Evocon DOO Srbija
volvo priključak kompaktni utovarivač

Kompaktni utovarivači točkaši - Priključci

Kašike za utovarivač

Kašike za utovarivač

Široka paleta kašika za utovarivače koje se koriste za veliki broj različitih uslova tla, kao i za sve poslove manipulisanja, utovara, prenosa, nivelisanja ili kopanja tunela.

Korpa opšte namene

Širok asortiman korpi za jalovinu za kopanje u uslovima tvrdih zemljišta. Poseduje kratak pod korpe da bi se smanjila sila kidanja.

Dostupno za: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Detalji

Višenamenska korpa

Višenamenska korpa je idealna za manipulaciju raznim materijalima. Rukovalac može da otvori korpu u cilju preciznije kontrole i postavljanja tereta. Ima glatku ivicu za ravnanje i buldozerske radove.

Dostupno za: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Detalji

Korpa sa suženim vrhom

Korpa je predviđena za manipulisanje materijalima male gustine, kao što su ugalj, koks, iverica. Pošto se istovar vrši preko specijalnog okvira, visina istovara se značajno povećava da bi se izbegli bočni zidovi i koševi kamiona. Maksimalna visina istovara za visoke kamione i korpe.

Dostupno za: L30G, L35G, L45H, L50H

Detalji

Korpa za bočni utovar/istovar

Korpa za bočni utovar/istovar opšte namene je savršena za različite primene, kao što su konstrukcija tunela, građenje nasipa, popunjavanje rovova. Korpa poseduje hidrauličke zglobove sa bočne strane za sipanje materijala za popunjavanje u rov ili utovarivanje kamiona u skučenom prostoru. Nema potrebe za komplikovanim manevrima za popunjavanje rovova (oduzima manje vremena), savršena za rukovanje na skučenim gradilištima.

Dostupno za: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Detalji

Korpa za ravnanje

Korpa za ravnanje je korpa sa dugačkim ravnim dnom. Namenjena je za zemljane radove, kao što su skidanje površinskih slojeva, doziranje manjih količina, uređivanje terena i nivelisanje punjenja. Na zadnjoj strani nalazi se ivica koja služi za ravnanje pri kretanju mašine unazad.

Dostupno za: L20F, L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Detalji

Stezna korpa

Stezna korpa je predviđena za korišćenje u reciklažnoj industriji za utovar grana, lišća, baštenskog otpada, kao i kabastih materijala. Korpa ima jednu stegu koju pokreću 2 hidraulična cilindra.

Dostupno za: L30G, L35G, L45H, L50H

Detalji

Korpa za sortiranje kamena

Korpa za sortiranje kamena je idealna za kopanje stena, prosejavanje jalovine, čišćenje kamenčića sa polja i uklanjanje otpada sa gradilišta. Kamenčići i kamenje se zadržavaju dok mašina kopa.

Dostupno za: L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Detalji
volvo priključak kompaktni utovarivač

Korpa za otpadni materijal

Korpa za otpadni materijal je predviđena za jednostavno rukovanje različitim materijalima teškim za rad u industrijskim primenama ili na gradilištu. To je idealan alat za rukovanje veoma kabastim materijalom nepravilnog oblika. Korpa ima 2 gornje stege koje pokreću hidraulični cilindri.

Dostupno za: L45H, L50H

Korpa za otpad

Volvo korpe za otpad su izdržljive korpe za lake materijale predviđene za postupke recikliranja kao što su manipulacija otpadnim materijalom, komunalnim otpadom i drugim otpadnim materijalom male gustine.

Dostupno za: L30G, L35G, L45H, L50H

Detalji

Odricanje od odgovornosti

Dizajn priključka može da se razlikuje u zavisnosti od modela mašine.

Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt