Evocon DOO Srbija
volvo priključak utovarivač točkaš ka

Korpa opšte namene za teške radne uslove

Najbolji izbor za sveobuhvatnu efikasnost. Korpa je prvenstveno namenjena za rad u operacijama sa slabim udarima i sa umereno abrazivnim materijalima, kao što su prljavština, ilovača, šljunak i glina. Reflektivne nalepnice poboljšavaju vidljivost za brzo i jednostavno punjenje. Ojačana čelikom otpornim na habanje HB400 i HB500. Može se opremiti ivicama spojenim zavrtnjima, opcionim zavarenim zubima i segmentima.

L350H

Šifra prodaje Interfejs Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA87151 Pin-on type 7 m³ 7.2 m³ 3970 mm 4357 kg Bucket
WLA87152 Pin-on type 7.4 m³ 7.6 m³ 3970 mm 4468 kg Bucket
WLA87153 Pin-on type 8.1 m³ 8.3 m³ 3970 mm 4651 kg Bucket

L260H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA87146 Pin-on type Bolted 6.2 m³ 6.4 m³ 3580 mm 3324 kg Bucket
WLA87147 Pin-on type Welded 6.2 m³ 6.4 m³ 3580 mm 3325 kg Bucket
WLA87149 Pin-on type Bolted 6.6 m³ 6.8 m³ 3650 mm 3439 kg Bucket
WLA87150 Pin-on type Welded 6.6 m³ 6.8 m³ 3650 mm 3440 kg Bucket
WLA87276 Pin-on type Bolted 5.5 m³ 5.7 m³ 3580 mm 3144 kg Bucket

L220H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA87130 Volvo attachment bracket Bolted 4.7 m³ 4.9 m³ 3400 mm 2158 kg Bucket
WLA87131 Volvo attachment bracket Bolted 5 m³ 5.2 m³ 3400 mm 2300 kg Bucket
WLA87132 Pin-on type Bolted 5 m³ 5.2 m³ 3400 mm 2492 kg Bucket
WLA87134 Pin-on type Welded 5 m³ 5.2 m³ 3430 mm 2501 kg Bucket
WLA87135 Pin-on type Bolted 5.4 m³ 5.6 m³ 3400 mm 2605 kg Bucket
WLA87136 Pin-on type Welded 5.4 m³ 5.6 m³ 3430 mm 2612 kg Bucket
WLA87137 Pin-on type Bolted 5.8 m³ 6 m³ 3400 mm 2721 kg Bucket

L180H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA87103 Pin-on type Bolted 3.8 m³ 4 m³ 3200 mm 1949.8 kg Bucket
WLA87104 Pin-on type Welded 3.8 m³ 4 m³ 3230 mm 1959.6 kg Bucket
WLA87106 Pin-on type Bolted 4.2 m³ 4.4 m³ 3200 mm Bucket
WLA87107 Pin-on type Welded 4.2 m³ 4.4 m³ 3230 mm 2255.1 kg Bucket
WLA87113 Pin-on type Bolted 4.4 m³ 4.6 m³ 3200 mm 2303.1 kg Bucket
WLA87114 Pin-on type Welded 4.4 m³ 4.6 m³ 3230 mm 2312.9 kg Bucket
WLA87118 Pin-on type Bolted 4.6 m³ 4.8 m³ 3200 mm 2358 kg Bucket
WLA87121 Pin-on type Welded 4.6 m³ 4.8 m³ 3230 mm 2369.1 kg Bucket
WLA87122 Pin-on type Bolted 4.6 m³ 4.8 m³ 3400 mm 2358.1 kg Bucket
WLA87123 Pin-on type Bolted 4.6 m³ 4.8 m³ 3400 mm 2376.7 kg Bucket
WLA87127 Volvo attachment bracket Bolted 4.2 m³ 4.4 m³ 3200 mm Bucket
WLA87128 Volvo attachment bracket Welded 4.2 m³ 4.4 m³ 3230 mm 2074.9 kg Bucket
WLA87129 Volvo attachment bracket Bolted 4.6 m³ 4.8 m³ 3200 mm 2212.6 kg Bucket

L150H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA87101 Pin-on type Bolted 3.5 m³ 3.7 m³ 3200 mm 1845.9 kg Bucket
WLA87102 Pin-on type Bolted 3.8 m³ 4 m³ 3000 mm 1947.6 kg Bucket
WLA87103 Pin-on type Bolted 3.8 m³ 4 m³ 3200 mm 1949.8 kg Bucket
WLA87104 Pin-on type Welded 3.8 m³ 4 m³ 3230 mm 1959.6 kg Bucket
WLA87105 Pin-on type Welded 4 m³ 4.2 m³ 3000 mm 2005.7 kg Bucket
WLA87106 Pin-on type Bolted 4.2 m³ 4.4 m³ 3200 mm Bucket
WLA87107 Pin-on type Welded 4.2 m³ 4.4 m³ 3230 mm 2255.1 kg Bucket
WLA87108 Pin-on type Bolted 4.3 m³ 4.5 m³ 3000 mm Bucket
WLA87109 Pin-on type Welded 4.3 m³ 4.5 m³ 3000 mm 2284.3 kg Bucket
WLA87110 Pin-on type Bolted 4.3 m³ 4.5 m³ 3000 mm Bucket
WLA87111 Pin-on type Welded 4.3 m³ 4.5 m³ 3000 mm 2086 kg Bucket
WLA87124 Volvo attachment bracket Bolted 3.5 m³ 3.7 m³ 3200 mm 1695.3 kg Bucket
WLA87125 Volvo attachment bracket Bolted 3.8 m³ 4 m³ 3000 mm 1765.2 kg Bucket
WLA87126 Volvo attachment bracket Bolted 3.8 m³ 4 m³ 3200 mm 1767.3 kg Bucket
WLA87127 Volvo attachment bracket Bolted 4.2 m³ 4.4 m³ 3200 mm Bucket
WLA87128 Volvo attachment bracket Welded 4.2 m³ 4.4 m³ 3230 mm 2074.9 kg Bucket
WLA87138 Pin-on type Bolted 4 m³ 4.2 m³ 3000 mm 2105 kg Bucket
WLA87139 Pin-on type Welded 4 m³ 4.2 m³ 3000 mm 2105 kg Bucket

L120H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA86305 Volvo attachment bracket Bolted 2.8 m³ 3 m³ 2880 mm 1245 kg Bucket
WLA86306 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3.2 m³ 2880 mm 1284 kg Bucket
WLA86307 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 m³ 3.5 m³ 3000 mm 1365 kg Bucket
WLA86308 Volvo attachment bracket Bolted 3.5 m³ 3.7 m³ 3000 mm 1402 kg Bucket
WLA86312 Volvo attachment bracket Welded 3 m³ 3.2 m³ 2880 mm 1286 kg Bucket
WLA86313 Volvo attachment bracket Welded 3.3 m³ 3.5 m³ 3000 mm 1367 kg Bucket
WLA86316 Volvo attachment bracket Bolted 2.5 m³ 2.7 m³ 2880 mm 1233 kg Bucket
WLA86321 Pin-on type Bolted 2.8 m³ 3 m³ 2880 mm 1318 kg Bucket
WLA86322 Pin-on type Bolted 3 m³ 3.2 m³ 2880 mm 1362 kg Bucket
WLA86323 Pin-on type Bolted 3.3 m³ 3.5 m³ 3000 mm 1450 kg Bucket
WLA86325 Pin-on type Bolted 3.5 m³ 3.7 m³ 3000 mm 1488 kg Bucket
WLA86328 Pin-on type Welded 3 m³ 3.2 m³ 2880 mm 1364 kg Bucket
WLA86329 Pin-on type Welded 3.3 m³ 3.5 m³ 3000 mm 1452 kg Bucket
WLA86440 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 m³ 3.5 m³ 2880 mm 1359 kg Bucket
WLA86441 Volvo attachment bracket Welded 3.3 m³ 3.5 m³ 2880 mm 1361 kg Bucket
WLA86442 Pin-on type Bolted 3.3 m³ 3.5 m³ 2880 mm 1445 kg Bucket
WLA86443 Pin-on type Welded 3.3 m³ 3.5 m³ 2880 mm 1447 kg Bucket
WLA86460 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3.2 m³ 3000 mm 1290 kg Bucket
WLA86461 Pin-on type Bolted 3 m³ 3.2 m³ 3000 mm 1363 kg Bucket

L110H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA86305 Volvo attachment bracket Bolted 2.8 m³ 3 m³ 2880 mm 1245 kg Bucket
WLA86306 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3.2 m³ 2880 mm 1284 kg Bucket
WLA86307 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 m³ 3.5 m³ 3000 mm 1365 kg Bucket
WLA86308 Volvo attachment bracket Bolted 3.5 m³ 3.7 m³ 3000 mm 1402 kg Bucket
WLA86312 Volvo attachment bracket Welded 3 m³ 3.2 m³ 2880 mm 1286 kg Bucket
WLA86313 Volvo attachment bracket Welded 3.3 m³ 3.5 m³ 3000 mm 1367 kg Bucket
WLA86316 Volvo attachment bracket Bolted 2.5 m³ 2.7 m³ 2880 mm 1233 kg Bucket
WLA86321 Pin-on type Bolted 2.8 m³ 3 m³ 2880 mm 1318 kg Bucket
WLA86322 Pin-on type Bolted 3 m³ 3.2 m³ 2880 mm 1362 kg Bucket
WLA86323 Pin-on type Bolted 3.3 m³ 3.5 m³ 3000 mm 1450 kg Bucket
WLA86325 Pin-on type Bolted 3.5 m³ 3.7 m³ 3000 mm 1488 kg Bucket
WLA86328 Pin-on type Welded 3 m³ 3.2 m³ 2880 mm 1364 kg Bucket
WLA86329 Pin-on type Welded 3.3 m³ 3.5 m³ 3000 mm 1452 kg Bucket
WLA86440 Volvo attachment bracket Bolted 3.3 m³ 3.5 m³ 2880 mm 1359 kg Bucket
WLA86441 Volvo attachment bracket Welded 3.3 m³ 3.5 m³ 2880 mm 1361 kg Bucket
WLA86442 Pin-on type Bolted 3.3 m³ 3.5 m³ 2880 mm 1445 kg Bucket
WLA86443 Pin-on type Welded 3.3 m³ 3.5 m³ 2880 mm 1447 kg Bucket
WLA86460 Volvo attachment bracket Bolted 3 m³ 3.2 m³ 3000 mm 1290 kg Bucket
WLA86461 Pin-on type Bolted 3 m³ 3.2 m³ 3000 mm 1363 kg Bucket

L90H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA86299 Volvo attachment bracket Bolted 2.2 m³ 2.4 m³ 2750 mm 957 kg Bucket
WLA86300 Volvo attachment bracket Bolted 2.4 m³ 2.6 m³ 2500 mm 1003 kg Bucket
WLA86301 Volvo attachment bracket Bolted 2.4 m³ 2.6 m³ 2750 mm 1000 kg Bucket
WLA86302 Volvo attachment bracket Bolted 2.5 m³ 2.7 m³ 2750 mm 1017 kg Bucket
WLA86303 Volvo attachment bracket Bolted 2.6 m³ 2.8 m³ 2750 mm 1047 kg Bucket
WLA86304 Volvo attachment bracket Bolted 2.7 m³ 2.9 m³ 2750 mm 1065 kg Bucket
WLA86309 Volvo attachment bracket Welded 2.4 m³ 2.6 m³ 2750 mm 1001 kg Bucket
WLA86310 Volvo attachment bracket Welded 2.5 m³ 2.7 m³ 2750 mm 1019 kg Bucket
WLA86311 Volvo attachment bracket Welded 2.7 m³ 2.9 m³ 2750 mm 1066 kg Bucket
WLA86314 Pin-on type Bolted 2.4 m³ 2.6 m³ 2750 mm 1070 kg Bucket
WLA86315 Pin-on type Bolted 2.4 m³ 2.6 m³ 2500 mm 1080 kg Bucket
WLA86317 Pin-on type Bolted 2.5 m³ 2.7 m³ 2500 mm 1099 kg Bucket
WLA86318 Pin-on type Bolted 2.5 m³ 2.7 m³ 2750 mm 1088 kg Bucket
WLA86319 Pin-on type Bolted 2.6 m³ 2.8 m³ 2750 mm 1124 kg Bucket
WLA86320 Pin-on type Bolted 2.7 m³ 2.9 m³ 2750 mm 1142 kg Bucket
WLA86326 Pin-on type Welded 2.4 m³ 2.6 m³ 2500 mm 1082 kg Bucket
WLA86327 Pin-on type Welded 2.5 m³ 2.7 m³ 2750 mm 1090 kg Bucket
WLA86330 Volvo attachment bracket Bolted 2.5 m³ 2.7 m³ 2750 mm 969 kg Bucket

