Evocon DOO Srbija

Rad mašina u praznom hodu 3-struko utiče na profitabilnost

Kada deo građevinske opreme radi u praznom hodu, ne samo da ne doprinosi proizvodnji, već vas to košta i novaca.

1. Povećani troškovi goriva

Gorivo je glavni trošak za svakog vlasnika građevinske opreme, zato je važno da svako smanjenje bude usmereno ka izvršavanju posla za koji je vaše preduzeće plaćeno. Mašine u praznom hodu doslovno „gore“ novac ni za šta.

Povećani troškovi goriva

2. Povećano habanje mašine

Slično tome, ako motor radi a mašina ga zapravo ne koristi za rad, dovodite do nepotrebnog habanja motora. Mašina će zahtevati redovnije servisiranje i češću zamenu delova, što sve povećava ukupni trošak vlasništva.

Povećano habanje mašine

3. Smanjena preprodajna vrednost

Takođe, rad u praznom hodu može da umanji preprodajnu vrednost mašine nepotrebnim povećanjem radnih sati. Tokom radnog veka mašine, to može da dovede do značajnog gubitka u vrednosti koji se jednostavno mogao izbeći.

Smanjena preprodajna vrednost

Kako smanjiti rad u praznom hodu

Dva su glavna uzroka praznog hoda Prvi je ostavljanje motora da radi tokom prekida rada rukovaoca.

Da bi se to sprečilo, mnoge Volvo mašine imaju funkciju automatskog isključenja motora. Nakon četiri minuta neaktivnosti, mašina će dati upozorenje od 60 sekundi da će se motor ugasiti. Zatim će se nakon isteka vremenskog perioda od 60 sekundi motor mašine sam isključiti.

I pored toga, to je dobra vežba kojom se podstiču rukovaoci da isključe svoje mašine.

Drugi čest uzrok praznog hoda je taj što broj i kapacitet mašina na terenu nisu pravilno usklađeni sa ciljnim tonama na sat ili troškovima po toni. Na primer, utovarivač točkaš može raditi u praznom hodu dok čeka na dolazak dampera za prijem sledećeg tereta.

Volvo CE sarađuje sa kupcima kako bi bili sigurni da poseduju optimalnu kombinaciju mašina za posao. Volvo CE za veće kupce može da pokrene i simulaciju upotrebe alata SiteSim, koji izračunava idealno uređenje lokacije – čak i rute koje bi rukovaoci trebalo da koriste.

U oba slučaja će povezivanje vaših mašina preko Volvo CE telematskog sistema CareTrack i traženje detaljnog izveštaja preduzeća omogućiti da vidite šta se događa na vašoj lokaciji i da preuzmete kontrolu nad svojim troškovima.

Kako smanjiti rad u praznom hodu

ZA VIŠE INFORMACIJA