Evocon DOO Srbija
volvo priključak pegla abg ruč

ABG finišeri guseničari

Ručne pegle

Volvo fiksne pegle - Snaga sa velikom širinom finiširanja

Volvo fiksne pegle za ABG finišere predstavljaju kombinaciju tamponiranja i vibracione pegle sa osnovnom širinom od 2,50 m ili 3,00 m. Dostupne specifikacije obuhvataju jednostruki i dvostruki sistem tamponiranja. Izbor varijabilne amplitude omogućava rukovaocu da unapred izabere amplitudu tamponiranja prema materijalu koji se koristi za finiširanje, kao i uslovima na gradilištu. Vibracioni sistem ne samo da doprinosi dodatnom sabijanju već i poboljšava površinsku teksturu, naročito pri postavljanju habajućih slojeva.

volvo priključak pegla abg ruč

MB 120 pegla

Volvo fiksne pegle za ABG finišere predstavljaju kombinaciju tamponiranja i vibracione pegle sa osnovnom širinom od 2,50 m ili 3,00 m. Dostupne specifikacije obuhvataju jednostruki i dvostruki sistem tamponiranja. Izbor promenljive amplitude omogućava rukovaocu da prethodno izabere amplitudu nabijanja na osnovu materijala za asfaltiranje i uslova lokacije. Vibracioni sistem ne samo da doprinosi dodatnom sabijanju već i poboljšava površinsku teksturu, naročito pri postavljanju habajućih slojeva.

Dostupno za:

volvo priključak pegla abg ruč

MB 122 pegla

Volvo fiksne pegle za ABG finišere predstavljaju kombinaciju tamponiranja i vibracione pegle sa osnovnom širinom od 2,50 m ili 3,00 m. Dostupne specifikacije obuhvataju jednostruki i dvostruki sistem tamponiranja. Izbor promenljive amplitude omogućava rukovaocu da prethodno izabere amplitudu nabijanja na osnovu materijala za asfaltiranje i uslova lokacije. Vibracioni sistem ne samo da doprinosi dodatnom sabijanju već i poboljšava površinsku teksturu, naročito pri postavljanju habajućih slojeva.

Dostupno za:

volvo priključak pegla abg ruč

VDT 120 pegla

Volvo fiksne pegle za ABG finišere predstavljaju kombinaciju tamponiranja i vibracione pegle sa osnovnom širinom od 2,50 m ili 3,00 m. Dostupne specifikacije obuhvataju jednostruki i dvostruki sistem tamponiranja. Izbor promenljive amplitude omogućava rukovaocu da prethodno izabere amplitudu nabijanja na osnovu materijala za asfaltiranje i uslova lokacije. Vibracioni sistem ne samo da doprinosi dodatnom sabijanju već i poboljšava površinsku teksturu, naročito pri postavljanju habajućih slojeva.

Dostupno za:

volvo priključak pegla abg ruč

VDT 121 pegla

Volvo fiksne pegle za ABG finišere predstavljaju kombinaciju tamponiranja i vibracione pegle sa osnovnom širinom od 2,50 m ili 3,00 m. Dostupne specifikacije obuhvataju jednostruki i dvostruki sistem tamponiranja. Izbor promenljive amplitude omogućava rukovaocu da prethodno izabere amplitudu nabijanja na osnovu materijala za asfaltiranje i uslova lokacije. Vibracioni sistem ne samo da doprinosi dodatnom sabijanju već i poboljšava površinsku teksturu, naročito pri postavljanju habajućih slojeva.

Dostupno za:

Volvo pretraživač zastupnika priključci
Stupite u kontakt

Želite da naručite ili saznate više? Pošaljite nam poruku.

Stupite u kontakt