Construction Equipment Slovensko
Volvo Services Haul assist

Haul Assist

Podporované systémom Volvo Co-Pilot

Systém palubného váženia

Pri nakladaní a preprave optimálneho množstva materiálu sa môžete riadiť len vlastnou intuíciou. Čo ak nepresúvate dostatok alebo presúvate priveľa materiálu? Vystavujete stroj neželanému preťaženiu? Odpovede získate vďaka systému palubného váženia On-Board Weighing od spoločnosti Volvo. Inteligentný systém, ktorý je teraz podporovaný systémom Volvo Co-Pilot, poskytuje všetky informácie potrebné na to, aby ste vždy dosiahli stanovené ciele.

Získajte prehľad o svojej produktivite

Zvýšte efektívnosť operácií pri preprave. Systém Haul Assist podporovaný systémom Volvo Co-Pilot predstavuje revolučný displej v kabíne, ktorý spolupracuje s kompletne integrovaným systémom palubného váženia On-Board Weighing od spoločnosti Volvo. Získajte prístup k sérii aplikácií zlepšujúcich produktivitu a zvýšte výkon na pracovisku. 

Monitorujte produktivitu

Bez ohľadu na to, či kontrolujete užitočné zaťaženie alebo sledujete kľúčové indikátory výkonu, systém palubného váženia On-Board Weighing predstavuje ideálne riešenie. Tento intuitívny systém monitoruje množstvo presúvaného materiálu a poskytuje užitočné údaje a náhľady na produktivitu vášho kĺbového nákladného auta v reálnom čase.

Optimalizujte cykly prepravy

Systém palubného váženia On-Board Weighing pomáha zabezpečiť optimálne užitočné zaťaženie pre každé nákladné auto. Inteligentný systém zabezpečuje vynikajúcu presnosť, eliminuje nedostatočné zaťaženie na dosiahnutie maximálnej produktivity a nadmerné zaťaženie na zníženie spotreby paliva a opotrebovania. Vizuálne indikátory po celý čas zabezpečujú plnú informovanosť operátora nákladného auta a operátora nakladacej jednotky, pokiaľ ide o náklad, vďaka čomu je nakladanie ľahšie.

Dosiahnite svoje ciele

Svoje ciele môžete sledovať bez ohľadu na to, či sa nachádzate za volantom alebo za pracovným stolom. Systém palubného váženia On-Board Weighing poskytuje vylepšené možnosti vytvárania správ vďaka podrobným informáciám ohľadne produktivity, môžete si teda vygenerovať správy v jednoduchom a prehľadnom formáte. Vďaka systému Volvo Co-Pilot sú dáta ohľadne produktivity po celý čas k dispozícii, čo vám umožňuje rýchle rozhodovanie na základe najnovších informácií.

Sledujte nás aj ďalej!

Spoločnosť Volvo vzhľadom na svoj záväzok zabezpečovať pretrvávajúcu a aj budúcu podporu vyvíja systém Volvo Co-Pilot, ktorý poskytuje rozšírené funkcie, ako napr. komunikáciu medzi strojmi a oveľa viac!

Zoznámte sa so systémom Volvo Co-Pilot

Na kĺbových nákladných autách je teraz k dispozícii osvedčené rozhranie pochádzajúce z ostatných produktových radov od spoločnosti Volvo!

Intuitívna 10-palcová dotyková obrazovka

Väčšie a jednoduchšie rozhranie znamená lepšiu vizualizáciu množstva presúvaného materiálu a stavu aktuálnych činností nakladania.

Jednoduché spravovanie materiálu

Označením typu materiálu, ako napr. štrk alebo piesok, a bodu vyloženia vygenerujete špecializované kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a dáta týkajúce sa produktivity.

Rozhranie, ktoré sa vám zapáči

Prispôsobiť obrazovku podľa vlastných preferencií si môžete vďaka voliču zobrazenia.

Panel produktivity

Nastavte svoje ciele a sledujte výkon na prvý pohľad vďaka panelu produktivity, ktorý monitoruje počet ton na liter paliva, ton za hodinu, využitie zaťaženia, spätný prenos a ďalšie.

Vytváranie správ na diaľku

Monitorujte priebeh operácií prepravy pomocou správy o produktivite.

Podrobné informácie o produktivite

Jednoduchý a prehľadný formát správy vrátane údajov o cykloch.

Bez ohľadu na čas a miesto

Vytvárajte správy automaticky každý deň, každý týždeň alebo manuálne bez ohľadu na čas.
Pre úplnú správu prepravy si údaje môžete ukladať na cloud alebo ich môžete získavať na diaľku, prípadne ich môžete exportovať pomocou USB zariadenia.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás