Evocon DOO Srbija
volvo priključak bager kašik

Korpa opšte namene GPX - agresivan iskop

Ova korpa se koristi za kopanje i premeštanje rastresitih materijala kao što su pesak, glina, jalovina i šljunak. Karakteristike uključuju bočnu i donju zaštitu od habanja i Volvo sistem zuba opšte namene koji je montiran kao standardna oprema (GPE).

EW220E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295521 S type S1 0.8 m³ 965 mm 637 kg 20GPE 4 WOSC Bucket
8295522 Symmetrical type S70 0.8 m³ 965 mm 658 kg 20GPE 4 - Bucket
8295523 S type S1 0.905 m³ 1060 mm 676 kg 20GPE 4 - Bucket
8295524 Symmetrical type S70 0.905 m³ 1060 mm 698 kg 20GPE 4 - Bucket
8295525 S type S1 1 m³ 1145 mm 717 kg 20GPE 4 - Bucket
8295526 Symmetrical type S70 1 m³ 1145 mm 746 kg 20GPE 4 - Bucket

EW180E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295518 Symmetrical type S60 0.8 m³ 955 mm 674 kg 20GPE 4 - Bucket
8295519 Symmetrical type S60 0.9 m³ 1050 mm 717 kg 20GPE 4 - Bucket
8295520 Symmetrical type S60 1 m³ 1135 mm 766 kg 20GPE 4 - Bucket
8295521 S type S1 0.8 m³ 965 mm 637 kg 20GPE 4 WOSC Bucket
8295522 Symmetrical type S70 0.8 m³ 965 mm 658 kg 20GPE 4 - Bucket
8295523 S type S1 0.905 m³ 1060 mm 676 kg 20GPE 4 - Bucket
8295524 Symmetrical type S70 0.905 m³ 1060 mm 698 kg 20GPE 4 - Bucket
8295525 S type S1 1 m³ 1145 mm 717 kg 20GPE 4 - Bucket
8295526 Symmetrical type S70 1 m³ 1145 mm 746 kg 20GPE 4 - Bucket

EWR170E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295513 Symmetrical type S60 0.65 m³ 940 mm 514 kg 15GPE 4 - Bucket
8295514 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1000 mm 536 kg 15GPE 4 - Bucket
8295515 Symmetrical type S60 0.75 m³ 1050 mm 564 kg 15GPE 4 - Bucket
8295516 Symmetrical type S60 0.75 m³ 1050 mm 592 kg 20GPE 4 - Bucket
8295517 Symmetrical type S60 0.8 m³ 1100 mm 621 kg 20GPE 4 - Bucket
8295521 S type S1 0.8 m³ 965 mm 637 kg 20GPE 4 WOSC Bucket
8295523 S type S1 0.905 m³ 1060 mm 676 kg 20GPE 4 - Bucket
8295525 S type S1 1 m³ 1145 mm 717 kg 20GPE 4 - Bucket

EW160E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295513 Symmetrical type S60 0.65 m³ 940 mm 514 kg 15GPE 4 - Bucket
8295514 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1000 mm 536 kg 15GPE 4 - Bucket
8295515 Symmetrical type S60 0.75 m³ 1050 mm 564 kg 15GPE 4 - Bucket
8295516 Symmetrical type S60 0.75 m³ 1050 mm 592 kg 20GPE 4 - Bucket
8295517 Symmetrical type S60 0.8 m³ 1100 mm 621 kg 20GPE 4 - Bucket
8295521 S type S1 0.8 m³ 965 mm 637 kg 20GPE 4 WOSC Bucket

ECR355E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295550 Pin-on type 1.509 m³ 1340 mm 1387 kg 40GPE 4 - Bucket
8295551 S type S2 1.509 m³ 1340 mm 1362 kg 40GPE 4 - Bucket
8295552 Symmetrical type S70 1.509 m³ 1340 mm 1377 kg 40GPE 4 - Bucket
8295553 Pin-on type 1.601 m³ 1400 mm 1429 kg 40GPE 4 - Bucket
8295554 S type S2 1.601 m³ 1400 mm 1404 kg 40GPE 4 - Bucket
8295555 Symmetrical type S70 1.601 m³ 1400 mm 1419 kg 40GPE 4 - Bucket
8295556 Pin-on type 1.707 m³ 1470 mm 1499 kg 40GPE 4 - Bucket
8295557 S type S2 1.707 m³ 1470 mm 1459 kg 40GPE 4 - Bucket
8295558 Symmetrical type S70 1.707 m³ 1470 mm 1484 kg 40GPE 4 - Bucket

