Evocon DOO Srbija
volvo priključak mini bager

Korpa za ravnanje TGX - agresivan iskop

Korpa za ravnanje je optimizovana za upotrebu sa tiltrotatorom i njena konstrukcija omogućava tačno i precizno iskopavanje, oblikovanje terena, završne radove, čišćenje jarkova, ravnanje, zatrpavanje i uređivanje nagiba. Nagnuti uglovi omogućavaju korišćenje korpe u samoj blizini objekata. Puna korpa se lako obrće bez prosipanja materijala. Čelik otporan na istezanje se koristi u oblastima izloženim jakom habanju kao što su prednja i bočna ivica za iskop i druge kritične oblasti.

ECR88D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871860 Symmetrical type S1 0.34 m³ 1340 mm 205 kg - Bucket

EC60E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871719 Symmetrical type S1 0.25 m³ 1240 mm 177 kg - Bucket

ECR58D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871719 Symmetrical type S1 0.25 m³ 1240 mm 177 kg - Bucket

EW60E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871719 Symmetrical type S1 0.25 m³ 1240 mm 177 kg - Bucket

ECR50D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871719 Symmetrical type S1 0.25 m³ 1240 mm 177 kg - Bucket

ECR40D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871722 Symmetrical type S1 0.18 m³ 1100 mm 128 kg - Bucket

EC35D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871722 Symmetrical type S1 0.18 m³ 1100 mm 128 kg - Bucket

ECR35D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871722 Symmetrical type S1 0.18 m³ 1100 mm 128 kg - Bucket

ECR25D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871889 Symmetrical type S1 0.12 m³ 1100 mm 124 kg - Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt

Preuzimanje

Nabavi brošuru za proizvod

Preuzmite brošuru, sa svim detaljima i specifikacijama.

Preuzimanje (PDF, 1023,7KB)