Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Maintenance

Údržba

Udržanie úspechu

Údržba

Údržba vám umožní sústrediť sa na chod vášho podnikania a vy sa medzitým môžete spoľahnúť na to, že spoločnosť Volvo zabezpečí profesionálnu údržbu za vás. Naplánujeme program údržby v rámci vašich operácií, pričom je na prvom mieste zabezpečenie efektivity na stavenisku a toho, aby došlo k čo najmenším dopadom na produktivitu. Spoločne s vami sa v podmienkach zmluvy dohodneme na cenách za údržbu podľa hodín stroja alebo kalendárneho štvrťroka – podľa toho, čo bude viac vyhovovať vášmu peňažnému toku.

Naplánované podľa vás

Harmonogram údržby je presne prispôsobený vášmu stroju tak, aby vyhovoval prostrediu a aplikácii, v rámci ktorých pracuje. Zabezpečuje, aby na stavenisko v správny čas a s minimálnym narušením vášho výkonu dorazili školení servisní technici spoločnosti Volvo vybavení správnymi dielmi, ktorí sa najefektívnejším možným spôsobom postarajú o všetko potrebné.

Jednoznačne Volvo

Samozrejme, že sa budú používať len originálne náhradné diely, mazivá a chladiace kvapaliny od spoločnosti Volvo spolu s akýmikoľvek softvérovými aktualizáciami. Všetko bude zdokumentované, vďaka čomu budete mať k dispozícii jasnú históriu o údržbe na ubezpečenie budúcich majiteľov a získate najvyššiu zostatkovú hodnotu vášho stroja. Kľúčom je harmonogram údržby: spoločne sa dohodneme na úrovni podpory, ktorú od spoločnosti Volvo požadujete. Takže nie je žiadny problém, ak chcete, aby sme len dodávali náhradné diely pre menšie údržbové práce, ktoré vykonajú vaši technici. Porozprávajte sa s predajcom ohľadne správnej úrovne služby, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám.

Pridané navyše

Spoločnosť Volvo chápe, že sa potreby každého líšia, a preto poskytuje široký rad služieb, ktoré si môžete pridať do svojho harmonogramu údržby. Počas rozhovoru sa môžete s vaším predajcom dohodnúť na rade služieb, ktorý zahŕňa nasledovné:

  • Likvidácia odpadu v podobe oleja a filtrov
  • Čistenie stroja
  • Bezpečná kontrola
  • Údržba prídavných zariadení
  • Výmena opotrebovaných dielov
  • Servis klimatizácie
Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás