Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Safety Services

Bezpečnostné služby

Bezpečnosť je súčasťou našej DNA

Bezpečnostné služby

Bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou každého prvku konštrukcie strojov Volvo, čo zaisťuje, že sa každá pracovná zmena skončí bez akejkoľvek poruchy. Náš rozsah bezpečnostných a zabezpečovacích prvkov znižuje riziko nehôd, prerušení a neočakávaných nákladov. Naša vízia nulového počtu nehôd demonštruje našu oddanosť bezpečnosti celého personálu a zariadenia spolu so zárukou, že svoju prácu vykonáte – a prídete domov – bezpečne.

Znížte riziko odcudzenia stroja a uchovávajte svoju investíciu v bezpečí.

Pozrite si všetky uhly, aby sa zaistilo bezpečné otáčanie v stiesnených pracovných priestoroch.

Znížte riziko odcudzenia stroja.

Pracujte na pracoviskách a v krajinách, kde platí obmedzenie rýchlosti.

Nie všetky ponuky sú dostupné vo všetkých krajinách. Viac informácií vám poskytne miestny predajca.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás