Evocon DOO Srbija
volvo priključak mini bager

Korpa opšte namene GPX - agresivan iskop

Ova je korpa opšte namene, koja se koristi za najveći broj iskopa. Pogodna je za zemlju, glinu, pesak i jalovinu kao i za zemljišta kamenitijeg sadržaja, sa šljunkom, kamenčićima i malim i srednjim kamenjem. Čelik otporan na istezanje se koristi u oblastima izloženim jakom habanju kao što su prednja i bočna ivica za iskop i druge kritične oblasti.

ECR88D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871858 Symmetrical type S1 0.32 m³ 700 mm 187 kg - Bucket
11871859 Symmetrical type S1 0.32 m³ 700 mm 203 kg 8GPE 4 - Bucket

EC60E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871718 Symmetrical type S1 0.26 m³ 700 mm 170 kg - Bucket
11871729 Symmetrical type S1 0.26 m³ 700 mm 185 kg 8GPE 4 - Bucket

ECR58D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871718 Symmetrical type S1 0.26 m³ 700 mm 170 kg - Bucket
11871729 Symmetrical type S1 0.26 m³ 700 mm 185 kg 8GPE 4 - Bucket

EW60E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871718 Symmetrical type S1 0.26 m³ 700 mm 170 kg - Bucket
11871729 Symmetrical type S1 0.26 m³ 700 mm 185 kg 8GPE 4 - Bucket

ECR50D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871718 Symmetrical type S1 0.26 m³ 700 mm 170 kg - Bucket
11871729 Symmetrical type S1 0.26 m³ 700 mm 185 kg 8GPE 4 - Bucket

ECR40D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871721 Symmetrical type S1 0.2 m³ 650 mm 140 kg - Bucket
11871730 Symmetrical type S1 0.2 m³ 650 mm 157 kg 8GPE 4 - Bucket
11872725 Symmetrical type S1 0.155 m³ 550 mm 125 kg - Bucket
11872726 Symmetrical type S1 0.155 m³ 550 mm 138 kg 8GPE 4 - Bucket

EC35D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871721 Symmetrical type S1 0.2 m³ 650 mm 140 kg - Bucket
11871730 Symmetrical type S1 0.2 m³ 650 mm 157 kg 8GPE 4 - Bucket
11872725 Symmetrical type S1 0.155 m³ 550 mm 125 kg - Bucket
11872726 Symmetrical type S1 0.155 m³ 550 mm 138 kg 8GPE 4 - Bucket

ECR35D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871721 Symmetrical type S1 0.2 m³ 650 mm 140 kg - Bucket
11871730 Symmetrical type S1 0.2 m³ 650 mm 157 kg 8GPE 4 - Bucket
11872725 Symmetrical type S1 0.155 m³ 550 mm 125 kg - Bucket
11872726 Symmetrical type S1 0.155 m³ 550 mm 138 kg 8GPE 4 - Bucket

ECR25D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Potrošni delovi (tip) Potrošni delovi (br) Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871887 Symmetrical type S1 0.095 m³ 550 mm 100 kg - Bucket
11871888 Symmetrical type S1 0.095 m³ 550 mm 113 kg 5GPE 4 - Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt

Preuzimanje

Nabavi brošuru za proizvod

Preuzmite brošuru, sa svim detaljima i specifikacijama.

Preuzimanje (PDF, 1023,7KB)