Evocon DOO Srbija
volvo priključak mini bager

Korpa opšte namene - univerzalni iskop

Korpe opšte namene su predviđene za korišćenje u različitim uslovima za sve poslove iskopavanja. Rukuje materijalima kao što su zemlja, glina, pesak i jalovina, kao i tvrđim zemljištima sa šljunkom i kamenčićima. One imaju ojačanu ivicu za iskop i zavarene habajuće trake da se izbore sa tvrdim i gustim materijalima i zaštite korpu od habanja.

EC60E

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11839360 SW-type 0.062 m³ 300 mm 97 kg 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0.093 m³ 400 mm 106 kg 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0.114 m³ 500 mm 118 kg 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0.144 m³ 600 mm 134 kg 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0.174 m³ 700 mm 145 kg 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0.205 m³ 800 mm 159 kg 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0.235 m³ 900 mm 175 kg 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0.08 m³ 355 mm 91 kg 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0.099 m³ 450 mm 93 kg 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0.114 m³ 600 mm 113 kg 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0.19 m³ 750 mm 131 kg 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0.235 m³ 900 mm 149 kg 8GPE 6 - Bucket

ECR58D

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11839360 SW-type 0.062 m³ 300 mm 97 kg 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0.093 m³ 400 mm 106 kg 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0.114 m³ 500 mm 118 kg 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0.144 m³ 600 mm 134 kg 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0.174 m³ 700 mm 145 kg 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0.205 m³ 800 mm 159 kg 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0.235 m³ 900 mm 175 kg 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0.08 m³ 355 mm 91 kg 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0.099 m³ 450 mm 93 kg 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0.114 m³ 600 mm 113 kg 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0.19 m³ 750 mm 131 kg 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0.235 m³ 900 mm 149 kg 8GPE 6 - Bucket

EW60E

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11839360 SW-type 0.062 m³ 300 mm 97 kg 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0.093 m³ 400 mm 106 kg 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0.114 m³ 500 mm 118 kg 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0.144 m³ 600 mm 134 kg 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0.174 m³ 700 mm 145 kg 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0.205 m³ 800 mm 159 kg 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0.235 m³ 900 mm 175 kg 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0.08 m³ 355 mm 91 kg 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0.099 m³ 450 mm 93 kg 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0.114 m³ 600 mm 113 kg 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0.19 m³ 750 mm 131 kg 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0.235 m³ 900 mm 149 kg 8GPE 6 - Bucket

ECR50D

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11839360 SW-type 0.062 m³ 300 mm 97 kg 8GPE 2 - Bucket
11839361 SW-type 0.093 m³ 400 mm 106 kg 8GPE 3 - Bucket
11839362 SW-type 0.114 m³ 500 mm 118 kg 8GPE 4 - Bucket
11839363 SW-type 0.144 m³ 600 mm 134 kg 8GPE 5 - Bucket
11839364 SW-type 0.174 m³ 700 mm 145 kg 8GPE 5 - Bucket
11839365 SW-type 0.205 m³ 800 mm 159 kg 8GPE 5 - Bucket
11839366 SW-type 0.235 m³ 900 mm 175 kg 8GPE 6 - Bucket
11839704 Pin-on type 0.08 m³ 355 mm 91 kg 8GPE 2 - Bucket
11839706 Pin-on type 0.099 m³ 450 mm 93 kg 8GPE 3 - Bucket
11839708 Pin-on type 0.114 m³ 600 mm 113 kg 8GPE 5 - Bucket
11839710 Pin-on type 0.19 m³ 750 mm 131 kg 8GPE 5 - Bucket
11839713 Pin-on type 0.235 m³ 900 mm 149 kg 8GPE 6 - Bucket
8282735 Pin-on type 0.09 m³ 355 mm 97 kg 8GPE 2 BOSC Bucket
8284750 Pin-on type 0.144 m³ 600 mm 120 kg 8GPE 5 BOSC Bucket
8284751 Pin-on type 0.19 m³ 750 mm 138 kg 8GPE 5 BOSC Bucket

ECR40D

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11839372 SW-type 0.063 m³ 500 mm 49 kg 5MB 4 - Bucket
11839373 SW-type 0.078 m³ 600 mm 54 kg 5MB 4 - Bucket
11839379 SW-type 0.052 m³ 300 mm 66 kg 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0.068 m³ 400 mm 73 kg 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0.091 m³ 500 mm 77 kg 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0.114 m³ 600 mm 89 kg 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0.137 m³ 700 mm 96 kg 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0.052 m³ 300 mm 56 kg 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0.068 m³ 400 mm 62 kg 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0.08 m³ 450 mm 68 kg 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0.091 m³ 500 mm 72 kg 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0.114 m³ 600 mm 90 kg 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0.148 m³ 750 mm 96 kg 5GPE 5 - Bucket

EC35D

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11839379 SW-type 0.052 m³ 300 mm 66 kg 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0.068 m³ 400 mm 73 kg 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0.091 m³ 500 mm 77 kg 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0.114 m³ 600 mm 89 kg 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0.137 m³ 700 mm 96 kg 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0.052 m³ 300 mm 56 kg 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0.068 m³ 400 mm 62 kg 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0.08 m³ 450 mm 68 kg 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0.091 m³ 500 mm 72 kg 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0.114 m³ 600 mm 90 kg 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0.148 m³ 750 mm 96 kg 5GPE 5 - Bucket

ECR35D

Šifra prodaje Interfejs Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11839379 SW-type 0.052 m³ 300 mm 66 kg 5GPE 2 - Bucket
11839380 SW-type 0.068 m³ 400 mm 73 kg 5GPE 3 - Bucket
11839381 SW-type 0.091 m³ 500 mm 77 kg 5GPE 4 - Bucket
11839382 SW-type 0.114 m³ 600 mm 89 kg 5GPE 5 - Bucket
11839383 SW-type 0.137 m³ 700 mm 96 kg 5GPE 5 - Bucket
11839669 Pin-on type 0.052 m³ 300 mm 56 kg 5GPE 2 - Bucket
11839671 Pin-on type 0.068 m³ 400 mm 62 kg 5GPE 3 - Bucket
11839672 Pin-on type 0.08 m³ 450 mm 68 kg 5GPE 4 - Bucket
11839673 Pin-on type 0.091 m³ 500 mm 72 kg 5GPE 4 - Bucket
11839674 Pin-on type 0.114 m³ 600 mm 90 kg 5GPE 5 - Bucket
11839676 Pin-on type 0.148 m³ 750 mm 96 kg 5GPE 5 - Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt