Evocon DOO Srbija

Volvo nadograđeni sistem Load Assist poboljšava produktivnost

Sa najnovijom nadogradnjom sistema Load Assist, koja nudi precizne podatke o transportnom kapacitetu sa tačnošću od +/- 1 procenat, Volvo Construction Equipment je podigla standard dokazane tehnologije utovarivača točkaša.

Volvo Construction Equipment je povećao svoj asortiman inovativnih usluga poboljšanim rešenjem Load Assist za utovarivače točkaše Volvo L110H do L260H. Ovo rešenje za merenje težine tereta je opremljeno revolucionarnim ugrađenim Volvo Co Pilot displejem. Preko ovog 10-inčnog ekrana osetljivog na dodir, rukovalac ima pristup aplikaciji ugrađenog sistema za merenje težine. Load Assist će pomoći u poboljšanju efikasnosti rukovaoca i performansi na gradilištu tako što će rukovaocu pružiti precizne informacije o tovaru u realnom vremenu.
Uz sprečavanje nedovoljnog opterećenja ili preopterećenja, kao i dodatnog habanja mašine, pa čak i potencijalnih kazni, ugrađeni sistem za merenje težine omogućava utovarivačima točkašima da postignu maksimalnu efikasnost, eliminišući potrebu za ponovnim merenjem težine i vremenima čekanja. Sistem snima sve podatke o teretu putem senzora pritiska i položaja, a zatim ih prikazuje na Volvo Co Pilot displeju. Ovo omogućava uvid u teret u korpi u realnom vremenu sa tačnošću od +/- 1%.

Priprema, pozor, diži!

Nadograđeni sistem je projektovan da rukovaocu olakša rad - počev od procesa kalibracije nulte težine koji vodi rukovaoca kroz opcije Volvo Co Pilot displeja. Kada se kalibracija završi, rukovalac može brzo i jednostavno da podesi projekte tako što će izabrati ime korisnika, broj radnog naloga, ciljnu tonažu i tip materijala. Postoje dva režima rada koja se mogu izabrati: režim projekta, za kontrolu tereta više kamiona i režim puta, za utovar pojedinačnih kamiona, drobilica ili druge nepokretne opreme.

Tokom obavljanja operacije, rukovalac može da prati proces utovara u realnom vremenu. Dinamički sistem meri opterećenje korpe u pokretu da bi eliminisao bilo kakav prekid radnog procesa. Trake u boji pomažu rukovaocu da vizuelizuje tonažu koja se trenutno nalazi u korpi utovarivača, već isporučenu tonažu i preostalu tonažu koja treba da se isporuči, dok ikone pokazuju zašto težina nije pravilno zaključana.

Volvo Construction Equipment Load Assist

Optimizovan za rad korpe - uključujući korpe sa visokim vrhom i korpe sa bočnim kipovanjem - sistem nudi mogućnost delimičnog istovara. Upravljanje poslednjom korpom na putovanju je jednostavno pomoću funkcije usmeravanja koja obezbeđuje pregled preostalog tovara u korpi u realnom vremenu preko Volvo Co Pilot displeja. Rukovalac može da izabere jedan od dva režima: jedan za istovar na gomilu i drugi za istovar na kamion.

Pored jednostavnijeg rada, ugrađeni sistem za merenje težine takođe pomaže da se obezbedi sigurno gradilište. Prilagodljivo upozorenje obaveštava rukovaoca ako se premaše unapred podešene granične vrednosti opterećenja. U zavisnosti od kombinacije opcija, automatski se aktivira zadnja kamera koja može da kombinuje informacije o teretu na jednom ekranu kada se utovarivač stavi u režim hoda unazad. Radi dodatne zaštite, neke funkcije su onemogućene kada brzina premašuje 10 km/h (6 milja/h).

Radite neumorno - i bežično

Sa memorijom od 16 GB, Volvo Co Pilot omogućava skladištenje skoro beskonačne količine priključaka, radnih naloga, ciljeva, materijala i informacija o korisnicima. Volvo Construction Equipment Load AssistPodaci takođe mogu da se memorišu na oblak, prenesu na fleš memoriju ili odštampaju, za kompletno upravljanje teretom. Sistem mašini dostavlja informacije putem CareTrack® telematskog sistema koji obezbeđuje daljinski pristup informacijama mašine, kao što su ukupan transportovani teret, broj tona transportovanih po litru (galonu) goriva (tone/lb) i broj ciklusa. Sa najnovijim detaljima o performansama mašine, rukovaoci i vlasnici mašine mogu da odrede oblasti koje pružaju priliku za poboljšanje produktivnosti i smanjenje troškova rada.

Volvo Co Pilot je projektovan na način koji ga čini jednostavno prilagodljivim za buduća ažuriranja softvera, dodatne funkcije i nove aplikacije. Kada je opremljen SIM karticom, sistem može da primi ažuriranja softvera daljinskim putem preko bežične komunikacije. Napomena: Slike iz ovog obaveštenja za štampu možete direktno da preuzmete kada kliknete ovde.