Evocon DOO Srbija
volvo priključak utovarivač točkaš lo

Utovarivači točkaši - Priključci

Kašike za utovarivač

Kašike za utovarivač

Široka paleta kašika za utovarivače koje se koriste za veliki broj različitih uslova tla, kao i za sve poslove manipulisanja, utovara, prenosa, nivelisanja ili kopanja tunela.

Korpa za premeštanje materijala

Savršen izbor za rukovanje, nagomilavanje i utovar obrađenog materijala. Optimizovana za primene u kojima je potrebna umerena sila kidanja. Postiže najbolje moguće performanse mašine – i pri kratkim ciklusima i pri utovaru i transportu. Može da se poruči sa opcionalnom ivicom spojenom zavrtnjima.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H

Detalji

Korpa za premeštanje materijala sa ravnim dnom

Najbolji izbor za rukovanje, nagomilavanje i utovar obrađenog materijala, kao što su pesak, šljunak i agregat. Optimizovana za uslove meke podloge. Maksimizujte vuču i silu kidanja dok održavate čisto i nivelisano radno područje za nepobedivu produktivnost i efikasnost. Može da se poruči sa opcionalnom ivicom spojenom zavrtnjima.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H

Detalji

Korpa za pesak

Optimizovana za rukovanje peskom ili agregatom u malim frakcijama, što je čini idealnim izborom za uslove meke podloge. Dugačak pod korpe obezbeđuje maksimalno prodiranje radi bolje vuče, a njen ravan oblik održava radnu oblast u čistom i ravnom stanju. Može da se poruči sa opcionalnom ivicom spojenom zavrtnjima.

Dostupno za: L150H, L180H, L220H, L260H

Detalji

Standardna korpa opšte namene

Najuniverzalnija korpa. Kada ima ivice spojene zavrtnjima, dobro manipuliše rasutim materijalom i agregatima – i pri kratkim ciklusima i pri utovaru i transportu. Kada ima opcionalne zavarene zube i segmente, predstavlja najbolje rešenje za utovar lako lomljenog materijala sa nasipa.

Dostupno za: L110H, L120H, L45H, L50H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa opšte namene za teške radne uslove

Najbolji izbor za sveobuhvatnu efikasnost. Korpa je prvenstveno namenjena za rad u operacijama sa slabim udarima i sa umereno abrazivnim materijalima, kao što su prljavština, ilovača, šljunak i glina. Reflektivne nalepnice poboljšavaju vidljivost za brzo i jednostavno punjenje. Ojačana čelikom otpornim na habanje HB400 i HB500. Može se opremiti ivicama spojenim zavrtnjima, opcionim zavarenim zubima i segmentima.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa opšte namene sa ravnim podom

Optimizovano za uslove meke podloge i za primene koje uključuju zemljane radove, kao što su uređivanje terena, skidanje površinskih slojeva i ravnanje terena. Inteligentan dizajn korpe vam nudi maksimalnu vuču i silu kidanja, a istovremeno održava radno područje čistim i nivelisanim. Volvo preporučuje da na vašu korpu ugradite adaptere za ispiranje i GP tačke.

Dostupno za: L110H, L120H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa za ravnanje

Korpa za ravnanje je korpa sa dugačkim ravnim dnom. Namenjena je za zemljane radove, kao što su skidanje površinskih slojeva, doziranje manjih količina, uređivanje terena i nivelisanje punjenja. Na zadnjoj strani nalazi se ivica koja služi za ravnanje pri kretanju mašine unazad.

Dostupno za: L110H, L120H, L45H, L50H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa za kamen sa vrhom u obliku ašova

Najbolje rešenje za kidanje tvrdog i kamenitog materijala i lomljenog kamena. Preporučuju se verzije sa adapterima sa stopama 1 1/2, zubima (GP ili AM) i segmentima. Za šljunak, sitno lomljeni kamen i rudu može da se montira ivica spojena zavrtnjima ili zubi.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa za kamen sa ravnom ivicom

Korpa za teške radne uslove, otporna na habanje. Optimizovana za utovar lomljenog kamena ili lako lomljenog materijala sa nasipa primenom velike sile kidanja. Kada ima opcionalne zavarene zube i segmente, predstavlja najbolje rešenje za utovar lako lomljenog materijala sa nasipa.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H

Detalji

Korpa za kamen sa bočnim istovarom

Korpe za kamen sa bočnim istovarom su predviđene za utovar kamena na skučenim lokacijama kao što su tuneli. Konstrukcija omogućava utovar paralelno sa kamionom tako što se kašika bočno prazni. Ovaj način utovara zahteva manje prostora i često se koristi za rad u tunelima. Korpa je obično opremljena zubima za abrazivni kamen, adapterima sa stopama 1 1/2 i livenim segmentima, ali može da bude opremljena i ivicom spojenom zavrtnjima.

Dostupno za: L150H, L180H, L220H, L260H, L350H

Detalji

Korpa za kamen – priključak za rukovanje blokovima

Projektovana da obezbedi izvanrednu izdržljivost u kamenolomu, ova korpa je optimizovana za nošenje blokova i utovar jalovine. U kritičnim područjima se postavljaju čelični, jako zategnuti delovi koji su otporni na habanje.

Dostupno za: L350H

Detalji

Light material bucket - Low density

High capacity light material bucket for efficient handling of low density material such as compost, refuse, coal etc.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa za lake materijale vrlo male gustine

Korpa za lake materijale velikog kapaciteta za efikasnu manipulaciju materijalima vrlo male gustine kao što su iverica, zrnasti materijali itd.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa za istovar sa velike visine sa centralnim cilindrima

Volvo korpa za istovar lakih materijala sa velike visine ima veliki kapacitet za manipulaciju materijalima male gustine kao što su kompost, otpad, ugalj itd. Korpa za istovar sa velike visine ima veću istovarnu visinu u odnosu na standardne korpe za lake materijale zato što je hidrauličkim putem podignuta u odnosu na ugrađeni okvir.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L30G, L35G, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa za istovar sa velike visine sa ugrađenim bočnim cilindrima

Posebno namenjena za primenu u otpadu i recikliranju, ova korpa obezbeđuje dodatnu visinu koja je potrebna za dostizanje kontejnera visokog opterećenja. Bočni horizontalni cilindri omogućavaju lagano naginjanje i lagan istovar, dok savršeno zaštićene cevi doprinose dugotrajnom radnom učinku. Kompatibilna sa svim tipovima strela i Volvo interfejsima. Standardno opremljena sa zaštitnom ivicom koja se pričvršćuje zavrtnjima.

Dostupno za: L110H, L120H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa za otpad

Volvo korpe za otpad su izdržljive korpe za lake materijale predviđene za postupke recikliranja kao što su manipulacija otpadnim materijalom, komunalnim otpadom i drugim otpadnim materijalom male gustine.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L60H, L70H, L90H

Detalji

Korpa za nabijanje otpada

Korpa je optimizovana za manipulaciju otpadom na prenosnoj stanici. Ova korpa ima vrlo dug pod i konstrukciju za teške radne uslove, zbog čega je idealna za podno potiskivanje i pakovanje (nabijanje) materijala u kontejner.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L90H

Detalji

Korpa za nabijanje otpada sa steznim kracima

Korpa je optimizovana za manipulaciju otpadom na prenosnoj stanici. Ova korpa ima vrlo dug pod i konstrukciju za teške radne uslove, zbog čega je idealna za podno potiskivanje i pakovanje (nabijanje) materijala u kontejner. Stezni kraci omogućavaju rukovaocu da potisne oko 25% više materijala po utovaru, kao i da ukloni materijal sa kamiona ili iz kontejnera. Treća hidraulička funkcija je potrebna za rukovanje korpom.

Dostupno za: L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L90H

Detalji

Odricanje od odgovornosti

Dizajn priključka može da se razlikuje u zavisnosti od modela mašine.

Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt