Construction Equipment Slovensko

Kontrola starostlivosti

Dohliadajte na svoju investíciu

Kontrola starostlivosti

Identifikujte potreby týkajúce sa údržby a opráv pomocou Kontroly starostlivosti. Kvalifikovaný servisný technik zo spoločnosti Volvo vykonáva kontroly všetkých dôležitých častí a funkcií stroja. Skráťte neplánované prestoje tak, aby ste mohli udržať váš stroj v práci.

V rámci programu Kontrola starostlivosti vykoná kvalifikovaný servisný technik zo spoločnosti Volvo kompletnú kontrolu vášho stroja vo všetkých oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie:
motor
hydraulika
elektrické systémy
hnacie ústrojenstvo
brzdy
riadenie
rám a kabína, prevádzková plošina

Dovoľte nám pomôcť vám vyriešiť problémy týkajúce sa údržby a opráv s použitím originálnych dielov značky Volvo na dosiahnutie výsledkov, ktoré ponúkajú značné odmeny vyplývajúce z:
maximálnej výkonnosti
skrátenia prestojov
predĺženia životnosti stroja

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás