Evocon DOO Srbija

Top 3 crvene zastave telematike na koje morate paziti

Povezivanje vaših mašina je moćan prvi korak ka smanjenju ukupnih troškova vlasništva. Uvidi koje pružaju podaci omogućavaju vam postavljanje ciljeva i preduzimanje aktivnosti za poboljšanje u oblastima koje će imati najveći uticaj na vašu ukupnu profitabilnost. Ali gde početi? Evo tri najbolja znaka upozorenja da vaše mašine nisu dostigle svoj najniži mogući TCO (Total Cost Ownership - ukupno vlasništvo nad troškovima).

1. Vaše mašine troše puno vremena u praznom hodu ili čekajući

Ako, na primer, kupac ima 637 sati vremena čekanja, podeljeno sa 40 sati rada nedeljno, to iznosi 16 nedelja proizvodnje. To je puno izgubljenog vremena koje bi se inače moglo potrošiti na proizvodnju i zaradu - a tu je još i gorivo, troškovi održavanja i plate rukovalaca! Dugo vreme rada u praznom hodu ili u čekanju znači da broj i kapacitet mašina na vašoj lokaciji nisu usklađeni sa ciljnim tonama na sat i troškovima po toni. Korišćenjem alata, kao što je SiteSim, Volvo CE može se izračunati vaša idealna postavka, uključujući rute kojima bi rukovaoci trebalo da voze, radi poboljšanja produktivnosti i dramatičnog smanjenja vašeg TCO-a.

2. Vaša potrošnja goriva je veoma velika

Dugo vremena u praznom hodu i u čekanju jedan su od razloga nepotrebne potrošnje goriva. Drugi je neefikasan rad. Rukovaoci koji su teški na gasu i koji koriste grčevite pokrete, potrošiće veliku količinu novca na gorivo. Obuka će pomoći rukovaocima da razviju osećaj snage koja im je potrebna da bi se izbeglo proklizavanje guma. Čak će i iskusni rukovaoci imati koristi od kursa, kao što je obuka Volvo EcoOperator koja pomaže učesnicima da planiraju svoj rad na najpametniji način i da iskoriste sve najnovije karakteristike koje poboljšavaju efikasnost na novim Volvo mašinama. Svako ulaganje u obuku rukovalaca vrlo brzo se isplati, nakon čega će se sva ušteda goriva dodati direktno na zaradu.

3. Postoji puno upozorenja o ponašanju u radu

Upozorenja o ponašanju rukovaoca mogu se odnositi na bilo šta, od previše verglanja motora ili korišćenja pogrešnog režima rada, čak i do neodgovornog rukovanja mašinom. Osim što smanjuje troškove goriva, obuka rukovalaca takođe može pomoći u smanjenju habanja ili, u najgorem slučaju, oštećenja na mašinama. Volvo i njegovi dileri nude razna rešenja za obuku postavljena na različite nivoe kako bi se rukovaoci podučili kako da rade sa svojom mašinom na nesmetan i efikasan način što će dugoročno dovesti do znatno nižih troškova održavanja.

ZA VIŠE INFORMACIJA

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com