L70H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA86399 Volvo attachment bracket Welded 2 m³ 2.2 m³ 2500 mm 758 kg Bucket
WLA86401 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2.2 m³ 2650 mm 773 kg Bucket
WLA86402 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2.2 m³ 2500 mm 756 kg Bucket
WLA86403 Volvo attachment bracket Welded 2.2 m³ 2.4 m³ 2500 mm 804 kg Bucket
WLA86404 Volvo attachment bracket Bolted 2.2 m³ 2.4 m³ 2650 mm 805 kg Bucket
WLA86405 Pin-on type Bolted 2.2 m³ 2.4 m³ 2500 mm 803 kg Bucket
WLA86406 Volvo attachment bracket Welded 2.3 m³ 2.5 m³ 2650 mm 824 kg Bucket
WLA86407 Volvo attachment bracket Bolted 2.3 m³ 2.5 m³ 2650 mm 823 kg Bucket
WLA86412 Pin-on type Welded 2.2 m³ 2.4 m³ 2500 mm 847 kg Bucket
WLA86413 Pin-on type Bolted 2.2 m³ 2.4 m³ 2650 mm 848 kg Bucket
WLA86414 Pin-on type Welded 2.2 m³ 2.4 m³ 2650 mm 849 kg Bucket
WLA86415 Pin-on type Bolted 2.2 m³ 2.4 m³ 2500 mm 846 kg Bucket
WLA86416 Pin-on type Bolted 2.3 m³ 2.5 m³ 2500 mm 863 kg Bucket
WLA86417 Pin-on type Welded 2.3 m³ 2.5 m³ 2500 mm 864 kg Bucket
WLA86418 Pin-on type Bolted 2.3 m³ 2.5 m³ 2650 mm 866 kg Bucket
WLA86419 Pin-on type Welded 2.3 m³ 2.5 m³ 2650 mm 867 kg Bucket

L60H

Šifra prodaje Interfejs Tip potrošnih delova / tip montaže Popunjen kapacitet (bez potrošnih delova) Popunjen kapacitet (sa potrošnim delovima) Širina Težina Tip priključka
WLA86396 Volvo attachment bracket Bolted 1.6 m³ 1.8 m³ 2500 mm 648 kg Bucket
WLA86397 Volvo attachment bracket Welded 1.8 m³ 2 m³ 2500 mm 701 kg Bucket
WLA86398 Volvo attachment bracket Bolted 1.8 m³ 2 m³ 2500 mm 699 kg Bucket
WLA86399 Volvo attachment bracket Welded 2 m³ 2.2 m³ 2500 mm 758 kg Bucket
WLA86401 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2.2 m³ 2650 mm 773 kg Bucket
WLA86402 Volvo attachment bracket Bolted 2 m³ 2.2 m³ 2500 mm 756 kg Bucket
WLA86403 Volvo attachment bracket Welded 2.2 m³ 2.4 m³ 2500 mm 804 kg Bucket
WLA86405 Pin-on type Bolted 2.2 m³ 2.4 m³ 2500 mm 803 kg Bucket
WLA86408 Pin-on type Bolted 1.8 m³ 2 m³ 2500 mm 724 kg Bucket
WLA86409 Pin-on type Welded 2 m³ 2.2 m³ 2500 mm 758 kg Bucket
WLA86410 Pin-on type Bolted 2 m³ 2.2 m³ 2500 mm 756 kg Bucket
WLA86411 Pin-on type Bolted 2.2 m³ 2.4 m³ 2500 mm 792 kg Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt

Preuzimanje

Nabavi brošuru za proizvod

Preuzmite brošuru, sa svim detaljima i specifikacijama.

Preuzimanje (PDF, 461,5KB)