Evocon DOO Srbija
volvo priključak bager

Bageri točkaši - Priključci

Kašike

Savršeni spoj

Izaberite neku iz ponude originalnih Volvo kašika koje su konstruisane za harmoničan rad sa Volvo bagerom. Kašike su dostupne u opcijama za direktno montiranje ili sa Volvo interfejsom za brzu spojnicu. GPX, TGX i CAX kašike naročito su dizajnirane za rad sa tiltrotatorom.

Korpa opšte namene - univerzalni iskop

Korpe opšte namene su predviđene za korišćenje u različitim uslovima za sve poslove iskopavanja. Rukuje materijalima kao što su zemlja, glina, pesak i jalovina, kao i tvrđim zemljištima sa šljunkom i kamenčićima. Da bi zadovoljile sve uslove rada ili primene, Volvo korpe imaju dizajn profila i poluprečnika koji je optimizovan za Volvo mašine u kapacitetu, faktoru punjenja i snazi kopanja za najveću produktivnost i rentabilnost.

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, EC380E, EC480E, EC750E, ECR145E, ECR235E, ECR355E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji

Korpa opšte namene GPX - agresivan iskop

Ova korpa se koristi za kopanje i premeštanje rastresitih materijala kao što su pesak, glina, jalovina i šljunak. Karakteristike uključuju bočnu i donju zaštitu od habanja i Volvo sistem zuba opšte namene koji je montiran kao standardna oprema (GPE).

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, ECR145E, ECR235E, ECR355E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji

Korpa za teške radne uslove - univerzalni iskop

Predviđena za produktivno kopanje kompaktnih materijala kao što su rastresita ili minirana stena, tvrda glina i kamen. (~2100 kg/m3). Takođe je prikladna za šljunak, iskopani bazalt, ilovaču, minirani granit, pesak sa velikim sadržajem silicijuma, rukovanje stenama, oštre stene i druge materijale velike gustine. Korpa ima univerzalnu težu i izdržljiviju konstrukciju u odnosu na GP verziju. Karakteristike uključuju donje habajuće trake koje pokrivaju skoro celu donju ploču i opcione bočne ivice i segmente.

Dostupno za: EC250E, EC300E, EC380E, EC480E, EC750E, ECR355E

Detalji

Korpa za teške radne uslove HDX - agresivan iskop

Ojačana korpa za teške radne uslove je predviđena za kopanje i iskop abrazivnih materijala. Ova korpa takođe može da se koristi za kopanje rovova ili pomeranje materijala kada je potreban visok kapacitet punjenja. Karakteristike uključuju proširenu bočnu i donju zaštitu od habanja, Volvo sistem zuba otporan na habanje za teške radne uslove koji je montiran kao standardna oprema (AMRE/ARXE) i ojačanu gornju strukturu korpe.

Dostupno za: EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, EC380E, EC480E, EC750E, ECR235E, ECR355E

Detalji

Korpa za izuzetno teške radne uslove EDX - agresivan iskop

Korpa za izuzetno teške radne uslove je predviđena za korišćenje u najtežim vrstama primene i najzahtevnijim okruženjima. Karakteristike uključuju proširenu bočnu i donju zaštitu od habanja, donje ugaone ivice i segmente, kao i Volvo sistem zuba otporan na habanje za teške radne uslove koji je montiran kao standardna oprema (ARXE).

Dostupno za: EC220E, EC250E, EC300E, EC380E, EC480E, EC750E, ECR235E, ECR355E

Detalji

Korpa za ravnanje TGX - agresivan iskop

"Korpa za ravnanje je optimizovana da bi mogla da se koristi sa tiltrotatorom i njena konstrukcija omogućava tačno i precizno oblikovanje terena, završne radove i uređivanje nagiba. Nagnuti uglovi omogućavaju korišćenje korpe u samoj blizini objekata. Karakteristike uključuju nagnute uglove, ivicu za iskop koja može da se proširi i bočnu i donju zaštitu od habanja.“

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, ECR145E, ECR235E, ECR355E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji

Korpa za kablove CAX - agresivan iskop

„Predviđena za korišćenje u uskim rovovima sa dugim profilom koji omogućava njeno korišćenje u blizini cevi i kablova. Karakteristike uključuju ivicu za iskop koja može da se proširi, uzak dizajn i bočnu i donju zaštitu od habanja.“

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, EC300E, ECR145E, ECR235E, ECR355E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji

Nagibna korpa za usecanje kanala

Nagibna korpa za usecanje kanala je fleksibilno rešenje za održavanje kanala, uređivanje okoline i oblikovanje nagiba. Sa nagibanjem do 45° na obe strane, korpa za usecanje kanala omogućuje odličnu preciznost – savršen izbor kada vam je potreban čist, ravan teren.

Dostupno za: EC140E, EC160E, EC180E, EC200E, EC220E, EC250E, ECR145E, ECR235E, EW160E, EW180E, EW220E, EWR170E

Detalji
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt