Evocon DOO Srbija
volvo priključak mini bager

Korpa za kablove CAX - agresivan iskop

Predviđena je za rad u uskim rovovima i obično se koristi pri polaganju kablova. Dug profil omogućava korišćenje korpe u blizini cevi, kablova i drugog materijala. Čelik otporan na istezanje se koristi u oblastima izloženim jakom habanju kao što su prednja i bočna ivica za iskop i druge kritične oblasti.

ECR88D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871857 Symmetrical type S1 0.18 m³ 450 mm 145 kg - Bucket

EC60E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871717 Symmetrical type S1 0.145 m³ 450 mm 133 kg - Bucket

ECR58D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871717 Symmetrical type S1 0.145 m³ 450 mm 133 kg - Bucket

EW60E

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871717 Symmetrical type S1 0.145 m³ 450 mm 133 kg - Bucket

ECR50D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871717 Symmetrical type S1 0.145 m³ 450 mm 133 kg - Bucket

ECR40D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871720 Symmetrical type S1 0.12 m³ 450 mm 113 kg - Bucket
11871885 Symmetrical type S1 0.085 m³ 300 mm 96 kg - Bucket

EC35D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871720 Symmetrical type S1 0.12 m³ 450 mm 113 kg - Bucket
11871885 Symmetrical type S1 0.085 m³ 300 mm 96 kg - Bucket

ECR35D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871720 Symmetrical type S1 0.12 m³ 450 mm 113 kg - Bucket
11871885 Symmetrical type S1 0.085 m³ 300 mm 96 kg - Bucket

ECR25D

Šifra prodaje Interfejs Naziv interfejsa Kapacitet Širina rezanja Težina Opis bočne ivice reznog alata (tip) Tip priključka
11871886 Symmetrical type S1 0.05 m³ 350 mm 74 kg - Bucket
Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt

Preuzimanje

Nabavi brošuru za proizvod

Preuzmite brošuru, sa svim detaljima i specifikacijama.

Preuzimanje (PDF, 1023,7KB)