Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Uptime Services

Služby zamerané na dobu prevádzkyschopnosti

Vždy v rýchlom jazdnom pruhu

Služby zamerané na dobu prevádzkyschopnosti

Stroj, s ktorým sa nedá pracovať, spôsobuje ťažkosti, rozvrat, nečakané výdavky a môže poškodiť vašu ziskovosť.Produkčné normy treba neustále spĺňať a aj platy operátorom je potrebné neustále uhrádzať. Služby zamerané na dobu prevádzkyschopnosti dokážu znížiť neplánované prestoje a náklady na opravu. 

Harmonogram údržby sa dá presne prispôsobiť podľa aplikácie, v rámci ktorej pracujete, a to s minimálnym prerušením vašich činností.

Ponuka Oprava zaručuje dohodnutú cenu pre všetky pokryté opravy, vďaka čomu môžete opatrne hospodáriť s rozpočtom a vyhnete sa nečakaným výdavkom.

Analýza oleja poskytuje jedinečný náhľad na stav vášho stroja, čo pomáha zabrániť nákladným opravám a nečakaným prestojom.

Vďaka pravidelnej a plánovanej kontrole starostlivosti získate potrebné poznatky, ktoré zabezpečia nepretržitý top stav vášho stroja.

Nedostatočne udržiavaný podvozok ovplyvňuje bezpečnosť stroja, znižuje produktivitu a môže poškodiť iné dôležité komponenty.

Nie všetky ponuky sú dostupné vo všetkých krajinách. Viac informácií vám poskytne miestny predajca.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás