Construction Equipment Slovensko

Analýza motorového oleja

Analýza oleja Volvo Oil Analysis vám poskytuje viac

Analýza motorového oleja

Systém pravidelnej analýzy motorového oleja Volvo vám poskytne diagnostické údaje o celkovom stave vášho stroja. Analýza poskytuje množstvo informácií, napr. o obsahu vody/chladiacej kvapaliny, viskozite, nečistotách a množstve kovových častíc. Vďaka včasnému upozorneniu, ktoré vám analýza motorového oleja poskytne, si môžete naplánovať výmenu súčastí skôr, než sa objaví problém, a tak zamedziť rozsiahlym škodám a prestojom.

Spoločnosť Volvo vám poskytne nielen analýzu, ale získate aj kompletnú diagnostiku a cenné vysvetlenie danej analýzy, čo z nej vytvára dôležitý nástroj. Aj pri tej najlepšej analýze a diagnostike je potrebné prezentovať výsledky zrozumiteľným a používateľsky prijateľným spôsobom. Z toho dôvodu spoločnosť Volvo vyvinula spôsob hlásenia, ktorý vám poskytne presné a užitočné informácie.

Dôverujte programu analýzy oleja Volvo Oil Analysis na zvýšenie vašich ziskov

Vysoká miera využitia stroja je to, čo zaváži, keď chcete vytvárať zisk. Pomocou analýzy oleja Volvo Oil Analysis získate neprekonateľný nástroj, ktorý vám umožní naplánovať údržbu, ako aj znížiť riziko výskytu neplánovaných prestojov a drahých opráv.

 Jednoducho povedané, analýza oleja Oil Analysis je dôkladná „zdravotná prehliadka“ rozhodujúcich systémov stroja na základe analýzy olejov v motore, prevodovke, hydraulickom systéme, nápravách a brzdách, ako aj chladiva a paliva na požiadanie. Analýza oleja Oil Analysis poskytuje včasné výstrahy, čím vám dáva čas na výmenu komponentov ešte pred tým, ako spôsobia problémy a následné poškodenie.

 Len laboratóriá spoločnosti Volvo majú kompletné znalosti o strojoch Volvo a preto dokážu interpretovať výsledky analýz a ponúknuť odporúčania ohľadom spôsobu konania na základe príslušných výsledkov lepšie než akékoľvek iné laboratóriá. Zabezpečte vykonávanie pravidelných analýz s cieľom získať históriu niekoľkých analýz oleja. To vám umožní vidieť určité trendy. 

Ľahké, rýchle a zrozumiteľné

Vzorkovanie

Získajú sa potrebné vzorky a potom sa odošlú do niektorého z laboratórií spoločnosti Volvo.

Analýza

Laboratóriá spoločnosti Volvo majú najmodernejšie, špičkové diagnostické vybavenie, ako aj skúsený a kvalifikovaný personál. Analyzujú vzorky a zhromažďujú obrovské množstvo informácií týkajúcich sa obsahu vody/chladiva, viskozity, paliva, nečistôt, množstva kovových častíc a ďalších oblastí.

Diagnostika

Dôkladná diagnostika je ihneď dostupná na webovej stránke. Diagnostika poskytuje priame odporúčania na vykonanie potrebných úkonov, aby bolo možné sa vyhnúť kritickým situáciám.

Ušetrite čas a peniaze

Okrem pomoci pri plánovaní údržby vám analýza motorového oleja Volvo dokáže poskytnúť hlavné výhody v spojitosti s opravami. Keď analýza oleja uvedie príčinu problému, čas potrebný na opravu sa skráti. Minimálny čas na riešenie problémov znamená skrátenie prestojov. Typickou vlastnosťou programu analýzy motorového oleja je, že výsledky analýzy s odporúčanými opatreniami sú dostupné na webovej stránke. Pomôže vám to ihneď sa postarať o neodkladné záležitosti ešte predtým, než sa vyskytnú nákladné opravy.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás