Evocon DOO Srbija
volvo priključak bager kašik

Korpa opšte namene - univerzalni iskop

Korpe opšte namene su predviđene za korišćenje u različitim uslovima za sve poslove iskopavanja. Rukuje materijalima kao što su zemlja, glina, pesak i jalovina, kao i tvrđim zemljištima sa šljunkom i kamenčićima. Da bi zadovoljile sve uslove rada ili primene, Volvo korpe imaju dizajn profila i poluprečnika koji je optimizovan za Volvo mašine u kapacitetu, faktoru punjenja i snazi kopanja za najveću produktivnost i rentabilnost.

EW220E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293619 Pin-on type 0.42 m³ 600 mm 512 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293621 Pin-on type 0.56 m³ 800 mm 586 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293622 Pin-on type 0.66 m³ 900 mm 626 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293624 Pin-on type 0.8 m³ 1050 mm 685 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293626 Pin-on type 0.95 m³ 1200 mm 764 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293629 Pin-on type 1.1 m³ 1350 mm 838 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293630 S type S1 0.42 m³ 600 mm 507 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293631 S type S1 0.56 m³ 800 mm 582 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293632 Symmetrical type S70 0.56 m³ 800 mm 613 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293633 S type S1 0.66 m³ 900 mm 622 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293634 Symmetrical type S70 0.66 m³ 900 mm 653 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293635 S type S1 0.8 m³ 1050 mm 681 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293636 Symmetrical type S70 0.8 m³ 1050 mm 712 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293637 S type S1 0.95 m³ 1200 mm 760 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293638 Symmetrical type S70 0.95 m³ 1200 mm 790 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293640 S type S1 1.1 m³ 1350 mm 823 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293641 Symmetrical type S70 1.1 m³ 1350 mm 866 kg 30GPE 5 WOSC Bucket

EW180E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293605 Symmetrical type S60 0.36 m³ 600 mm 362 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 m³ 900 mm 451 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1050 mm 496 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 m³ 1250 mm 582 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 m³ 1350 mm 623 kg 15GPE 6 WOSC Bucket
8293619 Pin-on type 0.42 m³ 600 mm 512 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293621 Pin-on type 0.56 m³ 800 mm 586 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293622 Pin-on type 0.66 m³ 900 mm 626 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293624 Pin-on type 0.8 m³ 1050 mm 685 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293626 Pin-on type 0.95 m³ 1200 mm 764 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293629 Pin-on type 1.1 m³ 1350 mm 838 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293630 S type S1 0.42 m³ 600 mm 507 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293631 S type S1 0.56 m³ 800 mm 582 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293632 Symmetrical type S70 0.56 m³ 800 mm 613 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293633 S type S1 0.66 m³ 900 mm 622 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293634 Symmetrical type S70 0.66 m³ 900 mm 653 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293635 S type S1 0.8 m³ 1050 mm 681 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293636 Symmetrical type S70 0.8 m³ 1050 mm 712 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293637 S type S1 0.95 m³ 1200 mm 760 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293638 Symmetrical type S70 0.95 m³ 1200 mm 790 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293640 S type S1 1.1 m³ 1350 mm 823 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293641 Symmetrical type S70 1.1 m³ 1350 mm 866 kg 30GPE 5 WOSC Bucket

EWR170E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293546 Pin-on type 0.25 m³ 450 mm 293 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293550 Pin-on type 0.33 m³ 600 mm 324 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293552 Pin-on type 0.42 m³ 750 mm 355 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293554 Pin-on type 0.54 m³ 900 mm 403 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293558 Pin-on type 0.66 m³ 1050 mm 443 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293563 Pin-on type 0.77 m³ 1200 mm 504 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293569 Symmetrical type S60 0.33 m³ 600 mm 326 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293571 Symmetrical type S60 0.42 m³ 750 mm 357 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293573 Symmetrical type S60 0.54 m³ 900 mm 405 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293576 Symmetrical type S60 0.66 m³ 1050 mm 445 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293580 Symmetrical type S60 0.77 m³ 1200 mm 508 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293585 Pin-on type 0.3 m³ 450 mm 354 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293588 Pin-on type 0.36 m³ 600 mm 380 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293591 Pin-on type 0.58 m³ 900 mm 468 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293594 Pin-on type 0.7 m³ 1050 mm 514 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293599 Pin-on type 0.88 m³ 1250 mm 597 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293600 Pin-on type 0.96 m³ 1350 mm 639 kg 15GPE 6 WOSC Bucket
8293605 Symmetrical type S60 0.36 m³ 600 mm 362 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 m³ 900 mm 451 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1050 mm 496 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 m³ 1250 mm 582 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 m³ 1350 mm 623 kg 15GPE 6 WOSC Bucket
8293630 S type S1 0.42 m³ 600 mm 507 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293631 S type S1 0.56 m³ 800 mm 582 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293633 S type S1 0.66 m³ 900 mm 622 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293635 S type S1 0.8 m³ 1050 mm 681 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293637 S type S1 0.95 m³ 1200 mm 760 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293640 S type S1 1.1 m³ 1350 mm 823 kg 30GPE 5 WOSC Bucket

EW160E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293546 Pin-on type 0.25 m³ 450 mm 293 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293550 Pin-on type 0.33 m³ 600 mm 324 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293552 Pin-on type 0.42 m³ 750 mm 355 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293554 Pin-on type 0.54 m³ 900 mm 403 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293558 Pin-on type 0.66 m³ 1050 mm 443 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293563 Pin-on type 0.77 m³ 1200 mm 504 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293569 Symmetrical type S60 0.33 m³ 600 mm 326 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293571 Symmetrical type S60 0.42 m³ 750 mm 357 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293573 Symmetrical type S60 0.54 m³ 900 mm 405 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293576 Symmetrical type S60 0.66 m³ 1050 mm 445 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293580 Symmetrical type S60 0.77 m³ 1200 mm 508 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293585 Pin-on type 0.3 m³ 450 mm 354 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293588 Pin-on type 0.36 m³ 600 mm 380 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293591 Pin-on type 0.58 m³ 900 mm 468 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293594 Pin-on type 0.7 m³ 1050 mm 514 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293599 Pin-on type 0.88 m³ 1250 mm 597 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293600 Pin-on type 0.96 m³ 1350 mm 639 kg 15GPE 6 WOSC Bucket
8293605 Symmetrical type S60 0.36 m³ 600 mm 362 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 m³ 900 mm 451 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1050 mm 496 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 m³ 1250 mm 582 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 m³ 1350 mm 623 kg 15GPE 6 WOSC Bucket
8293630 S type S1 0.42 m³ 600 mm 507 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293631 S type S1 0.56 m³ 800 mm 582 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293633 S type S1 0.66 m³ 900 mm 622 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293635 S type S1 0.8 m³ 1050 mm 681 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293637 S type S1 0.95 m³ 1200 mm 760 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293640 S type S1 1.1 m³ 1350 mm 823 kg 30GPE 5 WOSC Bucket

EC750E

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8297960 Pin-on type 3.3 m³ 1720 mm 3280 kg 80GPE 4 - Bucket
8297961 Pin-on type 4 m³ 2000 mm 3690 kg 80GPE 5 - Bucket
8297962 Pin-on type 4.4 m³ 2150 mm 3986 kg 80GPE 5 - Bucket
8297963 Pin-on type 4.6 m³ 2250 mm 3930 kg 80GPE 5 - Bucket
8297964 Pin-on type 4.8 m³ 2330 mm 4098 kg 80GPE 5 - Bucket
8297965 Pin-on type 5.1 m³ 2450 mm 4330 kg 80GPE 6 - Bucket
8299581 Pin-on type 1.99 m³ 1200 mm 2460 kg 80GPE 5 - Bucket
8299582 Pin-on type 3.75 m³ 1900 mm 3023 kg 80GPE 5 - Bucket

EC480E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8294013 Pin-on type 1.55 m³ 1200 mm 1762 kg 65GPE 4 - Bucket
8294014 S type S3 1.55 m³ 1200 mm 1714 kg 65GPE 4 - Bucket
8294019 Pin-on type 2.1 m³ 1500 mm 2085 kg 65GPE 5 - Bucket
8294020 S type S3 2.1 m³ 1500 mm 2032 kg 65GPE 5 - Bucket
8294024 Pin-on type 2.38 m³ 1650 mm 2216 kg 65GPE 5 - Bucket
8294025 S type S3 2.38 m³ 1650 mm 2161 kg 65GPE 5 - Bucket
8294027 Pin-on type 2.66 m³ 1800 mm 2349 kg 65GPE 5 - Bucket
8294028 S type S3 2.66 m³ 1800 mm 2291 kg 65GPE 5 - Bucket
8294032 Pin-on type 2.84 m³ 1900 mm 2440 kg 65GPE 5 - Bucket
8294033 S type S3 2.84 m³ 1900 mm 2379 kg 65GPE 5 - Bucket
8294035 Pin-on type 3.31 m³ 2150 mm 2711 kg 65GPE 6 - Bucket
8294036 S type S3 3.31 m³ 2150 mm 2643 kg 65GPE 6 - Bucket

EC380E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293936 Pin-on type 0.87 m³ 750 mm 1175 kg 55GPE 3 - Bucket
8293938 Pin-on type 1 m³ 900 mm 1270 kg 55GPE 4 - Bucket
8293939 S type S3 1 m³ 900 mm 1238 kg 55GPE 4 - Bucket
8293941 S type S3 1 m³ 900 mm 1321 kg 55GPE 4 BOSC Bucket
8293944 Pin-on type 1.42 m³ 1200 mm 1514 kg 55GPE 5 - Bucket
8293945 S type S3 1.42 m³ 1200 mm 1482 kg 55GPE 5 - Bucket
8293948 Pin-on type 1.67 m³ 1350 mm 1628 kg 55GPE 5 - Bucket
8293949 S type S3 1.67 m³ 1350 mm 1596 kg 55GPE 5 - Bucket
8293953 Pin-on type 1.92 m³ 1500 mm 1768 kg 55GPE 5 - Bucket
8293954 S type S3 1.92 m³ 1500 mm 1720 kg 55GPE 5 - Bucket
8293958 Pin-on type 2.33 m³ 1750 mm 1966 kg 55GPE 5 - Bucket
8293959 S type S3 2.33 m³ 1750 mm 1911 kg 55GPE 5 - Bucket

ECR355E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293789 S type S2 0.62 m³ 750 mm 803 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293793 S type S2 0.95 m³ 1050 mm 985 kg 40GPE 4 WOSC Bucket
8293798 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1175 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293802 S type S2 1.45 m³ 1450 mm 1229 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293804 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1260 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293811 S type S2 1.76 m³ 1700 mm 1398 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8293863 Pin-on type 0.55 m³ 600 mm 822 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293864 Pin-on type 0.55 m³ 600 mm 880 kg 40GPE 3 BOSC Bucket
8293867 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 869 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293870 Pin-on type 0.95 m³ 1050 mm 1018 kg 40GPE 4 WOSC Bucket
8293874 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1209 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293878 Pin-on type 1.45 m³ 1450 mm 1262 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293879 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1306 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293886 Pin-on type 1.76 m³ 1700 mm 1448 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8293890 Pin-on type 2.06 m³ 1950 mm 1590 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8293891 S type S2 2.06 m³ 1950 mm 1538 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8300574 Pin-on type 1.27 m³ 1310 mm 1191 kg 40GPE 5 WOSC Bucket

EC300E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293789 S type S2 0.62 m³ 750 mm 803 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293793 S type S2 0.95 m³ 1050 mm 985 kg 40GPE 4 WOSC Bucket
8293795 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1095 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293797 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1105 kg 40GPE 5 - Bucket
8293798 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1175 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293801 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1186 kg 40GPE 5 - Bucket
8293802 S type S2 1.45 m³ 1450 mm 1229 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293804 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1260 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293811 S type S2 1.76 m³ 1700 mm 1398 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8293863 Pin-on type 0.55 m³ 600 mm 822 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293864 Pin-on type 0.55 m³ 600 mm 880 kg 40GPE 3 BOSC Bucket
8293867 Pin-on type 0.66 m³ 750 mm 869 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293870 Pin-on type 0.95 m³ 1050 mm 1018 kg 40GPE 4 WOSC Bucket
8293874 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1209 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293878 Pin-on type 1.45 m³ 1450 mm 1262 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293879 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1306 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293881 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1318 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293886 Pin-on type 1.76 m³ 1700 mm 1448 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8293890 Pin-on type 2.06 m³ 1950 mm 1590 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8293891 S type S2 2.06 m³ 1950 mm 1538 kg 40GPE 6 WOSC Bucket

EC250E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293726 Pin-on type 0.56 m³ 600 mm 799 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293730 Pin-on type 0.62 m³ 750 mm 822 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293733 Pin-on type 0.95 m³ 1050 mm 1004 kg 40GPE 4 WOSC Bucket
8293737 Pin-on type 1.32 m³ 1350 mm 1195 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293741 Pin-on type 1.45 m³ 1450 mm 1249 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293742 Pin-on type 1.51 m³ 1500 mm 1294 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293749 Pin-on type 1.76 m³ 1700 mm 1434 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8293789 S type S2 0.62 m³ 750 mm 803 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293790 Symmetrical type S70 0.62 m³ 750 mm 824 kg 40GPE 3 WOSC Bucket
8293793 S type S2 0.95 m³ 1050 mm 985 kg 40GPE 4 WOSC Bucket
8293794 Symmetrical type S70 0.95 m³ 1050 mm 1006 kg 40GPE 4 WOSC Bucket
8293795 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1095 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293797 S type S2 1.14 m³ 1200 mm 1105 kg 40GPE 5 - Bucket
8293798 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1175 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293799 Symmetrical type S70 1.32 m³ 1350 mm 1196 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293801 S type S2 1.32 m³ 1350 mm 1186 kg 40GPE 5 - Bucket
8293802 S type S2 1.45 m³ 1450 mm 1229 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293803 Symmetrical type S70 1.45 m³ 1450 mm 1250 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293804 S type S2 1.51 m³ 1500 mm 1260 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293805 Symmetrical type S70 1.51 m³ 1500 mm 1296 kg 40GPE 5 WOSC Bucket
8293811 S type S2 1.76 m³ 1700 mm 1398 kg 40GPE 6 WOSC Bucket
8293812 Symmetrical type S70 1.76 m³ 1700 mm 1438 kg 40GPE 6 WOSC Bucket

ECR235E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293642 Pin-on type 0.48 m³ 600 mm 622 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293647 Pin-on type 0.63 m³ 800 mm 703 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293648 Pin-on type 0.75 m³ 900 mm 749 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293650 Pin-on type 0.92 m³ 1050 mm 819 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293657 Pin-on type 1.09 m³ 1200 mm 907 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293661 Pin-on type 1.27 m³ 1350 mm 995 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293665 Pin-on type 1.44 m³ 1500 mm 1084 kg 30GPE 6 WOSC Bucket
8293683 S type S1 0.48 m³ 600 mm 608 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293687 S type S1 0.63 m³ 800 mm 689 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293689 S type S1 0.75 m³ 900 mm 735 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293690 Symmetrical type S70 0.75 m³ 900 mm 766 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293692 S type S1 0.92 m³ 1050 mm 805 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293693 Symmetrical type S70 0.92 m³ 1050 mm 836 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293699 S type S1 1.09 m³ 1200 mm 893 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293700 Symmetrical type S70 1.09 m³ 1200 mm 924 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293703 S type S1 1.27 m³ 1350 mm 969 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293704 Symmetrical type S70 1.27 m³ 1350 mm 1012 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293707 S type S1 1.44 m³ 1500 mm 1057 kg 30GPE 6 WOSC Bucket
8293708 Symmetrical type S70 1.44 m³ 1500 mm 1103 kg 30GPE 6 WOSC Bucket

EC200E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293642 Pin-on type 0.48 m³ 600 mm 622 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293647 Pin-on type 0.63 m³ 800 mm 703 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293648 Pin-on type 0.75 m³ 900 mm 749 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293650 Pin-on type 0.92 m³ 1050 mm 819 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293657 Pin-on type 1.09 m³ 1200 mm 907 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293661 Pin-on type 1.27 m³ 1350 mm 995 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293665 Pin-on type 1.44 m³ 1500 mm 1084 kg 30GPE 6 WOSC Bucket
8293683 S type S1 0.48 m³ 600 mm 608 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293687 S type S1 0.63 m³ 800 mm 689 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293689 S type S1 0.75 m³ 900 mm 735 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293690 Symmetrical type S70 0.75 m³ 900 mm 766 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293692 S type S1 0.92 m³ 1050 mm 805 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293693 Symmetrical type S70 0.92 m³ 1050 mm 836 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293699 S type S1 1.09 m³ 1200 mm 893 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293700 Symmetrical type S70 1.09 m³ 1200 mm 924 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293703 S type S1 1.27 m³ 1350 mm 969 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293704 Symmetrical type S70 1.27 m³ 1350 mm 1012 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293707 S type S1 1.44 m³ 1500 mm 1057 kg 30GPE 6 WOSC Bucket
8293708 Symmetrical type S70 1.44 m³ 1500 mm 1103 kg 30GPE 6 WOSC Bucket

EC220E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293642 Pin-on type 0.48 m³ 600 mm 622 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293647 Pin-on type 0.63 m³ 800 mm 703 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293648 Pin-on type 0.75 m³ 900 mm 749 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293650 Pin-on type 0.92 m³ 1050 mm 819 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293657 Pin-on type 1.09 m³ 1200 mm 907 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293661 Pin-on type 1.27 m³ 1350 mm 995 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293665 Pin-on type 1.44 m³ 1500 mm 1084 kg 30GPE 6 WOSC Bucket
8293683 S type S1 0.48 m³ 600 mm 608 kg 30GPE 3 WOSC Bucket
8293687 S type S1 0.63 m³ 800 mm 689 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293689 S type S1 0.75 m³ 900 mm 735 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293690 Symmetrical type S70 0.75 m³ 900 mm 766 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293692 S type S1 0.92 m³ 1050 mm 805 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293693 Symmetrical type S70 0.92 m³ 1050 mm 836 kg 30GPE 4 WOSC Bucket
8293699 S type S1 1.09 m³ 1200 mm 893 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293700 Symmetrical type S70 1.09 m³ 1200 mm 924 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293703 S type S1 1.27 m³ 1350 mm 969 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293704 Symmetrical type S70 1.27 m³ 1350 mm 1012 kg 30GPE 5 WOSC Bucket
8293707 S type S1 1.44 m³ 1500 mm 1057 kg 30GPE 6 WOSC Bucket
8293708 Symmetrical type S70 1.44 m³ 1500 mm 1103 kg 30GPE 6 WOSC Bucket

EC180E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293585 Pin-on type 0.3 m³ 450 mm 354 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293588 Pin-on type 0.36 m³ 600 mm 380 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293591 Pin-on type 0.58 m³ 900 mm 468 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293594 Pin-on type 0.7 m³ 1050 mm 514 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293599 Pin-on type 0.88 m³ 1250 mm 597 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293600 Pin-on type 0.96 m³ 1350 mm 639 kg 15GPE 6 WOSC Bucket
8293605 Symmetrical type S60 0.36 m³ 600 mm 362 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 m³ 900 mm 451 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1050 mm 496 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 m³ 1250 mm 582 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 m³ 1350 mm 623 kg 15GPE 6 WOSC Bucket

EC160E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293585 Pin-on type 0.3 m³ 450 mm 354 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293588 Pin-on type 0.36 m³ 600 mm 380 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293591 Pin-on type 0.58 m³ 900 mm 468 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293594 Pin-on type 0.7 m³ 1050 mm 514 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293599 Pin-on type 0.88 m³ 1250 mm 597 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293600 Pin-on type 0.96 m³ 1350 mm 639 kg 15GPE 6 WOSC Bucket
8293605 Symmetrical type S60 0.36 m³ 600 mm 362 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293608 Symmetrical type S60 0.58 m³ 900 mm 451 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293610 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1050 mm 496 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293614 Symmetrical type S60 0.88 m³ 1250 mm 582 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293615 Symmetrical type S60 0.96 m³ 1350 mm 623 kg 15GPE 6 WOSC Bucket

ECR145E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293546 Pin-on type 0.25 m³ 450 mm 293 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293550 Pin-on type 0.33 m³ 600 mm 324 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293552 Pin-on type 0.42 m³ 750 mm 355 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293554 Pin-on type 0.54 m³ 900 mm 403 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293558 Pin-on type 0.66 m³ 1050 mm 443 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293563 Pin-on type 0.77 m³ 1200 mm 504 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293569 Symmetrical type S60 0.33 m³ 600 mm 326 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293571 Symmetrical type S60 0.42 m³ 750 mm 357 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293573 Symmetrical type S60 0.54 m³ 900 mm 405 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293576 Symmetrical type S60 0.66 m³ 1050 mm 445 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293580 Symmetrical type S60 0.77 m³ 1200 mm 508 kg 15GPE 5 WOSC Bucket

EC140E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8293546 Pin-on type 0.25 m³ 450 mm 293 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293550 Pin-on type 0.33 m³ 600 mm 324 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293552 Pin-on type 0.42 m³ 750 mm 355 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293554 Pin-on type 0.54 m³ 900 mm 403 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293558 Pin-on type 0.66 m³ 1050 mm 443 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293563 Pin-on type 0.77 m³ 1200 mm 504 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
8293569 Symmetrical type S60 0.33 m³ 600 mm 326 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293571 Symmetrical type S60 0.42 m³ 750 mm 357 kg 15GPE 3 WOSC Bucket
8293573 Symmetrical type S60 0.54 m³ 900 mm 405 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293576 Symmetrical type S60 0.66 m³ 1050 mm 445 kg 15GPE 4 WOSC Bucket
8293580 Symmetrical type S60 0.77 m³ 1200 mm 508 kg 15GPE 5 WOSC Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt

Preuzimanje

Nabavi brošuru za proizvod

Preuzmite brošuru, sa svim detaljima i specifikacijama.

Preuzimanje (PDF, 624,2KB)