EC300E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295550 Pin-on type 1.509 m³ 1340 mm 1387 kg 40GPE 4 - Bucket
8295551 S type S2 1.509 m³ 1340 mm 1362 kg 40GPE 4 - Bucket
8295552 Symmetrical type S70 1.509 m³ 1340 mm 1377 kg 40GPE 4 - Bucket
8295553 Pin-on type 1.601 m³ 1400 mm 1429 kg 40GPE 4 - Bucket
8295554 S type S2 1.601 m³ 1400 mm 1404 kg 40GPE 4 - Bucket
8295555 Symmetrical type S70 1.601 m³ 1400 mm 1419 kg 40GPE 4 - Bucket
8295556 Pin-on type 1.707 m³ 1470 mm 1499 kg 40GPE 4 - Bucket
8295557 S type S2 1.707 m³ 1470 mm 1459 kg 40GPE 4 - Bucket
8295558 Symmetrical type S70 1.707 m³ 1470 mm 1484 kg 40GPE 4 - Bucket

EC250E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295538 S type S1 1.3 m³ 1270 mm 1125 kg 40GPE 4 - Bucket
8295539 Symmetrical type S70 1.3 m³ 1270 mm 1158 kg 40GPE 4 - Bucket
8295540 S type S1 1.401 m³ 1340 mm 1167 kg 40GPE 4 - Bucket
8295541 Symmetrical type S70 1.401 m³ 1340 mm 1200 kg 40GPE 4 - Bucket
8295542 S type S1 1.497 m³ 1410 mm 1214 kg 40GPE 4 - Bucket
8295543 Symmetrical type S70 1.497 m³ 1410 mm 1257 kg 40GPE 4 - Bucket

ECR235E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295527 S type S1 1.1 m³ 1170 mm 946 kg 30GPE 4 - Bucket
8295528 Symmetrical type S70 1.1 m³ 1170 mm 969 kg 30GPE 4 - Bucket
8295529 S type S1 1.2 m³ 1250 mm 990 kg 30GPE 4 - Bucket
8295530 Symmetrical type S70 1.2 m³ 1250 mm 1013 kg 30GPE 4 - Bucket
8295531 S type S1 1.3 m³ 1330 mm 1039 kg 30GPE 4 - Bucket
8295573 Symmetrical type S70 1.3 m³ 1330 mm 1072 kg 30GPE 4 - Bucket

EC200E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295527 S type S1 1.1 m³ 1170 mm 946 kg 30GPE 4 - Bucket
8295528 Symmetrical type S70 1.1 m³ 1170 mm 969 kg 30GPE 4 - Bucket
8295529 S type S1 1.2 m³ 1250 mm 990 kg 30GPE 4 - Bucket
8295530 Symmetrical type S70 1.2 m³ 1250 mm 1013 kg 30GPE 4 - Bucket
8295531 S type S1 1.3 m³ 1330 mm 1039 kg 30GPE 4 - Bucket
8295573 Symmetrical type S70 1.3 m³ 1330 mm 1072 kg 30GPE 4 - Bucket

EC220E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295527 S type S1 1.1 m³ 1170 mm 946 kg 30GPE 4 - Bucket
8295528 Symmetrical type S70 1.1 m³ 1170 mm 969 kg 30GPE 4 - Bucket
8295529 S type S1 1.2 m³ 1250 mm 990 kg 30GPE 4 - Bucket
8295530 Symmetrical type S70 1.2 m³ 1250 mm 1013 kg 30GPE 4 - Bucket
8295531 S type S1 1.3 m³ 1330 mm 1039 kg 30GPE 4 - Bucket
8295573 Symmetrical type S70 1.3 m³ 1330 mm 1072 kg 30GPE 4 - Bucket

EC180E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295518 Symmetrical type S60 0.8 m³ 955 mm 674 kg 20GPE 4 - Bucket
8295519 Symmetrical type S60 0.9 m³ 1050 mm 717 kg 20GPE 4 - Bucket
8295520 Symmetrical type S60 1 m³ 1135 mm 766 kg 20GPE 4 - Bucket

EC160E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295516 Symmetrical type S60 0.75 m³ 1050 mm 592 kg 20GPE 4 - Bucket
8295517 Symmetrical type S60 0.8 m³ 1100 mm 621 kg 20GPE 4 - Bucket

ECR145E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295513 Symmetrical type S60 0.65 m³ 940 mm 514 kg 15GPE 4 - Bucket
8295514 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1000 mm 536 kg 15GPE 4 - Bucket
8295515 Symmetrical type S60 0.75 m³ 1050 mm 564 kg 15GPE 4 - Bucket

EC140E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
8295513 Symmetrical type S60 0.65 m³ 940 mm 514 kg 15GPE 4 - Bucket
8295514 Symmetrical type S60 0.7 m³ 1000 mm 536 kg 15GPE 4 - Bucket
8295515 Symmetrical type S60 0.75 m³ 1050 mm 564 kg 15GPE 4 - Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt

Preuzimanje

Nabavi brošuru za proizvod

Preuzmite brošuru, sa svim detaljima i specifikacijama.

Preuzimanje (PDF, 968,1KB)