Evocon DOO Srbija
volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa za istovar sa velike visine sa centralnim cilindrima

Volvo korpa za istovar lakih materijala sa velike visine ima veliki kapacitet za manipulaciju materijalima male gustine kao što su kompost, otpad, ugalj itd. Korpa za istovar sa velike visine ima veću istovarnu visinu u odnosu na standardne korpe za lake materijale zato što je hidrauličkim putem podignuta u odnosu na ugrađeni okvir.

L35G

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
CL11392131 Z-type Bolted 1.5 m³ 1.7 m³ 2000 mm 645 kg Bucket

L30G

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
CL11392131 Z-type Bolted 1.5 m³ 1.7 m³ 2000 mm 645 kg Bucket

L220H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA80798 Volvo attachment bracket Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3400 mm 3000 kg Bucket
WLA80799 Volvo attachment bracket Bolted 13 m³ 13.2 m³ 4000 mm 3900 kg Bucket
WLA82015 Volvo attachment bracket Bolted 11 m³ 11.2 m³ 3700 mm 3700 kg Bucket

L180H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA80798 Volvo attachment bracket Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3400 mm 3000 kg Bucket
WLA80799 Volvo attachment bracket Bolted 13 m³ 13.2 m³ 4000 mm 3900 kg Bucket
WLA82008 Volvo attachment bracket Bolted 6 m³ 6.2 m³ 3200 mm 2900 kg Bucket
WLA82009 Pin-on type Bolted 6 m³ 6.2 m³ 3200 mm 2875 kg Bucket
WLA82015 Volvo attachment bracket Bolted 11 m³ 11.2 m³ 3700 mm 3700 kg Bucket
WLA82016 Pin-on type Bolted 11 m³ 11.2 m³ 3700 mm 3660 kg Bucket
WLA82017 Pin-on type Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3400 mm 2975 kg Bucket
WLA82018 Pin-on type Bolted 13 m³ 13.2 m³ 4000 mm 3860 kg Bucket

L150H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA80798 Volvo attachment bracket Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3400 mm 3000 kg Bucket
WLA82008 Volvo attachment bracket Bolted 6 m³ 6.2 m³ 3200 mm 2900 kg Bucket
WLA82009 Pin-on type Bolted 6 m³ 6.2 m³ 3200 mm 2875 kg Bucket
WLA82015 Volvo attachment bracket Bolted 11 m³ 11.2 m³ 3700 mm 3700 kg Bucket
WLA82016 Pin-on type Bolted 11 m³ 11.2 m³ 3700 mm 3660 kg Bucket
WLA82017 Pin-on type Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3400 mm 2975 kg Bucket

L120H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA82040 Pin-on type Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3000 mm 2440 kg Bucket
WLA82041 Volvo attachment bracket Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3000 mm 2320 kg Bucket
WLA82042 Pin-on type Bolted 5 m³ 5.2 m³ 3000 mm 2180 kg Bucket
WLA82043 Volvo attachment bracket Bolted 5 m³ 5.2 m³ 3000 mm 2060 kg Bucket
WLA82044 Pin-on type Bolted 9.5 m³ 9.7 m³ 3400 mm 2680 kg Bucket
WLA82045 Volvo attachment bracket Bolted 9.5 m³ 9.7 m³ 3400 mm 2560 kg Bucket

L110H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA82040 Pin-on type Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3000 mm 2440 kg Bucket
WLA82041 Volvo attachment bracket Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3000 mm 2320 kg Bucket
WLA82042 Pin-on type Bolted 5 m³ 5.2 m³ 3000 mm 2180 kg Bucket
WLA82043 Volvo attachment bracket Bolted 5 m³ 5.2 m³ 3000 mm 2060 kg Bucket
WLA82044 Pin-on type Bolted 9.5 m³ 9.7 m³ 3400 mm 2680 kg Bucket
WLA82045 Volvo attachment bracket Bolted 9.5 m³ 9.7 m³ 3400 mm 2560 kg Bucket

L90H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA82038 Pin-on type Bolted 3.8 m³ 4 m³ 2750 mm 2080 kg Bucket
WLA82039 Volvo attachment bracket Bolted 3.8 m³ 4 m³ 2750 mm 1960 kg Bucket
WLA82040 Pin-on type Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3000 mm 2440 kg Bucket
WLA82041 Volvo attachment bracket Bolted 7 m³ 7.2 m³ 3000 mm 2320 kg Bucket

L70H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA80938 Pin-on type Bolted 3.2 m³ 3.4 m³ 2650 mm 1430 kg Bucket
WLA80963 Volvo attachment bracket Bolted 3.2 m³ 3.4 m³ 2650 mm 1360 kg Bucket
WLA80964 Volvo attachment bracket Bolted 6 m³ 6.2 m³ 2750 mm 1968 kg Bucket

L60H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA82096 Pin-on type Bolted 4.8 m³ 5 m³ 2650 mm 1392 kg Bucket
WLA82097 Volvo attachment bracket Bolted 4.8 m³ 5 m³ 2650 mm 1350 kg Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt