Evocon DOO Srbija

Povećano vreme rada zahvaljujući funkciji Volvo ACTIVE CARE

Globalno uvođenje funkcije Volvo ACTIVE CARE je još jedna jedinstvena oblast industrije koju prvi predstavlja Volvo CE. Koristi brojne složene informacije iz mašinske telematike – zahvaljujući kombinaciji praćenja voznog parka i sveobuhvatnih izveštaja o mašinama.

Menadžerima voznog parka je sa porastom ugrađene telematike i daljinskog povezivanja lako da se preplave masom podataka koje proizvode moderne građevinske mašine. S obzirom da se jedinstveni Volvo ACTIVE CARE kompanije Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sada nudi na globalnom nivou, Volvo preuzima preliminarnu inicijativu praćenja i izveštavanja o ispravnom radu mašine, ostavljajući klijentima više vremena da se fokusiraju na svoje poslovanje. Volvo ACTIVE CARE je inteligentna usluga telematike koja spaja praćenje ispravnog rada mašine i obezbeđuje nedeljne izveštaje koji zajedno pomažu u smanjenju zastoja. 
Daljinska analiza donosi višestruke koristi, uključujući i rešavanje problema pre nego što oni postanu neuspešni i pomaže u nesmetanom planiranju usluga. Tehnička lica dilera s obzirom da znaju šta je problem moraju da putuju do lokacije korisnika sa pravim alatima, delovima i stručnim znanjem da bi povećali mogućnost popravke prilikom prve posete. Sve ovo predstavlja povećanje vremena neprekidnog vremena rada i smanjenje troškova za klijenta.

 

Kako sve funkcioniše

Postupak je jednostavan: tačke podataka o mašini se snimaju putem funkcije CareTrack – telematskog sistema Volvo – i kontrolišu se daljinskim putem povezivanja između mašina od strane Volvo centara za povećanje efikasnosti neprekidnog rada širom sveta. Posvećeni Volvo stručnjaci koji zaista razumeju mašine koriste najsavremeniji dijagnostički softver za obradu informacija. Diler se obaveštava kada se otkrije kritični alarm ili greška na mašini, zajedno sa dijagnostičkim informacijama o grešci. Diler tada obaveštava klijenta o problemu i planovima kada se može preduzeti postupak ispravke. 


Srećom, kritični problemi su retkost, ali se klijenti redovno uveravaju da se njihove mašine neprekidno nadgledaju putem nedeljnih izveštaja o neprekidnom radu. Ovi izveštaji naglašavaju područja u kojima se može povećati dostupnost pojedinačnih mašina – ili voznog parka mašina.

Nedeljni uvid, dugoročni uticaj

Najveća korist od funkcije Volvo ACTIVE CARE i posvećenih Volvo centara za povećanje efikasnosti neprekidnog rada je da klijent ne mora više da troši vreme na traženje mase informacija o mašini — to radi kompanija Volvo i njeni dileri.
Ova uobičajena interakcija pomaže kompaniji Volvo, dilerima i klijentima da rade zajedno na identifikaciji akcija koje mogu u velikoj meri da utiču na jedan od najvećih pokretača profitabilnosti – vreme rada.

„Putem funkcije Volvo ACTIVE CARE čvrsto se obavezujemo na veću raspoloživost vremena rada,“ kaže Koen Sips, potpredsednik odeljenja za rešavanje pitanja klijenata u kompaniji Volvo CE.

Slika 1: Funkcija Volvo ACTIVE CARE obrađuje veliki broj složenih informacija telematike mašine.
Slika 2: Nedeljni izveštaji za sticanje uvida.