JE ZABRANJENO. ZA SOFTVER VAŽI GARANCIJA, AKO POSTOJI, SAMO U SKLADU SA USLOVIMA UGOVORA O LICENCIRANJU. IZUZEV KAKO SE GARANTUJE U UGOVORU O LICENCIRANJU, GRUPACIJA VOLVO SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA VEZANIH ZA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE I USLOVE TRGOVINE, ODREĐENE PRIMENE, PRAVA I NEUGROŽAVANJA PRAVA.

Kontakt
Ako imate neka pitanja u vezi sa prethodnim odeljcima, slobodno se javite firmi AB Volvo (publ) koristeći stranicu za kontakt sa sedištem grupacije Volvo.

 Januar 2012