Evocon DOO Srbija

Volvo CE beleži pad prodaje od 2% u trećem kvartalu

Marža je povećana uprkos konstantnim prometima kompanije Volvo Construction Equipment u trećem kvartalu.

Poboljšanje na evropskom tržištu i porast realizovanih porudžbina od 17% nisu uspeli da nadoknade kontinuiranu slabost na drugim tržištima, što je prodaju kompanije Volvo Construction Equipment (Volvo CE) smanjilo za 2% u trećem kvartalu nakon usklađivanja sa kursnim razlikama.

Neto prodaja u trećem kvartalu je smanjena za 3% na SEK 11,539 M (11,884). Nakon usklađivanja sa kursnim razlikama, neto prodaja je opala za 2%. Prilagođen operativni prihod je povećan na SEK 601 M (576), što odgovara operativnoj marži od 5,2% (4,8).

Neto vrednost realizovanih porudžbina u trećem kvartalu je povećana za 17% u poređenju sa istim kvartalom 2015. godine, iako sa niskih nivoa. U svim regionima je došlo do povećanja broja realizovanih porudžbina. U Evropi, veći broj realizovanih porudžbina u Francuskoj i Nemačkoj kompenzovao je manji broj porudžbina u Norveškoj i Rusiji. Povećanje u Severnoj Americi je delimično ostvareno plasiranjem kompaktne opreme koja sadrži motore usklađene sa Tier IV final. U Južnoj Americi je povećanje broja realizovanih porudžbina uglavnom povezano sa kompanijom SDLG u Brazilu. Broj realizovanih porudžbina u Aziji (uključujući Kinu) bio je veći za 24%. Ovo je ostvareno povećanim brojem realizovanih porudžbina za Volvo brend u Kini, uglavnom za bagere, i kontinuiranim jakim rastom u Indiji, kao i rastom za proizvode robne marke SDLG u Kini i Jugoistočnoj Aziji. Obim isporuka u trećem kvartalu bio je na sličnom nivou kao prošle godine. Veći obim isporuka u Evropi, kao i isporuke proizvoda robne marke SDLG na izvoznim tržištima i stabilizacija na kineskom tržištu bagera, kompenzovali su manju prodaju mašina robne marke Volvo na Bliskom Istoku i u Americi.

„Uprkos kontinuirano slaboj potražnji, operativna marža se neznatno poboljšala u trećem kvartalu za 5,2%. Dalji pozitivni rezultati su to što je došlo do malog povećanja broja porudžbina u svim regionima, od niskih nivoa u BRIC regionima,“ komentarisao je Martin Vajsburg, predsednik kompanije Volvo Construction Equipment. „Ne primećujemo neposredan porast u potražnji i nastavljamo sa internim radom da bismo se fokusirali na ključne prednosti kompanije Volvo CE.“

Tokom ovog kvartala, kompanija Volvo CE je predstavila širok spektar inovacija, kao što su hibridni utovarivač točkaš sa potencijalom za poboljšanje ekonomičnosti potrošnje goriva za do 50% i prototipi autonomnih utovarivača točkaša i dampera.
Tab Q3 2016Kraj.

Oktobar 2015.

Za više informacija, posetite: www.volvoce.com/press
Ili kontaktirajte:

Tiffany Cheng
Direktor, Spoljašnje komunikacije
Volvo Construction Equipment
Tel: međunar. +32 499 56 68 47
E-pošta: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel: međunar. +44 77 333 50307
E-pošta: brian.osullivan@se10.com

Posetite http://www.thenewsmarket.com/volvogroup da biste pristupili standardnom reklamnom video zapisu kompanije Volvo Group. Možete pregledati i zatražiti video materijal u obliku MPEG2 datoteka ili na Beta SP trakama. Registracija i video materijal su besplatni za medije.