Evocon DOO Srbija

Istraživanje potencijala za program 5G u građevinarstvu

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) je pre svega jedna od malobrojnih kompanija koje utiru put kako bi isprobale 5G mobilnu povezanost. O programu koji će imati veliki uticaj na inovacije u izgradnji saznajemo više podataka od stručnjaka za 5G, Calle Skillsätera, specijaliste u oblasti tehnike povezanih mašina.

Partnerski program 5G kompanije Telia i Ericsson predstavlja prvu primenu programa 5G u industriji, u kome učestvuje mali broj kompanija iz nordijskih zemalja. Za kompaniju Volvo to znači testiranje razvoja mašina sa daljinskim upravljanjem i pronalaženje potencijala za primenu nezavisnih rešenja u praksi.

Calle, šta ovo ispitivanje znači za kompaniju Volvo CE?

Program 5G nam omogućava da prenosimo podatke na način o kome smo mogli samo da sanjamo. Brža i pouzdanija mobilna mreža znači da smo na čelu mnogo brže implementacije tehnologija na tržištu kao što je automatizacija. Nešto što se pre nekoliko godina činilo nemogućim, danas je realna mogućnost.

Pa, šta tačno testirate? I kako je mesto za ispitivanje postavljeno?

Imamo mesto za ispitivanje od 25 hektara gde se nalazi utovarivač točkaš sa daljinskim upravljanjem, model L180H – i simulator unutar šatora na oko 100m iza betonskog zida. Poligon za ispitivanje ima brojne fizičke barijere, uzbrdice i nizbrdice i teške terene – sve je osmišljeno da oponaša stvarne uslove na gradilištu. U ovom trenutku, simulator je zapravo prilično blizu mašine, ali to je tako da bismo bili blizu poligona i da bismo mogli da prilagodimo uslove. Zaista nema razloga da mašina ne bude postavljena na većoj udaljenosti.

PressRelease2019_April26_02Koliko daleko?

U 2017. godini uspešno smo postavili mašinu 400m ispod površine zemlje i upravljali njome sa površine zemlje. Kada smo prvi put testirali tehnologiju još 2015. godine, bager smo postavili u Eskilstuni, a mi smo njime upravljali iz Barselone. To vam govori o potencijalu za daljinsko upravljanje. Sada sa smanjenim vremenom pristupa koje omogućava program 5G, to zaista znači da možete obaviti radnu operaciju na izuzetno udaljenoj lokaciji. Ali, na određenoj udaljenosti, vreme pristupa mobilnoj mreži će u svakom slučaju biti od značaja.

Koliko će trajati proces ispitivanja i čemu se nadate?

Ovu tehnologiju ćemo testirati dve godine. Tokom ovog perioda nastojaćemo da se performanse i mobilna mreža razvijaju i poboljšaju. Ono što je zaista uzbudljivo je da smo u ovoj veoma ranoj fazi u jedinstvenoj poziciji da izgladimo sve probleme i odigramo ključnu ulogu u tome da zapravo utičemo na to kako će program 5G raditi za industrijske svrhe kada se proširi njegova upotreba.

Naravno da je naš cilj, ovde u kompaniji Volvo CE, da želimo da ovaj sistem bude tako razvijen i uspešan da ga možemo testirati sa našim kupcima. Da vidimo kako ova tehnologija može funkcionisati na gradilištu. Nadam se da je to nešto što ćemo postići do kraja ispitivanja.

Da li ćete testirati tehnologiju sa drugim Volvo mašinama?

Apsolutno. Cilj je da nakon početne faze testiranja sa utovarivačem točkašem, nastavimo testiranje na inovativnoj mašini kao što je HX2 kruti damper da bismo saznali da li je moguće imati radni ciklus koji se u potpunosti obavlja pomoću programa 5G. U principu, možemo testirati program 5G sa šest do osam nezavisnih krutih dampera koji prevoze šljunak preko gradilišta.

Izgleda da rudarstvo ima najbolji potencijal za istraživanje ove tehnologije. Zašto je tako?

Rudarstvo može biti opasno – ili za ljude koji upravljaju mašinama na udaljenim lokacijama ili zbog isparenja koja se oslobađaju nakon eksplozije stene. Ali ako možemo ljude da izmestimo sa gradilišta, onda u potpunosti smanjujemo rizik od nesreća. Imaćete i mogućnost da upravljate sa nekoliko radnih operacija i gradilišta sa jedne centralne lokacije – povećavajući produktivnost.

Da li postoje drugi sektori koji mogu imati koristi od automatizacije programa 5G?

Apsolutno, ne radi se samo o rudarstvu. Šumarska industrija bi svakako mogla imati koristi, kao industrija u kojoj imate puno kamiona koji se utovaruju i istovaruju na vozove, često noću. Jasno je da rad noću dovodi do nekih opasnosti zbog vidljivosti, tako da izmeštanje rukovaoca omogućava da radna operacija bude bezbednija. I da ponovimo, za zaista opasne poslove u industriji čelika ili u energetskom sektoru, gde materijal koji se fizički pomera može izazvati rizik od eksplozije ili emisije otrovnih gasova, jasno je da je uklanjanje ljudi dobro rešenje.

Ali da li je gradilište zaista važno samo povećanje produktivnosti?

Bezbednost je očigledno značajan faktor, ali jasno je da će program 5G imati direktan pozitivan uticaj na produktivnost. Današnja tehnologija daljinskog upravljanja obezbeđuje vremensko kašnjenje zbog čega je veoma teško upravljati mašinom sa bilo kojom brzinom ili preciznošću, ali program 5G to ispravlja i izgleda kao da se radna operacija obavlja u realnom vremenu. Pored toga, kvalitet slike je mnogo bolji, video snimci su u boljoj rezoluciji, a program 5G omogućava pouzdaniju vezu – sve to olakšava rad rukovaocu u simulatoru.

Sa kakvim izazovima ste se do sada sretali?

U početku nam je bilo teško da nabavimo hardver. Tako da smo na početku ispitivanja imali problem da pronađemo modem za komunikaciju sa antenom. Kompanija Telia nam je pomogla u obezbeđivanju odgovarajuće opreme za naše potrebe. Obzirom da smo rano isprobali ovu tehnologiju, to očigledno ima svoje prednosti i nedostatke.

Pošto rešite ove probleme, kada možemo očekivati širu industrijsku primenu programa 5G?

To zavisi od različitih primena u građevinarstvu – kako funkcionišu, da li ispunjavaju zahteve industrije, da li je to izvodljivo za kupce? Program 5G će prvo moći da koriste oni koji imaju najviše koristi, ali je potrebno vreme da se izgradi mobilna mreža i potrebna infrastruktura. Za nas ovde, u građevinskoj industriji, i za statične radne operacije, kao što je kamenolom ili rudnik, to zaista može biti vrlo brzo. Izbor trenutka je dobar – našim kupcima je potrebno povezivanje i žele više podataka. Mi smo oni koji obezbeđuju istraživanje da bismo saznali koliko je to moguće.

Slika 1: Volvo CE trenutno ispituje potencijal programa 5G za pogon utovarivača točkaša pomoću daljinskog upravljanja.
Slika 2: Calle Skillsäter, specijalista u oblasti tehnike povezanih mašina kompanije Volvo CE.