Evocon DOO Srbija
volvo priključak bager kašik

Korpa za teške radne uslove - univerzalni iskop

Predviđena za produktivno kopanje kompaktnih materijala kao što su rastresita ili minirana stena, tvrda glina i kamen. (~2100 kg/m3). Takođe je prikladna za šljunak, iskopani bazalt, ilovaču, minirani granit, pesak sa velikim sadržajem silicijuma, rukovanje stenama, oštre stene i druge materijale velike gustine. Korpa ima univerzalnu težu i izdržljiviju konstrukciju u odnosu na GP verziju. Karakteristike uključuju donje habajuće trake koje pokrivaju skoro celu donju ploču i opcione bočne ivice i segmente.

EC750E

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8297966 Pin-on type 3.3 m³ 1720 mm 3666 kg 80GPE 4 BOSC Bucket
8297967 Pin-on type 3.3 m³ 1720 mm 3615 kg 80GPE 4 BOSC Bucket
8297968 Pin-on type 3.3 m³ 1720 mm 3543 kg 80GPE 4 - Bucket
8297969 Pin-on type 3.3 m³ 1720 mm 3492 kg 80GPE 4 - Bucket
8297970 Pin-on type 4 m³ 2000 mm 4125 kg 80GPE 5 BOSC Bucket
8297971 Pin-on type 4 m³ 2000 mm 4058 kg 80GPE 5 BOSC Bucket
8297972 Pin-on type 4 m³ 2000 mm 4002 kg 80GPE 5 - Bucket
8297973 Pin-on type 4 m³ 2000 mm 3935 kg 80GPE 5 - Bucket
8297974 Pin-on type 4.4 m³ 2150 mm 4325 kg 80GPE 5 BOSC Bucket
8297975 Pin-on type 4.4 m³ 2150 mm 4258 kg 80GPE 5 BOSC Bucket
8297976 Pin-on type 4.4 m³ 2150 mm 4202 kg 80GPE 5 - Bucket
8297977 Pin-on type 4.4 m³ 2150 mm 4135 kg 80GPE 5 - Bucket
8297978 Pin-on type 4.65 m³ 2250 mm 4440 kg 80GPE 5 BOSC Bucket
8297979 Pin-on type 4.65 m³ 2250 mm 4372 kg 80GPE 5 BOSC Bucket
8297980 Pin-on type 4.65 m³ 2250 mm 4316 kg 80GPE 5 - Bucket
8297981 Pin-on type 4.65 m³ 2250 mm 4249 kg 80GPE 5 - Bucket
8297982 Pin-on type 4.85 m³ 2330 mm 4590 kg 80GPE 5 BOSC Bucket
8297983 Pin-on type 4.85 m³ 2330 mm 4500 kg 80GPE 5 BOSC Bucket
8297984 Pin-on type 4.85 m³ 2330 mm 4478 kg 80GPE 5 - Bucket
8297985 Pin-on type 4.85 m³ 2330 mm 4379 kg 80GPE 5 - Bucket
8297986 Pin-on type 5.16 m³ 2450 mm 4832 kg 80GPE 6 BOSC Bucket
8297987 Pin-on type 5.16 m³ 2450 mm 4730 kg 80GPE 6 BOSC Bucket
8297988 Pin-on type 5.16 m³ 2450 mm 4711 kg 80GPE 6 - Bucket
8297989 Pin-on type 5.16 m³ 2450 mm 4609 kg 80GPE 6 - Bucket
8299510 Pin-on type 4.65 m³ 2250 mm 4563 kg 80ARXE 5 BOSS Bucket
8299583 Pin-on type 1.99 m³ 1200 mm 2766 kg 80ARXE 4 BOSS Bucket
8299584 Pin-on type 3.3 m³ 1720 mm 3566 kg 80ARXE 4 - Bucket

EC480E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8294046 Pin-on type 2.1 m³ 1500 mm 2316 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294047 Pin-on type 2.1 m³ 1500 mm 2290 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294048 Pin-on type 2.1 m³ 1500 mm 2225 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294049 Pin-on type 2.1 m³ 1500 mm 2200 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294050 S type S3 2.1 m³ 1500 mm 2263 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294051 S type S3 2.1 m³ 1500 mm 2237 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294052 S type S3 2.1 m³ 1500 mm 2172 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294053 S type S3 2.1 m³ 1500 mm 2147 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294058 Pin-on type 2.38 m³ 1650 mm 2452 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294059 Pin-on type 2.38 m³ 1650 mm 2427 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294060 Pin-on type 2.38 m³ 1650 mm 2362 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294061 Pin-on type 2.38 m³ 1650 mm 2336 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294062 S type S3 2.38 m³ 1650 mm 2397 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294063 S type S3 2.38 m³ 1650 mm 2372 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294064 S type S3 2.38 m³ 1650 mm 2307 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294065 S type S3 2.38 m³ 1650 mm 2281 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294070 Pin-on type 2.66 m³ 1800 mm 2605 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294071 Pin-on type 2.66 m³ 1800 mm 2564 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294072 Pin-on type 2.66 m³ 1800 mm 2515 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294073 Pin-on type 2.66 m³ 1800 mm 2474 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294074 S type S3 2.66 m³ 1800 mm 2547 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294075 S type S3 2.66 m³ 1800 mm 2506 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294076 S type S3 2.66 m³ 1800 mm 2456 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294077 S type S3 2.66 m³ 1800 mm 2416 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294082 Pin-on type 2.84 m³ 1900 mm 2697 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294083 Pin-on type 2.84 m³ 1900 mm 2657 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294084 Pin-on type 2.84 m³ 1900 mm 2607 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294085 Pin-on type 2.84 m³ 1900 mm 2566 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294086 S type S3 2.84 m³ 1900 mm 2636 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294087 S type S3 2.84 m³ 1900 mm 2596 kg 65ARXE 5 BOSS Bucket
8294088 S type S3 2.84 m³ 1900 mm 2546 kg 65ARXE 5 - Bucket
8294089 S type S3 2.84 m³ 1900 mm 2505 kg 65ARXE 5 - Bucket

EC380E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293965 Pin-on type 1 m³ 900 mm 1424 kg 55ARXE 4 BOSS Bucket
8293966 Pin-on type 1 m³ 900 mm 1345 kg 55ARXE 4 - Bucket
8293967 S type S3 1 m³ 900 mm 1392 kg 55ARXE 4 BOSS Bucket
8293968 S type S3 1 m³ 900 mm 1313 kg 55ARXE 4 - Bucket
8293971 Pin-on type 1.42 m³ 1200 mm 1699 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8293972 Pin-on type 1.42 m³ 1200 mm 1619 kg 55ARXE 5 - Bucket
8293973 S type S3 1.42 m³ 1200 mm 1648 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8293974 S type S3 1.42 m³ 1200 mm 1568 kg 55ARXE 5 - Bucket
8293985 Pin-on type 1.92 m³ 1500 mm 1969 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8293986 Pin-on type 1.92 m³ 1500 mm 1943 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8293987 Pin-on type 1.92 m³ 1500 mm 1889 kg 55ARXE 5 - Bucket
8293988 Pin-on type 1.92 m³ 1500 mm 1864 kg 55ARXE 5 - Bucket
8293989 S type S3 1.92 m³ 1500 mm 1920 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8293990 S type S3 1.92 m³ 1500 mm 1895 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8293991 S type S3 1.92 m³ 1500 mm 1841 kg 55ARXE 5 - Bucket
8293992 S type S3 1.92 m³ 1500 mm 1815 kg 55ARXE 5 - Bucket
8293996 Pin-on type 1.92 m³ 1500 mm 1879 kg 55ARXE 5 - Bucket
8293997 Pin-on type 2.33 m³ 1750 mm 2175 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8293998 Pin-on type 2.33 m³ 1750 mm 2149 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8293999 Pin-on type 2.33 m³ 1750 mm 2095 kg 55ARXE 5 - Bucket
8294000 Pin-on type 2.33 m³ 1750 mm 2070 kg 55ARXE 5 - Bucket
8294001 S type S3 2.33 m³ 1750 mm 2119 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8294002 S type S3 2.33 m³ 1750 mm 2093 kg 55ARXE 5 BOSS Bucket
8294003 S type S3 2.33 m³ 1750 mm 2039 kg 55ARXE 5 - Bucket
8294004 S type S3 2.33 m³ 1750 mm 2014 kg 55ARXE 5 - Bucket

ECR355E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293815 S type S2 0.62 m³ 750 mm 935 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293816 S type S2 0.62 m³ 750 mm 927 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293817 S type S2 0.62 m³ 750 mm 868 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293818 S type S2 0.62 m³ 750 mm 860 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293825 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1258 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293826 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1242 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293827 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1191 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293828 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1175 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293833 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1342 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293834 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1326 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293835 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1275 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293836 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1259 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293841 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1435 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293842 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1409 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293843 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1368 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293844 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1342 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293894 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 999 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293895 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 991 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293896 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 932 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293897 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 924 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293904 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1294 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293905 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1278 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293906 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1227 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293907 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1211 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293908 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1305 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293911 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1222 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293912 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1380 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293913 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1364 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293914 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1313 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293915 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1297 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293918 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1324 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293920 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1476 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293921 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1450 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293922 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1409 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293923 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1383 kg 40ARXE 5 - Bucket

EC300E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293815 S type S2 0.62 m³ 750 mm 935 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293816 S type S2 0.62 m³ 750 mm 927 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293817 S type S2 0.62 m³ 750 mm 868 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293818 S type S2 0.62 m³ 750 mm 860 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293825 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1258 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293826 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1242 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293827 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1191 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293828 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1175 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293833 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1342 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293834 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1326 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293835 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1275 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293836 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1259 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293841 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1435 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293842 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1409 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293843 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1368 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293844 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1342 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293894 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 999 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293895 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 991 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293896 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 932 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293897 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 924 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293904 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1294 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293905 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1278 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293906 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1227 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293907 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1211 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293908 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1305 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293911 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1222 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293912 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1380 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293913 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1364 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293914 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1313 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293915 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1297 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293918 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1324 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293920 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1476 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293921 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1450 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293922 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1409 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293923 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1383 kg 40ARXE 5 - Bucket

EC250E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293755 Pin-on type 0.62 m³ 750 mm 955 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293756 Pin-on type 0.62 m³ 750 mm 947 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293757 Pin-on type 0.62 m³ 750 mm 888 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293758 Pin-on type 0.62 m³ 750 mm 880 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293765 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1286 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293766 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1270 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293767 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1219 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293768 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1203 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293769 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1298 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293771 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1231 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293772 Pin-on type 1.14 m³ 1200 mm 1215 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293773 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1372 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293774 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1356 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293775 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1305 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293776 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1289 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293781 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1469 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293782 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1443 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293783 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1402 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293784 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1376 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293785 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1480 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293786 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1454 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293787 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1413 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293815 S type S2 0.62 m³ 750 mm 935 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293816 S type S2 0.62 m³ 750 mm 927 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293817 S type S2 0.62 m³ 750 mm 868 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293818 S type S2 0.62 m³ 750 mm 860 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293819 Symmetrical type S70 0.62 m³ 750 mm 956 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293820 Symmetrical type S70 0.62 m³ 750 mm 948 kg 40ARXE 3 BOSS Bucket
8293821 Symmetrical type S70 0.62 m³ 750 mm 889 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293822 Symmetrical type S70 0.62 m³ 750 mm 881 kg 40ARXE 3 - Bucket
8293825 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1258 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293826 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1242 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293827 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1191 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293828 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1175 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293829 Symmetrical type S70 1.14 m³ 1200 mm 1287 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293830 Symmetrical type S70 1.14 m³ 1200 mm 1271 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293831 Symmetrical type S70 1.14 m³ 1200 mm 1221 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293832 Symmetrical type S70 1.14 m³ 1200 mm 1205 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293833 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1342 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293834 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1326 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293835 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1275 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293836 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1259 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293837 Symmetrical type S70 1.32 m³ 1350 mm 1375 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293838 Symmetrical type S70 1.32 m³ 1350 mm 1359 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293839 Symmetrical type S70 1.32 m³ 1350 mm 1308 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293840 Symmetrical type S70 1.32 m³ 1350 mm 1292 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293841 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1435 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293842 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1409 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293843 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1368 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293844 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1342 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293845 Symmetrical type S70 1.51 m³ 1500 mm 1471 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293846 Symmetrical type S70 1.51 m³ 1500 mm 1445 kg 40ARXE 5 BOSS Bucket
8293847 Symmetrical type S70 1.51 m³ 1500 mm 1404 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293848 Symmetrical type S70 1.51 m³ 1500 mm 1378 kg 40ARXE 5 - Bucket
8293857 S type S1 0.48 m³ 600 mm 654 kg 30ARXE 3 - Bucket
8293858 S type S1 0.75 m³ 900 mm 852 kg 30ARXE 4 BOSS Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt

Preuzimanje

Nabavi brošuru za proizvod

Preuzmite brošuru, sa svim detaljima i specifikacijama.

Preuzimanje (PDF, 624,2KB)