Evocon DOO Srbija

EWR170E – spreman za akciju

Da bi odgovorila na sve veće poslovne zahteve ove delatnosti u pogledu bagera točkaša malog poluprečnika obrtanja, firma Volvo Construction Equipment predstavlja novi EWR170E koji ima čitav niz inteligentnih karakteristika i izvanredno ekonomičnu potrošnju goriva.

volvo wheeled excavator ew170e

Efikasno okruženje

Volvo EWR170E ima vodeću kabinu u ovoj delatnosti koja nudi prostranu unutrašnjost, veliki prostor za noge i preglednost u svim pravcima jer ima velike prozore i zadnju i bočnu kameru. Motor postavljen u zadnji deo mašine i dodatni raspoloživi prostor u prednjem desnom delu mašine obezbeđuju jasnu preglednost nadesno. Ovaj bager točkaš takođe može da ima opcionalni Volvo Smart View – tri kamere pričvršćene za okvir koje u realnom vremenu prikazuju radnu oblast iz ptičje perspektive kako biste se lakše kretali u teškim situacijama. Ova opcija može da se integriše sa displejom mašine ili da se koristi na samostalnom ekranu.

Da bi još lakše radio, rukovalac može da izabere neku komandnu ručicu iz asortimana i da prilagodi komande kako bi napravio tastersku prečicu za brisače, kamere ili funkciju prigušivanja zvuka. Osim toga, komforna kontrola vožnje (CDC) omogućava rukovaocu da upravlja mašinom samo pomoću točkića na komandnoj ručici, do brzine od 20 km/h (12 mph) – ovo je nova karakteristika za Volvo asortiman bagera točkaša.

Da bi rukovalac lako ulazio u mašinu i izlazio iz nje, rukohvati i stepenici su obojeni svetlom bojom, a prilazno svetlo, koje se kontroliše daljinskim putem, može da se montira kao opcija kako bi usmeravalo rukovaoca u mraku. U novom paketu LED svetala sada postoji dodatno, sedmo radno svetlo koje treba da se montira pored bočne kamere.

Napravljen da bude produktivan

U cilju lakšeg i efikasnijeg rada, EWR170E može da ima automatsku kočnicu za kopanje koju je prva počela da proizvodi firma Volvo pre više od 10 godina. Ova inteligentna opcija automatski uključuje radnu kočnicu i blokira oscilovanje kada je brzina mašine jednaka nuli. Radi kraćih ciklusa i ekonomičnije potrošnje goriva, na raspolaganju je opcionalna funkcija za plutanje strele koja održava snagu za druge hidrauličke krugove tako što štedi snagu pumpe i smanjuje protok tečnosti pri spuštanju strele.

Ekonomičnu potrošnju goriva poboljšava čuveni Tier 4 Final Volvo motor koji ima veliki obrtni moment pri malim brzinama motora. Osim toga, funkcija automatskog praznog hoda prebacuje motor na prazan hod kada su komande neaktivne nakon isteka unapred podešenog vremena, a funkcija automatskog isključivanja motora isključuje motor kada je mašina neaktivna tokom predviđenog perioda. Potrošnju goriva dodatno smanjuje ECO režim koji se automatski uključuje u cilju postizanja najekonomičnije potrošnje goriva i održavanja produktivnosti. Osim toga, postupkom pasivne regeneracije automatski se čiste DPF filteri bez ikakve promene performansi.

Da bi imala veću stabilnost pri kretanju velikom brzinom po teškom terenu, mašina EWR170E ima opcionalni sistem vešanja strele (BSS). U kombinaciji sa hidrauličkim krugom i gasnim amortizerima, BSS se automatski uključuje pri brzini od 5 km/h (3 mph) kako bi se apsorbovali udari usled kojih može da se prosipa teret iz korpe.

Urođena univerzalnost

EWR170E može da se konfiguriše tako da ima standardne osovine širine 2,5 m ili, u cilju veće stabilnosti, osovine širine 2,75 m i nož. Atestiran za drumsku primenu, ovaj univerzalni bager točkaš ima opcionalnu kuku za prikolicu koja je atestirana za drumsku primenu i koja može da vuče prikolice mase do osam tona (sa inercijskim kočnicama). Rukovaoci takođe mogu da transportuju do gradilišta svoj alat mase do 130 kg u kutiji za alat sa fiokama koja se praktično izvlači iz donjeg postroja.

Da bi dopunila performanse modela EWR170E, firma Volvo nudi sveobuhvatan asortiman priključaka koji su namenski napravljeni tako da skladno funkcionišu sa mašinom. U cilju lake i efikasne zamene priključaka, sistem za upravljanje priključcima skladišti postavke za 20 različitih tipova priključaka.

Ako žele da budu znatno produktivniji, kupci mogu da se odluče za Steelwrist® tiltrotator. Ovaj fabrički montiran sistem nudi potpunu kontrolu nad mašinom i tiltrotatorom i prikazuje informacije na samo jednom displeju mašine.

Radna efikasnost

Model EWR170E je predviđen za transport, pa su hidraulička creva optimalno usmerena preko strele i kraka radi veće izdržljivosti i manjeg habanja. Osim toga, novi blatobrani na osovinama imaju veću površinu da bi mašina bila čistija.

Da bi mašina EW170E uvek bila u radnom stanju, konstruisana je tako da se lako servisira. Kod svih bagera točkaša E-serije, sa nivoa podloge se pristupa svim grupisanim tačkama za podmazivanje kao i filterima postavljenim iza vrata motora koja se otvaraju pod velikim uglom. Bolji pristup oblastima kao što su hladnjaci i mrežice znatno olakšava održavanje, pa rukovalac ne gubi vreme čak i kada je u pokretu.

U cilju znatno veće rentabilnosti i stalne produktivnosti, Volvo nudi asortiman široko dostupnih, testiranih i odobrenih originalnih Volvo delova i za sve njih važi Volvo garancija. Volvo vam pomaže da zadržite EWR170E u radnom stanju pomoću niza usluga kao što su fleksibilne opcije održavanja i popravki i planirano servisiranje.

 

 Ključne specifikacije za EWR170E T4f

Motor

D4J

Radna težina

kg

17950-19200

lb

39573 - 42329

Bruto snaga

kW

115

KS

154,2173

... pri brzini motora

o/min

2000

Kapacitet korpe

m3

0,7

yd3

0,9155657

Maksimalni kapacitet podizanja

kg

5500

lb

12125,41

... na dohvatu/visini

m

6,00/1,5

ft

20 / 5

Maks. dohvat pri kopanju

mm

9360

ft in

30'9"

Maks. dubina pri kopanju

mm

5750

ft in

18'10"

Sila kidanja, ISO (pojačana)

kN

126

lbf

28325,9214

Maksimalna brzina

km/h

35

mi/h

21,747992

Poluprečnik obrtanja zadnjeg dela

m

1790

ft in

5872'8"