Construction Equipment Slovensko

Oprava

Vyhnite sa neočakávaným nákladom

Oprava

Volvo vám ponúka Zmluvy o opravách s rôznymi úrovňami krytia, a to v závislosti od vašich špecifických potrieb. Vďaka Zmluve o opravách s pevne stanovenou cenou sa budete môcť vyhnúť neočakávaným nákladom, čo vám umožní dosiahnuť lepšie finančné plánovanie a kontrolu. 

Kombinovaná zmluva o preventívnej údržbe a opravách je ideálnym riešením pre vlastníkov strojov s vysokými očakávaniami ohľadom doby bezporuchovej prevádzky a produktivity strojov. Kvalifikovaní servisní technici zo spoločnosti Volvo sa dokážu postarať o váš stroj efektívnejšie vďaka dôkladným znalostiam a proaktívnemu prístupu – pričom problémy vyriešia skôr, aby sa dosiahla maximálna doba bezporuchovej prevádzky stroja.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás