Evocon DOO Srbija

Najvažnija 3 alata za ukupne troškova vlasništva za koje svaki Volvo kupac treba da zna

Ukupni troškovi vlasništva zavise od mnogo više faktora osim dizajna i kvaliteta mašine. Iskorišćenje i rad su glavni faktori koji doprinose profitabilnosti. Za sve Volvo kupce imamo na raspolaganju tri alata kojima se značajno smanjuju operativni troškovi.

1. Insight reports

Volvo Insight Reports – sadrže izveštaje o potrošnji goriva, izveštaje o funkcionalnom statusu i zbirne izveštaje – olakšavaju tumačenje složenih podataka telematike i pomažu kupcima da zaista iskoriste te informacije za smanjenje svojih ukupnih troškova vlasništva. Izveštaji sastavljeni za pojedinačne mašine ili čitav vozni park daju pregled potrošnje goriva, iskorišćenosti, alarma mašina i ponašanja u radu. Kupci na prvi pogled mogu videti stvarni povraćaj investicija od svojih mašina i iskoristiti uvide da bi se dogovorili o konkretnim akcijama za poboljšanja.

SiteSim

2. SiteSim

Softver SiteSim izračunava optimalnu konfiguraciju za kupčevu lokaciju kako bi se maksimalno smanjilo čekanje ili prazan hod i omogućili najniži mogući ukupni troškovi vlasništva. Unošenjem podataka za vrstu materijala, udaljenost od utovara do mesta odlaganja i topografiju lokacije (zahvaljujući 3D merama i fotografijama dronova) u računar, na osnovu tona na sat i troška po toni Volvo CE može da preporuči idealan broj i kapacitet mašina, kao i optimalne rute po kojima bi rukovaoci trebalo da se kreću. Studije lokacija poput ove se redovno sprovode u rudarskoj industriji, međutim, Volvo CE je jedinstven po svojoj sposobnosti da ponudi sveobuhvatne simulacije za male lokacije, kao i za lokacije srednje veličine.

Simulatori

3. Obuka rukovalaca

Volvo CE i njegovi prodavci nude kupcima raznovrsna rešenja obuke kako bi se osiguralo da rukovaoci rade na najbezbedniji, najefikasniji i najproduktivniji način. Čak i iskusniji rukovaoci imaju koristi od obuke jer uče kako da u potpunosti iskoriste sve najnovije Volvo funkcije. Kupci koji ulažu u obuku rukovaoca brzo otplaćuju svoje ulaganje zahvaljujući uštedama na gorivu, povećanju ukupne proizvodnje i smanjenim troškovima održavanja. Nakon toga, sve se računa.

Maksimalna profitabilnost

ZA VIŠE INFORMACIJA