Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Haul Assist Map

Mapa

Dobrá viditeľnosť na stavenisku

Mapa

Keď majú operátori prehľad o polohe ostatných strojov na stavenisku, môžu sa vyhnúť potenciálne nebezpečným situáciám – obzvlášť pri práci na staveniskách s obmedzenou viditeľnosťou. Upozornenia na rýchlostný limit operátorom navyše pripomínajú, aby dodržiavali bezpečnú rýchlosť.

Efektívna jazda

Možnosť monitorovať premávku a sledovať priebeh prepravy v rámci pracovného cyklu umožňuje operátorom lepšie odhadnúť rozhodnutia ohľadne jazdy, výsledkom čoho je efektívnejší výkon.

Ako to funguje

GPS zabudované v nákladnom aute sa používa na účely zistenia polohy, zatiaľ čo telekomunikačné pripojenie systému Volvo Co-pilot umožňuje komunikáciu medzi strojmi. Aplikácia Mapa funguje s aplikáciou On-Board Weighing bezproblémovo.

Cesty pre nákladné autá
Zobrazenie ciest pre nákladné autá operátorom pomáha pri navigácii na stavenisku.

Zóny pre nakladanie a vyklápanie
Vopred definované oblasti pre nakladanie a vyklápanie je možné špecifikovať tak, aby sa v danom momente spustili určité funkcie, napríklad aktivácia informácií systému palubného váženia On-Board Weighing pri vstupe do konkrétnej zóny.

Sekcie s jedným pruhom
Operátor dostane oznámenie, keď sa vo vopred určenej sekcii s jedným pruhom priblíži ďalší stroj.

Rýchlostné limity
Predchádzajte prekročeniu rýchlosti vďaka nastaveniu rýchlostných obmedzení pre dané stavenisko a/alebo jeho špecifické úseky.

Vylepšené údaje, lepšie náhľady

Vďaka aplikácii Mapa získate všetky dôležité správy a funkciu umožňujúcu vytváranie správ, ktoré by ste od systému palubného váženia On-Board Weighing očakávali. Ba ešte oveľa viac.

Aplikácia Mapa poskytuje možnosť zahrnúť do správ údaje so súradnicami GPS, čo znamená, že môžete odmerať množstvo materiálu presúvané medzi jednotlivými miestami.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás