Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Care Inspection

Kontrola starostlivosti

Dohliadajte na svoju investíciu

Kontrola starostlivosti

Kontrola starostlivosti je dôkladný, praktický, systematický proces, ktorý vykonáva skúsený servisný technik. Bola navrhnutá s cieľom detegovať všetky problémy týkajúce sa karosérie stroja a katalogizovať ich.

Dôležité informácie

Dostanete správu, ktorá zdôrazňuje stav stroja a všetky požiadavky na nevyhnutnú údržbu a opravu, spolu s odporúčaniami servisného technika. S týmito údajmi budete mať potrebné informácie na to, aby ste sa rozhodli, aké kroky podniknete. 

Hodí sa v budúcnosti

Vďaka prevencii porúch je možné pohodlne naplánovať opravu alebo údržbu s minimálnym vplyvom na čas prevádzkyschopnosti a rozpočet. A keďže sa na kontrolu starostlivosti využívajú najnovšie inteligentné diagnostické nástroje od spoločnosti Volvo, časom sa dá presne zmapovať história údržby stroja. Je to mimoriadne užitočné vtedy, keď nadíde čas na výmenu stroja za nový, nakoľko historický záznam o kontrole starostlivosti poskytuje cennú správu ohľadne vykonanej práce, čo napomáha pri získaní najlepšej ceny.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás